Header 2048x700 positioner

Yogapositioner

Inom yogan finns det mängder av olika asanas, fysiska positioner. Här har vi samlat många av dem för att du enkelt ska kunna lära dig tekniken – och kunna utföra dem säkert och effektivt. Det finns olika skolor inom yogan med viss variation för hur en position utförs.
Men det viktigaste att tänka på är att hålla en god teknik oavsett vilken position du gör. Vi är alla olika och ser olika ut, ta med dig det när du övar på olika positioner, lyssna på vad din kropp behöver och vad som känns bra. Inspireras, träna teknik och njut av att skapa rörelse och cirkulation i din kropp! Du kan när du vill också kan ta hjälp av tekniksekvenser under VIDEOS.

Adho Mukha Svanasana

Engelska: Downward-Facing Dog

Svenska: Nedåtgående hund

Läs mer Chevron blue

Adho Mukha Vrksasana

Engelska: Handstand

Svenska: Handstående

Läs mer Chevron blue

Alanasana

Engelska: High lunge/Crescent pose 

Svenska: Högt utfall

Läs mer Chevron blue

Ananda Balasana

Engelska: Happy Baby Pose 

Svenska: Glada barnet

Läs mer Chevron blue

Anjaneyasana

Engelska: Low lunge

Svenska: Lågt utfall

Läs mer Chevron blue

Apanasana

Engelska: Knee-into-the-chest-pose

Svenska: Knä mot bröst

Läs mer Chevron blue

Ardha Chandrasana

Engelska: Half Moon Pose

Svenska: Halvmånen

Läs mer Chevron blue

Ardha Hanumanasana

Engelska: Half front split pose

Svenska: Halv split

Läs mer Chevron blue

Ardha Matsyendrasana

Engelska: Sitting Half Spinal Pose

Svenska: Sittande halv ryggradsrotation

Läs mer Chevron blue

Ardha Pincha Mayurasana

Engelska: Dolphin Pose 

Svenska: Delfinen

Läs mer Chevron blue

Ardha Purvottanasana

Engelska: Reverse Table Pose / Table Top Pose

Svenska: Omvänd bordspositon

Läs mer Chevron blue

Ardha rajakapotasana

Engelska: Half Pigeon Pose

Svenska: Halv duva

Läs mer Chevron blue

Ardha Uttanasana

Engelska: Standning Half Foward-Bend

Svenska: Halv stående framåtfällning

Läs mer Chevron blue

Baddha Konasana

Engelska: Bound Angle Pose

Svenska: Lierad vinkelställning/Bunden vinkelställning

Läs mer Chevron blue

Bakasana

Engelska: Crane (Crow) pose

Svenska: Kråkan

Läs mer Chevron blue

Balasana

Engelska: Childs pose

Svenska: Barnet

Läs mer Chevron blue

Bananasana

Engelska: Banana pose

Svenska: Bananen

Läs mer Chevron blue

Bhujangasana

Engelska: Cobra Pose

Svenska: Kobran

Läs mer Chevron blue

Bitilasana

Engelska: Cow Pose

Svenska: Kopositionen

Läs mer Chevron blue

Chaturanga Dandasana

Engelska: Four-Limbed Staff Pose

Svenska: Fyrsidig Stavposition

Läs mer Chevron blue

Dandasana

Engelska: Staff Pose

Svenska: Stavposition

Läs mer Chevron blue

Eka Pada Rajakapotasana

Engelska: One-legged King Pigeon Pose 

Svenska: Enbent Kungsduva

Läs mer Chevron blue

Garudasana

Engelska: Eagle Pose

Svenska: Örnen

Läs mer Chevron blue

Gomukhasana

Engelska: Cow face pose

Svenska: Koansiktet

Läs mer Chevron blue

Halasana

Engelska: Plow pose

Svenska: Plogpositionen

Läs mer Chevron blue

Hanumanasana

Engelska: Monkey Pose

Svenska: Appositionen (Spagat)

Läs mer Chevron blue

Janu Sirsasana

Engelska: Head-to-Knee Forward Bend

Svenska: Huvud mot knä

Läs mer Chevron blue

Malasana

Engelska: Garland Pose

Svenska: Djup hukställning/squat

Läs mer Chevron blue

Marjaryasana

Engelska: Cat Pose

Svenska: Kattpositionen

Läs mer Chevron blue

Matsyasana

Engelska: Fish Pose

Svenska: Fiskpositionen

Läs mer Chevron blue

Natarajasana

Engelska: Dancer Pose

Svenska: Dansaren

Läs mer Chevron blue

Navasana

Engelska: Boat Pose

Svenska: Båtpositionen

Läs mer Chevron blue

Parivrtta Janu Sirsasana

Engelska: Revolved Head to Knee Pose

Svenska: Roterad sidofällning

Läs mer Chevron blue

Parivrtta Parsvakonasana

Engelska: Revolved Side Angel Pose

Svenska: Roterad sidvinkelställning

Läs mer Chevron blue

Parsva bakasana

Engelska: Side crane 

Svenska: Sidokråka

Läs mer Chevron blue

Paschimottanasana

Engelska: Seated Forward Bend

Svenska: Sittande framåtfällning

Läs mer Chevron blue

Phalakasana

Engelska: Plank Pose

Svenska: Plankan

Läs mer Chevron blue

Prasarita Padottanasana

Engelska: Wide-legged forward bend

Svenska: Bredbent framåtfällning

Läs mer Chevron blue

Purvottanasana

Engelska: Upward Plank Pose

Svenska: Omvänd planka

Läs mer Chevron blue

Salabhasana

Engelska: Locust Pose

Svenska: Gräshoppan

Läs mer Chevron blue

Salamba Bhujangasana

Engelska: Sphinx Pose 

Svenska: Sfinxen

Läs mer Chevron blue

Salamba Bhujangasana - variant

Engelska: Seal pose

Svenska: Sälen

Läs mer Chevron blue

Salamba Sarvangasana

Engelska: Shoulder Stand

Svenska: Skulderstående

Läs mer Chevron blue

Savasana

Engelska: Corpse Pose

Svenska: Död mans position

Läs mer Chevron blue

Setu Bandha Sarvangasana

Engelska: Half Bridge Pose

Svenska: Halv brygga eller halv bro

Läs mer Chevron blue

Sukhasana

Engelska: Easy Pose

Svenska: Korslagda ben/Skräddarställning

Läs mer Chevron blue

Supta Baddha Konasana

Engelska: Reclining Bound Angle pose 

Svenska: Vilande bunden vidvinkelposition, eller Gudinnan

Läs mer Chevron blue

Supta padanghustasana

Engelska: Reclining Hand-to-Big-Toe Pose

Svenska: Liggande hand till tå-position

Läs mer Chevron blue

Supta padanghustasana - variant 1

Engelska: Reclining Hand-to-Big-Toe Pose

Svenska: Liggande hand till tå-position

Läs mer Chevron blue

Supta padanghustasana - variant 2

Engelska: Reclining Hand-to-Big-Toe Pose

Svenska: Liggande hand till tå-position

Läs mer Chevron blue

Supta Virasana

Engelska: Reclining Hero pose 

Svenska: Tillbakalutad hjälte

Läs mer Chevron blue

Tadasana

Engelska: Mountain pose

Svenska: Bergspositionen

Läs mer Chevron blue

Tiriyaka tadasana

Engelska: Standing Side Bend Pose

Svenska: Vajande palmen

Läs mer Chevron blue

Upavistha Konasana

Engelska: Wide-Angle Seated Forward Bend

Svenska: Sittande vidvinkelställning

Läs mer Chevron blue

Urdhva Mukha Svanasana

Engelska: Upward-Facing Dog

Svenska: Uppåtgående Hunden

Läs mer Chevron blue

Urdhva Dhanurasana

Engelska: Wheel / Upward Bow

Svenska: Bryggan

Läs mer Chevron blue

Ustrasana

Engelska: Camel pose 

Svenska: Kamelen

Läs mer Chevron blue

Utkatasana

Engelska: Chair Pose

Svenska: Stolspositionen

Läs mer Chevron blue

Uttanasana

Engelska: Standing Forward Bend

Svenska: Stående framåtfällning

Läs mer Chevron blue

Utthita Hasta Padangusthasana

Engelska: Extended Hand-to-Big-Toe-Pose

Svenska: Stående hand-till-tå-position

Läs mer Chevron blue

Utthita Parsvakonasana

Engelska: Extended Side Angle Pose

Svenska: Utvidgad sidovinkelsposition

Läs mer Chevron blue

Utthita Trikonasana

Engelska: Extended Triangle Pose

Svenska: Tringelpositionen/Triangeln

Läs mer Chevron blue

Vajrasana

Engelska: Thunderbolt pose - toe squat

Svenska: Blixtposition - tåsquat

Läs mer Chevron blue

Vasisthasana

Engelska: Side Plank

Svenska: Sidoplanka

Läs mer Chevron blue

Viparita Karani

Engelska: Legs-Up-the-Wall Pose

Svenska: Benen upp mot väggen

Läs mer Chevron blue

Viparita Virabhadrasana

Engelska:

Svenska:

Läs mer Chevron blue

Virabadrasana I

Engelska: Warrior Pose I

Svenska: Krigarpositionen I

Läs mer Chevron blue

Virabadrasana II

Engelska: Warrior Pose II

Svenska: Krigarposition II

Läs mer Chevron blue

Virabhadrasana III

Engelska: Warrior III

Svenska: Krigare III

Läs mer Chevron blue

Virasana 

Engelska: Hero Pose

Svenska: Hjälten

Läs mer Chevron blue

Vrksasana

Engelska: Tree Pose

Svenska: Trädet

Läs mer Chevron blue

Vyaghrasana

Engelska: Tiger Pose

Svenska: Tigern

Läs mer Chevron blue

Yoga & träna hemma med Yogobe

Skapa konto Prova gratis