INTEGRITETSPOLICY

YOGOBE
2021

1. INLEDNING

Vi på Yogobe värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter att upprätthålla en hög nivå av dataskydd (t.ex. skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag). Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår vår integritetspolicy och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Om du har några frågor är du alltid varmt välkommen att kontakta oss ([email protected]). Med hjälp av innehållsförteckningen nedan kan du lätt navigera till de avsnitt som är av särskilt intresse för dig.

Integritetspolicyn har tre syften:

 1. Förklara hur vi använder den information som du delar med oss för att vi ska kunna erbjuda den allra främsta tjänsten och ge dig en fantastisk upplevelse med den;
 2. Säkerställa att du förstår vilken information vi samlar in och vad vi gör - respektive inte gör - med den;
 3. Hålla oss ansvariga för att skydda dina rättigheter och din integritet under policyn.

All information som vi samlar in har en koppling till tillhandahållandet av YOGOBE-tjänsten och dess funktioner.

Här nedan har vi formulerat en innehållsförteckning, så att du lätt ska kunna navigera och hitta de frågor som intresserar dig:

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 1. Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
 2. Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?
 3. Vilken är din relation till Yogobe?
 4. Hur definierar vi olika kategorier och personuppgifter?
 5. Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför (i vilket ändamål)?
 6. Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?
 7. Vilken information delar du med dig av när du använder Yogobe?
 8. Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
 9. Var behandlar vi dina personuppgifter?
 10. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
 11. Vad har du för rättigheter som registrerad?
 12. Hur hanterar vi personnummer?
 13. Vad är cookies och hur använder vi det?
 14. Hur skyddar vi dina personuppgifter?
 15. Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet?
 16. Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?
 17. Ändringar av integritetspolicyn

1. Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. T.ex kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

2. Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Yogobe AB org.nr. 556914-7787 (nedan "YOGOBE"), med postadress Runebergsgatan 4, 416 58 GÖTEBORG, ℅ Anna Reynold och besöksadress Sankt Eriksgatan 6, 411 05 Göteborg.

3. Vilken är din relation till Yogobe?

Vilken relation har du till YOGOBE? Nedan definierar vi tydligt vilka olika sorters relation du kan ha till oss.

Din relation till oss och hur vi definierar den

Medlem
När du skapar ett konto hos YOGOBE. Du kan vara en aktiv, inaktiv, betalande och/eller icke-betalande medlem. Som medlem är du även automatiskt definierad som användare, besökare och när du väljer att handla i vår webshop också som kund.

Användare
När du anmält dig till att få vårt nyhetsbrev, event, gjort en bokningsförfrågan, fyllt i en enkät och/eller på annat sätt gjort ett aktivt val att godkänna våra Användarvillkor.

Besökare
När du besöker Yogobe.com eller annan URL som ägs av YOGOBE AB men inte har blivit medlem eller användare ännu.

Kund
När du väljer att genomföra ett köp av produkt eller tjänst hos YOGOBE AB eller en underleverantör och samtidigt inte kan definieras som medlem eller användare.

4. Hur definierar vi olika kategorier och personuppgifter?

För att göra det enkelt, transparent och tydligt för dig att förstå vad vi menar med olika ord och kategorier i vår policy så samlar vi dem här.

Kontouppgifter
Konto-ID, emailadress, lösenord, namn, status, medlemsform (prenumerationstyp), startdatum, etc.

Adressuppgifter
Namn, adress, postnummer, stad, land

Profiluppgifter
Födelsedatum, kön, bild, visat namn, länkar till sociala medier, arbetsplats samt beskrivningstext (frivilligt)

Profilinställningar
Inställningar avseende din profil och personliga val. Så som vad du önskar är privat, dolt eller publikt.

Användargenererade uppgifter
Favoriter, sådant du aktivt följer, playlists du skapar, data du laddar upp, sidor du sammanlänkar dig själv till, etc.

Användarinnehåll
Det Användarinnehåll (enligt definitionen i Användarvillkoren) som du bidrar med till tjänsten, inklusive meddelanden som du skickar/och eller tar emot via tjänsten

Tekniska uppgifter
URL-information, cookie-data, din IP-adress, de typer av enheter du använder för att få tillgång till eller ansluta till YOGOBE-tjänsten, unika enhets-ID, nätverks- och enhets-prestanda, typ av webbläsare, språk, information som möjliggör hantering av digitala rättigheter, operativsystem och YOGOBE-applikationens version

Interaktionsinformation
Hur du har använt tjänsten, inloggningsmetod, var och hur länge olika sidor besöks, videor du sett, playlists du sett/skapat/följt, annat audiovisuellt innehåll, vilka YOGOBE-medlemmar du följer, hur du nått och lämnar Tjänsten, Tredjepartsapplikationer, och annonser, produkter och tjänster som erbjuds, kopplas till eller görs tillgängliga i eller via tjänsten. Även Uppgifter om de sökningar du gör och datum och tidpunkter för dina förfrågningar.

Betalningsinformation
Transaktionsdatum och historik, belopp, mervärdesskatt, betalningsmetod, prenumerationsperiod

Mobilabonnemangsuppgifter
Telefonnummer

Hälsodata
Innefattar information som du frivilligt delar med oss - t.ex. via program, kurser, på din profil eller som del i undersökningar rörande ditt mående, såväl fysiskt som mentalt kommer lagras under din användare för att hjälpa dig i din utveckling. För att kunna dela hälsodata med YOGOBE så måste du logga in på YOGOBE via Bank ID då vi kräver en stark autentisering för att hantera din känsliga information. Detta finns ännu inte på Yogobe.com men när det finns så kommer det vara ett beslut du fattar på egen hand. På sikt kan det också ske att du ges möjlighet att dela denna information med tredje part, så som din läkare eller annan part. Avidentifierad information kan komma att aggregeras och delas av YOGOBE. Avidentifierad information betyder att detta är big data och inte på något vis kopplad till dig som individ/person.

Kommunikation
Innehåll i all din kommunikation med oss. Så som enkäter, formulär, sociala medier, kundtjänst.

Köpinformation
All information som fordras för att du skall kunna handla tjänster eller produkter hos YOGOBE, så som i webshop. Detta inbegriper även leverans- och returinformation

Avidentifierat innehåll
Innehåll som anonymiserats. Dvs. inte går att kopplas till en unik individ.

5. Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför (vilket ändamål)?

Hos Yogobe kan du falla in under fyra huvudkategorier: Medlem, användare, besökare och/eller kund. Se definitioner under punkt 3 ovan. Beroende på vår relation så varierar anledningen till varför, vad och hur länge vi samlar din information. Vi berättar mer om detta här:

5.1.
Ändamål:
För att kunna skapa din profil som medlem

Behandlingar som utförs: Skapandet av inloggningsfunktion, säkerställande av din identitet och ålder, upprätthållandet av korrekta och uppdaterade uppgifter samt möjligheten att spara och hantera dina personuppgifter.

Kategorier av personuppgifter: Kontouppgifter, adressuppgifter, profiluppgifter, profilinställningar, användargenererade uppgifter, tekniska uppgifter, betalningsinformation, mobilabonnemangsuppgifter.

Laglig grund: Avtal. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla de allmänna villkoren för tjänsten.

5.2.
Ändamål:
För att du som Medlem ska kunna nyttja vår Tjänst

Behandlingar som utförs: Vi använder dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla tjänsten, t.ex. funktioner, anpassat och/eller personaliserat innehåll, rekommendationer, hantera betalningar och förhindra eller upptäcka bedrägerier.

 • Skapandet av ett för dig personligt anpassat innehåll, t.ex. genom relevanta video- och playlist-rekommendationer, produktrekommendationer, produktbeskrivningar (Ex. favoriter/följa) och andra liknande åtgärder som innebär en förenkling för dig såsom att kunna se tidigare sedda eller icke-avslutade sekvenser.
 • Genererandet av statistik för din individuella uppföljning samt möjliggörandet för dig att sätta eller följa uppsatta mål med din träning.
 • Skapandet av dina personliga erbjudanden och generella medlemserbjudanden, anpassade nyheter, produktrekommendationer, inspiration, förmåner kopplade till din medlemsnivå och inbjudningar till event.
 • Övrig personlig kommunikation baserad på ditt medlemsbeteende.
 • Kommunikation innan och efter deltagande i en tävling eller ett event (t.ex. bekräftelse på anmälningar, frågor eller utvärderingar). Identifiering och kontroll av ålder. Valet av vinnare och förmedling av eventuella vinster (t.ex. utbetalningar eller resebokningar).

Kategorier av personuppgifter: Kontouppgifter, adressuppgifter, profiluppgifter, profilinställningar, användargenererade uppgifter, användarinformation, hälsodata, interaktionsinformation, tekniska uppgifter, betalningsinformation, mobilabonnemangsuppgifter och kommunikation.

Laglig grund: Avtal, behandlingen är nödvändig för att uppfylla våra användarvillkor.

5.3.
Ändamål:
För att du som Användare eller Kund skall kunna interagera med delar av vår Tjänst.

Behandlingar som utförs: Vi använder dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla tjänsten, t.ex. funktioner, anpassat och/eller personaliserat innehåll med bas i hur du använder tjänsten, rekommendationer samt för att förhindra eller upptäcka bedrägerier.

 • Skapandet av personliga och generella erbjudanden, anpassade nyheter, produkt-, event-, rese-, utbildnings-, kurs- eller tjänsterekommendationer, inspiration, förmåner kopplade till ditt användarmönster samt inbjudningar till event, etc.
 • Övrig personlig kommunikation baserad på ditt beteende och interaktion med tjänsten.
 • Kommunikation innan och efter deltagande i en tävling eller ett event (t.ex. bekräftelse på anmälningar, frågor eller utvärderingar). Identifiering och kontroll av ålder. Valet av vinnare och förmedling av eventuella vinster (t.ex. utbetalningar eller resebokningar).

Kategorier av personuppgifter: Adress-, mobilabonnemangs- och kontouppgifter samt användargenererade uppgifter, interaktions-information, betalningsinformation, tekniska uppgifter och kommunikation.

Laglig grund: Avtal

5.4.
Ändamål:
För att du som Besökare skall kunna interagera med delar av vår Tjänst.

Behandlingar som utförs: Vi använder dina tekniska uppgifter och interaktionsinformation för att kunna anpassa din upplevelse i Tjänsten och kunna rikta relevant kommunikation till dig.

 • Analyser av de uppgifter vi samlar in för ändamålet. Baserat på de uppgifter vi samlar in (t.ex. användarhistorik, statistik, köp- och klick-historik) gör vi en analys på individnivå. Insikterna från analysen ligger till grund för vår kommunikation med dig och vilka erbjudanden, förmåner och information som presenteras för dig i våra och andras kanaler.
 • Skapandet av personliga och generella erbjudanden, anpassade nyheter, produkt-, event-, rese-, utbildnings-, kurs- eller tjänste-rekommendationer, inspiration, förmåner kopplade ditt besöksmönster samt inbjudningar till event, etc.
 • Analyser av dina besöksmönster som kan resultera i att du sorteras in i ett s.k. segment och/eller får en unik besöksupplevelse. Insikterna från analysen ligger till grund för dina personliga erbjudanden m.m.

Kategorier av personuppgifter: Användarinnehåll, interaktionsinformation samt tekniska uppgifter.

Laglig grund: Berättigat intresse.

5.5.
Ändamål:
För att vi skall kunna utvärdera, utveckla, anpassa och förbättra vår tjänst, vare sig du är Medlem, Användare, Besökare eller Kund

Behandlingar som utförs med bas i din relation till oss och i vilken utsträckning du nyttjar Tjänsten: Vi använder dina uppgifter för att kunna tillhandahålla tjänsten, t.ex. funktioner, anpassat och/eller personaliserat/individualiserat innehåll med bas i hur du använder tjänsten, rekommendationer samt för att förhindra eller upptäcka bedrägerier.

 • Skapandet av personliga och generella erbjudanden, anpassade nyheter, produktrekommendationer kopplade ditt användarmönster samt inbjudningar till event, etc.
 • Övrig kommunikation baserad på ditt beteende och interaktion med tjänsten med syfte att välkomna dig tillbaka till tjänsten.
 • Analyser av de uppgifter vi samlar in för ändamålet.
 • Baserat på de uppgifter vi samlar in (t.ex. användarhistorik, statistik, köp- och klick-historik) gör vi en analys på individnivå. Insikterna från analysen ligger till grund för vår kommunikation med dig och vilka erbjudanden, förmåner och information som presenteras för dig i våra och andras kanaler.
 • Analyser av dina uppgifter. En analys på individnivå som kan resultera i att du sorteras in i ett s.k. segment och/eller får en unik upplevelse. Insikterna från analysen ligger till grund för dina personliga erbjudanden och anpassade förmåner m.m. Beroende på sin relation till YOGOBE kan man få olika förmåner och erbjudanden.

Kategorier av personuppgifter: Kontouppgifter, adressuppgifter, profiluppgifter, profilinställningar, användargenererade uppgifter, användarinformation, interaktionsinformation, tekniska uppgifter, betalningsinformation, mobilabonnemangsuppgifter och kommunikation.

Laglig grund: Berättigat intresse.

5.6
Ändamål:
För att kunna kommunicera med dig i reklamsyfte

Behandlingar som utförs:

 • T.ex. Identifiering.
 • Kommunikation via riktade nyhetsbrev
 • Kommunikation via fysisk post
 • Kommunikation via riktade automatiska mailutskick
 • Kommunikation via riktade annonser i sociala medier
 • Kommunikation via riktade annonser i digitala medier

Kategorier av personuppgifter: Kontouppgifter, adressuppgifter, profiluppgifter, profilinställningar, användargenererade uppgifter, användarinformation, interaktionsinformation, tekniska uppgifter, betalningsinformation, mobilabonnemangsuppgifter och kommunikation.

Laglig grund: Berättigat intresse.

5.7.
Ändamål: För att kommunicera med dig

Behandlingar som utförs:

 • Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice (via telefon eller i digitala kanaler, inklusive sociala medier).
 • Identifiering.
 • Utredning av eventuella klagomål- och supportärenden (inklusive teknisk support).

Kategorier av personuppgifter: Kontouppgifter, adressuppgifter, profiluppgifter, profilinställningar, användargenererade uppgifter, användarinformation, hälsodata, interaktionsinformation, tekniska uppgifter, betalningsinformation, mobilabonnemangsuppgifter och kommunikation.

Laglig grund: Berättigat intresse och avtal

Lagringsperiod: Så länge en kundrelation föreligger.

5.8.
Ändamål:
För att kunna hantera beställning/köp av fysiska produkter

Yogobe Store, Yogagrossisten och Yogiraj utgör våra e-handelskanaler och de drivs idag av YOGOBE’s dotterbolag: The Yoga House Sweden AB, men det kan finns andra tillfällen då du handlar något direkt från YOGOBE AB.

Behandlingar som utförs:

 • Leverans (inklusive avisering och kontakter rörande leveransen).
 • Identifikation och ålderskontroll.
 • Hantering av betalning (inklusive analys av möjliga betallösningar vilket kan innefatta en kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från Klarna).
 • Adresskontroll mot SPAR.
 • Hantering av reklamations- och garantiärenden.

Kategorier av personuppgifter: Kontouppgifter, adressuppgifter, profiluppgifter, profilinställningar, användargenererade uppgifter, användarinformation, interaktionsinformation, tekniska uppgifter, betalningsinformation, köpinformation mobilabonnemangs-uppgifter och kommunikation. Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag.

Laglig grund: Avtal

5.9.
Ändamål:
För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser

Behandlingar som utförs: Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. Bokföringslagen eller reglerna om produktansvar och produktsäkerhet, vilka kan kräva framtagande av kommunikation och information till allmänheten om produktåterkallelser vid exempelvis en defekt eller hälsovådlig vara).

Kategorier av personuppgifter: Kontouppgifter, adressuppgifter, profiluppgifter, profilinställningar, användargenererade uppgifter, användarinformation, hälsodata, interaktionsinformation, tekniska uppgifter, betalningsinformation, köpinformation, mobilabonnemangsuppgifter och kommunikation.

Laglig grund: Rättslig förpliktelse. Denna behandling av dina personuppgifter krävs enligt lag.

5.10.
Ändamål:
För att vi skall kunna utvärdera, utveckla, anpassa och förbättra vår tjänst, produkter och system vare sig du är Medlem, Användare, Besökare eller Kund

Behandlingar som utförs med bas i din relation till oss och i vilken utsträckning du nyttjar Tjänsten:

 • Anpassning av tjänster för att bli mer användarvänliga (t.ex. ändra användargränssnittet för att förenkla informationsflödet eller för att lyfta fram funktioner som ofta används av medlemmar/kunder i våra digitala kanaler).
 • Framtagande av underlag för att utveckla och förbättra vårt utbud av videomaterial och annat innehåll.
 • Framtagande av underlag i syfte att förbättra varu- och logistikflöden (t.ex. genom att kunna prognostisera inköp, lager och leveranser).
 • Framtagande av underlag för att utveckla och förbättra vårt sortiment av produkter.
 • Framtagande av underlag för att utveckla och förbättra vår resurseffektivitet ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv (t.ex. genom att effektivisera inköp och planering av leveranser).
 • Framtagande av underlag i syfte att planera ny- och eventuella av-etableringar av tjänster, butiker och lager.
 • Ge våra kunder möjligheten att påverka vårt sortiment.
 • Framtagande av underlag för att förbättra IT-system i syfte att generellt höja säkerheten för företaget och våra medlemmar/besökare/kunder.
 • Analyser av de uppgifter vi samlar in för ändamålet.
 • Baserat på de uppgifter vi samlar in (t.ex. användarhistorik, statistik, köp- och klick-historik) gör vi en analys på individnivå. Insikterna från analysen ligger till grund för vår kommunikation med dig och vilka erbjudanden, förmåner och information som presenteras för dig i våra och andras kanaler.
 • Analyser av dina uppgifter. En analys på individnivå som kan resultera i att du sorteras in i ett s.k. segment och/eller får en unik upplevelse. Insikterna från analysen ligger till grund för dina personliga erbjudanden och anpassade förmåner m.m. Beroende på sin relation till YOGOBE kan man få olika förmåner och erbjudanden.

Kategorier av personuppgifter: Kontouppgifter, adressuppgifter, profiluppgifter, profilinställningar, användargenererade uppgifter, användarinformation, hälsodata, interaktionsinformation, tekniska uppgifter, betalningsinformation, köpinformation, mobilabonnemangsuppgifter och kommunikation.

Laglig grund: Berättigat intresse.

5.11.
Ändamål:
För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.

Behandlingar som utförs:

 • Förhindrande av skräppostutskick, phishing, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton eller andra åtgärder som är förbjudna enligt lag eller våra köp-, användar- eller tjänstevillkor.
 • Skydd och förbättring av vår IT-miljö mot angrepp och intrång.

Kategorier av personuppgifter: Kontouppgifter, adressuppgifter, profiluppgifter, profilinställningar, användargenererade uppgifter, användarinformation, hälsodata, interaktionsinformation, tekniska uppgifter, betalningsinformation, köpinformation, mobilabonnemangsuppgifter och kommunikation.

Laglig grund: Fullgörande av rättslig förpliktelse (om sådan föreligger) alternativt berättigat intresse. Ifall ingen rättslig förpliktelse föreligger är behandlingen nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.

5.12. Delning av dina personuppgifter

Akademisk forskning
Vi delar dina personuppgifter för aktiviteter som statistisk analys och akademiska undersökningar, men endast i anonymiserat format.

Andra företag i YOGOBE-koncernen
Vi delar dina personuppgifter med andra YOGOBE-koncernföretag för att utföra vår dagliga verksamhet och för att vi ska kunna upprätthålla och tillhandahålla tjänsten och vår verksamhet inom försäljning av produkter och upplevelser.

Polis och dataskyddsmyndigheter
Vi delar dina personuppgifter när vi i god tro anser att det är nödvändigt för oss att göra det för att kunna uppfylla en rättslig skyldighet enligt gällande lag, eller svara på en giltig rättslig process, såsom en husrannsakningsorder, ett domstolsbeslut eller en stämning. Vi delar även dina personuppgifter när vi i god tro anser att det är nödvändigt för våra egna eller tredje parts berättigade intressen som rör nationell säkerhet, brottsbekämpning, rättstvister, brottsutredningar, att skydda någon persons säkerhet, eller för att förhindra dödsfall eller nära förestående kroppsskada, under förutsättning att vi anser att ett sådant intresse överskrider dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av dina personuppgifter.

Köpare av vår verksamhet
Vi delar dina personuppgifter i de fall där vi säljer eller förhandlar om att sälja vårt företag till en köpare eller till potentiella köpare. I den här situationen fortsätter YOGOBE att säkerställa sekretessen för dina personuppgifter och meddelar dig innan dina personuppgifter överförs till köparen eller blir föremål för en annan sekretesspolicy.

6. Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande: 1) Adressuppgifter från offentliga register, så som SPAR för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig. 2) Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag.

7. Vilken information delar du med dig av när du använder Yogobe?

7.1. Delning utförd av dig

YOGOBE-tjänsten är en interaktiv tjänst som erbjuder många sätt att hitta, ta del av och dela innehåll. Vi uppmuntrar dig att dra nytta av dessa interaktiva funktioner med andra på Tjänsten.

Du bestämmer vilken information som du vill göra publik, och vilken du vill behålla privat. Publik information är tillgänglig för YOGOBE:s medlemmar eller andra inloggade användare, medan privat information är enbart tillgänglig för Dig och YOGOBE. Här nedan följer vilken information som är standard, dvs den information som är publik kontra privat.

Publik information:

 • Ditt namn och/eller användarnamn
 • Din profilbild
 • Din profiltext
 • Länkar du väljer att publicera, så som URLer eller taggar av tex. Arbetsgivare, intressen m.m.

Privat information - som kan göras publik, via din Profil > Inställningar:

 • Nyligen sedda videor
 • Innehåll som du favoritmarkerat (“Favoriter”)
 • Playlists som du följer
 • Playlists som du skapat
 • Användare du följer
 • Innehåll du sparat (se “Arkiv”)

Vänligen kom ihåg att viss information alltid är allmänt tillgänglig, vilket innebär att den kan nås av Tredjepartsapplikationer genom våra API:er och utvecklarverktyg.

Vi kan komma att använda din allmänt tillgängliga information för att marknadsföra Tjänsten och för att hjälpa andra att hitta och följa dig och/eller ditt innehåll på YOGOBE-tjänsten, bland annat genom Facebook och andra Tredjepartsapplikationer och webbplatser som har inbäddade YOGOBE-widgets. Din information kommer inte att användas för att meddela andra, inklusive inom Tjänsten, via e-post, och genom Facebook och Tredjepartsapplikationer, om din användning av Tjänsten (t.ex. att du har gått med i YOGOBE eller aktiviteter relaterade till en YOGOBE-profil). Allmänt tillgänglig information definieras som ditt för- och efternamn samt profilbild.

Läs mer om hur du hanterar notifikationer, din allmänt tillgängliga information och vad du delar med andra i avsnittet Dina inställningar nedan.

7.2. Tredjepartsapplikationer

Om du väljer att ansluta ditt YOGOBE-konto till en tredjepartsapplikation, så som Facebook, kan YOGOBE komma att automatiskt dela din aktivitet och aktivitetsrelaterade händelser med den tjänsten, inklusive det innehåll du konsumerar. Du förstår och accepterar att sådan information kan tillskrivas ditt konto på en Tredjepartsapplikation och kan komma att publiceras på en sådan tjänst. Även om denna information kan komma att delas automatiskt som standard informerar vi dig om de verktyg som du kan använda för att begränsa detta informationsutbyte i avsnittet Dina inställningar nedan. Kom ihåg, detta är något som du bestämmer helt på egen hand.

7.3. Kundsupport

När du skickar ett mejl till våra medarbetare, kundsupport, eller Customer Care manager, sparas denna information av oss i e-postklient samt CRM-system.

8. Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

8.1. Personuppgiftsbiträden

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

 1. Transporter (logistikföretag och speditörer).
 2. Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).
 3. Marknadsföring (print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer). Vi delar denna information i ett avidentifierat format (till exempel genom att använda s.k. hashing) som inte identifierar dig personligen.
 4. IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).
 5. Analys-tjänster (företag som hanterar analysen av vår data. Om en tredje part behandlar användardata för vår räkning (t.ex. en hostingleverantör), är den bunden av säkerhets- och sekretesskrav som överensstämmer med denna Integritetspolicy och tillämplig lag).
 6. YOGOBE-partners. Om du får tillgång till YOGOBE-tjänsten genom ett erbjudande som du har fått eller köpt från en tredje part, såsom din yogalärare, coach, vårdgivare, läkare, terapeut eller arbetsgivare kan vi också komma att dela avidentifierad information om din användning av YOGOBE-tjänsten med den tredje parten, till exempel om och i vilken utsträckning du har utnyttjat erbjudandet, aktiverat ett YOGOBE-konto eller aktivt använt Tjänsten. För att kunna dela personlig information med en partner måste du först godkänna delningen. Detta är relevant för samarbete med vården i framtiden inom ramen för digital hälsa och stöd för dig inom egenvård och dylikt.

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet eller våra användarvillkor). Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter. Vi har samarbetsavtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

8.2. Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

 1. Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
 2. Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer).
 3. Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

8.3. Övrig delning

Utöver vad som nämns ovan kan vi också komma att dela din information med tredje part för dessa begränsade syften:

 • för att tillåta en fusion, förvärv eller försäljning av alla eller en del av våra tillgångar,
 • för svaromål i juridiska processer (t.ex. ett domstolsbeslut eller stämning), om vi i god tro anser att det är nödvändigt; för att uppfylla kraven i tvingande tillämplig lag; för att skydda säkerheten för någon person; för att skydda YOGOBEs rättigheter och egendom, inklusive för att genomdriva Användningsvillkoren och andra villkor som du har accepterat, samt för att hantera bedrägerier, säkerhetsfrågor eller tekniska frågor,
 • med akademiska forskare för syften såsom statistisk analys och akademiska studier, men bara i avidentifierat format,
 • för att publicera avidentifierad eller aggregerad information om användningen av YOGOBE-tjänsten, och
 • för att låta andra företag i YOGOBE-koncernen använda din information på de sätt som framgår av denna Integritetspolicy.

9. Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. Vid systemmässig support och underhåll kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES, t.ex. om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet (t.ex. loggfiler). Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som har vidtagits eller information om var dessa har gjorts tillgängliga är du välkommen att kontakta oss.

10. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi behåller dina personuppgifter endast så länge som det behövs för att förse dig med YOGOBE-tjänsten och i legitima och viktiga syften, såsom underhåll av tjänsten, databaserade beslut om nya funktioner och lösningar, uppfyllande av våra juridiska förpliktelser och lösande av tvister.

På din begäran tar vi bort eller anonymiserar dina personuppgifter så att de inte längre identifierar dig, såvida vi inte är juridiskt berättigade eller skyldiga att underhålla vissa personuppgifter, inklusive i följande situationer:

 • om det finns ett olöst problem med koppling till ditt konto, t.ex. utestående betalningar på ditt konto eller anspråk eller tvister som inte är lösta, lagrar vi nödvändiga personuppgifter till dess att problemet har åtgärdats
 • om vi måste lagra personuppgifterna för våra juridiska, skattemässiga, revisionsmässiga och bokföringsmässiga skyldigheter, lagrar vi nödvändiga personuppgifter under den tidsperiod som görs gällande i tillämplig lagstiftning
 • om det är nödvändigt för våra legitima affärsintressen, t.ex. för att förebygga bedrägeri eller upprätthålla säkerheten för våra användare.

11. Vad har du för rättigheter som registrerad?

11.1. Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag).

Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna (informationen lämnas i form av ett registerutdrag med angivande av ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder, information om varifrån informationen har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande). Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

11.2. Rätt till rättelse.

Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter. Tänk på att du som är medlem hos YOGOBE kan ändra vissa uppgifter direkt via Mina sidor.

11.3. Rätt till radering.

Du kan begära radering av person-identifierande uppgifter vi behandlar om dig ifall:

 • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
 • Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
 • Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
 • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.
 • Personuppgifter har samlats in om ett barn (under 18 år) som du har föräldraansvaret för och insamlandet har skett i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster (t.ex. sociala medier).

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

11.4. Rätt till begränsning.

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.

Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.

Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

11.5. Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling.

Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

11.6 Rätt till dataportabilitet.

Du har rätt att begära en kopia av dina kontouppgifter, adressuppgifter och profiluppgifter i elektroniskt format och rätt att överföra dessa kunduppgifter för användning till en annan parts tjänster.

11.7 Rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande.

Du har rätt att inte bli föremål för några beslut som enbart grundas på automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, där beslutet skulle få juridisk eller liknande effekt på dig.

11.8. Berättigat intresse.

I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

11.9. Direktmarknadsföring (inklusive analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål)

Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter (s.k. profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder (t.ex. via post, e-post och sms). Marknadsföringsåtgärder där du som kund aktivt valt att använda en av våra tjänster eller annars sökt upp oss för att få veta mer om våra tjänster räknas inte som direktmarknadsföring (t.ex. Videorekommendationer, produktrekommendationer eller andra funktioner och erbjudanden på Mina sidor).

Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

Tänk på att du alltid har möjlighet att påverka vilka kanaler vi ska använda för utskick och personliga erbjudanden. T.ex. kan du välja att endast få erbjudanden från oss via e-post, men inte sms. I så fall ska du inte invända mot personuppgiftsbehandlingen som sådan utan istället begränsa våra kommunikationskanaler (genom att ändra inställningarna på Mina sidor eller kontakta kundservice).

11.10 Rätt till dataportabilitet.

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

12. Hur hanterar vi personnummer?

Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. Vi minimerar alltid användandet av ditt personnummer i så stor utsträckning som möjligt genom att, i de fall det är tillräckligt, istället använda ditt födelsenummer.

13. Vad är cookies och hur använder vi det?

13.1 Vad är cookies och annan teknik?

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon eller annan enhet när du besöker en webbplats. Cookien hjälper webbplatsleverantörer att känna igen din enhet nästa gång du besöker deras webbplats. Det finns annan liknande teknik såsom pixeltaggar (transparenta grafiska bilder placerade på en webbsida eller i ett e-postmeddelande, som indikerar att en sida eller e-post har visats), s.k. web bugs (liknande pixeltaggar) och webblagring, som används i programvara på datorer eller mobila enheter.

Det finns också teknik såsom mobila enhetsidentifierare och SDK-integrationer som hjälper företag att känna igen din enhet när du återvänder till en app eller på annat sätt använder en tjänst.

13.2 Hur vi använder cookies och annan teknik

Vi använder följande typer av cookies för de ändamål som beskrivs nedan:

 1. Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).
 2. Varaktiga/beständiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).
 3. Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker).
 4. Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, t.ex. Google Analytics.).
 5. Liknande tekniker (tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies).

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar såsom språk och andra uppgifter. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig.

14. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

YOGOBE lagrar dina personuppgifter på ett sätt som är förenligt med säkerhetsstandarder inom branschen. YOGOBE har implementerat lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa system, policys och rutiner för att befrämja säkerheten, integriteten och konfidentialiteten hos ditt Innehåll samt för att minska risken för obehörig åtkomst till eller användning av ditt Innehåll. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst.

15. Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet?

Datainspektionen är den myndighet som är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

16. Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?

Du kan granska och ändra mycket av den information som vi lagrar om dig genom ditt konto och dina profilsidor. Om du har frågor om användningen av dina personuppgifter i Tjänsten, denna Integritetspolicy, eller information som vi har om dig, vänligen kontakta oss på [email protected]. Du kan också kontakta vårt personuppgiftsombud genom att skicka ett brev till Yogobe AB, Att: Peter Munteanu, Yogobe c/o A house at Östermalm AB - Östermalmsgatan 26A 114 26 STOCKHOLM. Vi kommer att besvara din förfrågan inom rimlig tid efter att ha bekräftat din identitet i enlighet med lokal lag. Vi rekommenderar att du inkluderar gällande kontaktinformation, bifogar dokument som bevisar din identitet och ger en klar och tydlig beskrivning av den information som du begär tillgång till.

17. Ändringar av integritetspolicyn

Ibland kan vi, fritt efter eget val, komma att göra ändringar i Avtalen. När vi gör väsentliga ändringar i Avtalen kommer vi att skicka dig ett tydligt meddelande utifrån vad som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, t.ex. genom att visa ett tydligt meddelande i Tjänsten eller genom att skicka e-post till dig. I vissa fall kommer vi att meddela dig i förväg, och din fortsatta användning av Tjänsten efter att ändringarna har gjorts kommer att utgöra ditt godkännande av ändringarna. Därför ber vi dig vänligen se till att du läser alla sådana meddelanden noggrant. Om du inte vill fortsätta att använda Tjänsten i enlighet med den nya versionen av Avtalen, kan du säga upp ditt medlemskap genom att maila oss på info(at)yogobe.com.