Yogapositioner

För att ta del av våra videor behöver du en aktiv prenumeration, är du ny till tjänsten kan du testa tjänsten gratis i 14 dagar. Klicka här för att läsa mer och komma igång!

Adho Mukha Svanasana

Engelska: Downward-Facing Dog

Svenska: Nedåtgående hund

Läs mer

Adho Mukha Vrksasana

Engelska: Handstand

Svenska: Handstående

Läs mer

Alanasana

Engelska: High lunge/Crescent pose 

Svenska: Högt utfall

Läs mer

Ananda Balasana

Engelska: Happy Baby Pose 

Svenska: Glada barnet

Läs mer

Anjaneyasana

Engelska: Low lunge

Svenska: Lågt utfall

Läs mer

Apanasana

Engelska: Knee-into-the-chest-pose

Svenska: Knä mot bröst

Läs mer

Ardha Chandrasana

Engelska: Half Moon Pose

Svenska: Halvmånen

Läs mer

Ardha Hanumanasana

Engelska: Half front split pose

Svenska: Halv split

Läs mer

Ardha Matsyendrasana

Engelska: Sitting Half Spinal Pose

Svenska: Sittande halv ryggradsrotation

Läs mer

Ardha Pincha Mayurasana

Engelska: Dolphin Pose 

Svenska: Delfinen

Läs mer

Ardha Purvottanasana

Engelska: Reverse Table Pose / Table Top Pose

Svenska: Omvänd bordspositon

Läs mer

Ardha rajakapotasana

Engelska: Half Pigeon Pose

Svenska: Halv duva

Läs mer

Ardha Uttanasana

Engelska: Standning Half Foward-Bend

Svenska: Halv stående framåtfällning

Läs mer

Baddha Konasana

Engelska: Bound Angle Pose

Svenska: Lierad vinkelställning/Bunden vinkelställning

Läs mer

Bakasana

Engelska: Crane (Crow) pose

Svenska: Kråkan, Tranan, Hönan

Läs mer

Balasana

Engelska: Childs pose

Svenska: Barnet

Läs mer

Bananasana

Engelska: Banana pose

Svenska: Bananen

Läs mer

Bhujangasana

Engelska: Cobra Pose

Svenska: Kobran

Läs mer

Bitilasana

Engelska: Cow Pose

Svenska: Kopositionen

Läs mer

Chaturanga Dandasana

Engelska: Four-Limbed Staff Pose

Svenska: Fyrsidig Stavposition

Läs mer

Dandasana

Engelska: Staff Pose

Svenska: Stavposition

Läs mer

Eka Pada Rajakapotasana

Engelska: One-legged King Pigeon Pose 

Svenska: Enbent Kungsduva

Läs mer

Garudasana

Engelska: Eagle Pose

Svenska: Örnen

Läs mer

Gomukhasana

Engelska: Cow face pose

Svenska: Koansiktet

Läs mer

Halasana

Engelska: Plow pose

Svenska: Plogpositionen

Läs mer

Hanumanasana

Engelska: Monkey Pose

Svenska: Appositionen (Spagat)

Läs mer

Janu Sirsasana

Engelska: Head-to-Knee Forward Bend

Svenska: Huvud mot knä

Läs mer

Malasana

Engelska: Garland Pose

Svenska: Djup hukställning/squat

Läs mer

Marjaryasana

Engelska: Cat Pose

Svenska: Kattpositionen

Läs mer

Matsyasana

Engelska: Fish Pose

Svenska: Fiskpositionen

Läs mer

Natarajasana

Engelska: Dancer Pose

Svenska: Dansaren

Läs mer

Navasana

Engelska: Boat Pose

Svenska: Båtpositionen

Läs mer

Parivrtta Janu Sirsasana

Engelska: Revolved Head to Knee Pose

Svenska: Roterad sidofällning

Läs mer

Parivrtta Parsvakonasana

Engelska: Revolved Side Angel Pose

Svenska: Roterad sidvinkelställning

Läs mer

Parsva bakasana

Engelska: Side crane 

Svenska: Sidokråka

Läs mer

Paschimottanasana

Engelska: Seated Forward Bend

Svenska: Sittande framåtfällning

Läs mer

Phalakasana

Engelska: Plank Pose

Svenska: Plankan

Läs mer

Prasarita Padottanasana

Engelska: Wide-legged forward bend

Svenska: Bredbent framåtfällning

Läs mer

Purvottanasana

Engelska: Upward Plank Pose

Svenska: Omvänd planka

Läs mer

Salabhasana

Engelska: Locust Pose

Svenska: Gräshoppan

Läs mer

Salamba Bhujangasana

Engelska: Sphinx Pose 

Svenska: Sfinxen

Läs mer

Salamba Bhujangasana - variant

Engelska: Seal pose

Svenska: Sälen

Läs mer

Salamba Sarvangasana

Engelska: Shoulder Stand

Svenska: Skulderstående

Läs mer

Savasana

Engelska: Corpse Pose

Svenska: Död mans position

Läs mer

Setu Bandha Sarvangasana

Engelska: Half Bridge Pose

Svenska: Halv brygga eller halv bro

Läs mer

Sukhasana

Engelska: Easy Pose

Svenska: Korslagda ben/Skräddarställning

Läs mer

Supta Baddha Konasana

Engelska: Reclining Bound Angle pose 

Svenska: Vilande bunden vidvinkelposition, eller Gudinnan

Läs mer

Supta padanghustasana

Engelska: Reclining Hand-to-Big-Toe Pose

Svenska: Liggande hand till tå-position

Läs mer

Supta padanghustasana - variant 1

Engelska: Reclining Hand-to-Big-Toe Pose

Svenska: Liggande hand till tå-position

Läs mer

Supta padanghustasana - variant 2

Engelska: Reclining Hand-to-Big-Toe Pose

Svenska: Liggande hand till tå-position

Läs mer

Supta Virasana

Engelska: Reclining Hero pose 

Svenska: Tillbakalutad hjälte

Läs mer

Tadasana

Engelska: Mountain pose

Svenska: Bergspositionen

Läs mer

Tiriyaka tadasana

Engelska: Standing Side Bend Pose

Svenska: Vajande palmen

Läs mer

Upavistha Konasana

Engelska: Wide-Angle Seated Forward Bend

Svenska: Sittande vidvinkelställning

Läs mer

Urdhva Mukha Svanasana

Engelska: Upward-Facing Dog

Svenska: Uppåtgående Hunden

Läs mer

Urdhva Dhanurasana

Engelska: Wheel / Upward Bow

Svenska: Bryggan

Läs mer

Ustrasana

Engelska: Camel pose 

Svenska: Kamelen

Läs mer

Utkatasana

Engelska: Chair Pose

Svenska: Stolspositionen

Läs mer

Uttanasana

Engelska: Standing Forward Bend

Svenska: Stående framåtfällning

Läs mer

Utthita Hasta Padangusthasana

Engelska: Extended Hand-to-Big-Toe-Pose

Svenska: Stående hand-till-tå-position

Läs mer

Utthita Parsvakonasana

Engelska: Extended Side Angle Pose

Svenska: Utvidgad sidovinkelsposition

Läs mer

Utthita Trikonasana

Engelska: Extended Triangle Pose

Svenska: Tringelpositionen/Triangeln

Läs mer

Vajrasana

Engelska: Thunderbolt pose – toe squat

Svenska: Blixtposition – tåsquat

Läs mer

Vasisthasana

Engelska: Side Plank

Svenska: Sidoplanka

Läs mer

Viparita Karani

Engelska: Legs-Up-the-Wall Pose

Svenska: Benen upp mot väggen

Läs mer

Viparita Virabhadrasana

Engelska: Sun warrior / Reversed warrior II

Svenska: Solkrigare / Omvänd krigare II

Läs mer

Virabadrasana I

Engelska: Warrior Pose I

Svenska: Krigarpositionen I

Läs mer

Virabadrasana II

Engelska: Warrior Pose II

Svenska: Krigarposition II

Läs mer

Virabhadrasana III

Engelska: Warrior III

Svenska: Krigare III

Läs mer

Virasana 

Engelska: Hero Pose

Svenska: Hjälten

Läs mer

Vrksasana

Engelska: Tree Pose

Svenska: Trädet

Läs mer

Vyaghrasana

Engelska: Tiger Pose

Svenska: Tigern

Läs mer

Yoga & träna hemma med Yogobe

Skapa konto Prova gratis