Yogobe Health & Care

För att komplettera vårdkedjan och stötta vårdgivare, arbetsgivare och individer inom prevention, promotion och som stöd till behandling erbjuder Yogobe digitala verktyg i samråd med ledande experter.

Tillgängligt, jämlikt och anpassat efter individens behov.

Vi möter individ- och patientbehov vid:

 • Stress
 • Utmattning
 • Nedstämdhet
 • Depression
 • Sömnbesvär
 • Oro
 • Långvarig smärta
 • Behov av FaR – Fysisk aktivitet på recept
 • Klimakteriet
 • Graviditet

Digitala och digifysiska insatser tillsammans med Yogobe

Tillsammans med vårdgivare, försäkringsbolag och arbetsgivare stöttar vi individer, medarbetare och patienter med kroppsbaserade metoder och hälsofrämjande aktiviteter i egenskap av förebyggande insatser, som sekundärprevention samt under och efter behandling.  Läs vår pressrelease här!

Varför Yogobe Health & Care?

 • Tidsbesparande för vårdgivare och patient
 • Kostnadseffektivt 
 • Möjliggör för fler interventioner innan, under och efter behandling
 • God och nära vård på patientens villkor
 • Hög tillgänglighet och flexibilitet för patienten som kan delta utifrån egna förutsättningar
 • Kan leda till ökad följsamhet
 • Egenmonitorering av behandling, som skapar förutsättningar till att patienten blir mer aktiv i sin rehabiliteringsprocess
 • Digitala dimensioner som del i behandling frigör resurser och möjliggör att vårdpersonal kan disponera sin tid för optimal nytta

 

Patientflöde med våra digitala program

Våra digital program passar som en preventiv insats eller som del i behandling, men även inför behandlingsstart, och efter behandlingsinsats som sekundärprevention – allt för att möta individens behov. Här följer ett exempel på ett patientflöde för våra program och komplementära digitala insatser :

 • Hälsobedömning – Inledande hälsobedömning utförd av legitimerad vårdpersonal, såsom sjuksköterska, fysioterapeut, läkare eller psykolog.
 • Insats – Utifrån bedömning initieras en plan anpassad efter patientens behov och digitala stöd/program förskrivs.
 • Uppföljning – Regelbunden uppföljning av legitimerad vårdpersonal som kontinuerligt följer patientens mående och utvärderar resultaten.

Kontakta oss för att möta just era behov av stöd:

Elin Karnstedt – Projektledare för Yogobe Health & Care  
[email protected]

Forskning & evidens

Yogobe arbetar med ledande experter inom friskvård, forskning och sjukvård. Programmen är framtagna med bas i evidens och forskning med syfte att kunna erbjuda bästa möjliga digitala egenvårdsprogram samt stöd till behandling. Nedan kan du läsa mer om några av våra program.

Yogobe och Fysisk aktivitet på recept (FaR)

Yogobe grundades 2013 med en vision om att alla människor ska ha tillgång till verktyg och förutsättningar för god fysisk och psykisk hälsa. Sedan starten har Yogobe vuxit till att bli Nordens ledande och mest omfattande digitala tjänst inom yoga, mindfulness, återhämtning, rörelseträning och stresshantering.

Yogobe är certifierad som godkänd aktivitetsarrangör för FaR av Akademiskt Primärvårdscentrum (APC). Detta som ett led i vår vision att tillgängliggöra högkvalitativa digitala stöd och verktyg för träning på individens villkor.

Så här säger utvalda experter om Yogobe Health & Care:

Profile photo
Mona Drar, leg. psykolog:

Att tillgängligt kunna möta patienten på dennes villkor i vardagen med kvalitativ digital hjälp till självhjälp gör skillnad på riktigt.

Profile photo
Nathalie Helm, leg. läkare.

Yogobes digitala program är lättillgängliga, utbildande och motiverade, och utgör ett fantastiskt verktyg för att stötta kvinnor som lider av bland annat stress och utmattning. Jag kan varmt rekommendera programmen hos Yogobe Health & Care.

Profile photo
Jovanna Stolt, fysioterapeut:

Att kunna erbjuda ett digitalt alternativ för patienter som fått fysisk aktivitet på recept ökar tillgängligheten och följsamheten till förskrivningen. På Yogobe finns inspirerande tränings- och yogaklasser för individen att utforska i sitt eget tempo och på den nivå som passar just för dagen.

Vanliga frågor och funderingar

 • Vem kan delta i ett program?

  Du som har blivit ordinerad eller tilldelad access via en vårdgivare, arbetsgivare eller ett försäkringsbolag. Dessa program är del av Yogobe Health & Care och ligger utanför den prenumerationstjänst som erbjuds till privatpersoner.
 • Hur kommer jag åt mitt program?

  Efter att du har anmält dig och fått access till ett program så har du smidig tillgång till det via Yogobes app under “Mitt bibliotek” eller längst upp på din översiktssida när du är inloggad på Yogobe.com

 • Kan företag köpa enskilda program?

  Självklart! Såväl arbetsgivare som försäkrings- och vårdbolag kan köpa in Yogobe och våra program samt digitala interventioner, som stöd och komplement till befintliga insatser till förmån för individ, medarbetare och patient. Maila oss på [email protected] så berättar vi mer.

 • Måste jag betala?

  Nej. Om du kommer till Yogobe Health & Care med en accesskod som du har fått från en patientförening, vårdgivare, arbetsgivare eller försäkringsbolag så betalar du personligen ingenting för åtkomst till det specifika Yogobe-program eller material som du ordinerats.
 • Hur använder jag mitt FaR-recept på Yogobe?

  Om du har ett FaR-recept som du vill använda på Yogobe så ber vi dig skicka en kopia (en fotograferad bild går bra) på ditt FaR-recept till [email protected]. Därefter får du instruktioner kring hur du enkelt kommer igång med Yogobes FaR-specifika utbud.
Vid ytterligare frågor, funderingar eller tankar tveka inte att skriva till oss på [email protected].