Hero

Om Yogobe

”The answers you seek never come when the mind is busy, they come when the mind is still.”

Vad är Yogobe

Yogobe är en omtänksam guide och en digital destination för hållbar hälsa och träning genom ledande lärare, instruktörer och experter i norden. Vi skapar förutsättningar för regelbunden träning, yoga och meditation och vill inspirera dig på vägen mot bättre hälsa och livsbalans. Dessutom fungerar vi som din källa till att finna härliga resor, de bästa utbildningarna, intressanta kurser, yogakläder, mattor, utrustning, accessoarer och allt du kan behöva i din vardag 365 dagar om året, var och när du vill.

Varför finns Yogobe

Grunden i varför Yogobe finns är för att det finns ett behov för det vi erbjuder. Såväl hos individen som i samhället i stort. Vare sig du vill ha tillgång till ett forum för kunskapsutbyte när du skall stärka, vidhålla eller rehabilitera dig själv och din mind-body-soul balans eller bara vara trygg i att det finns en destination där du kan interagera helt på dina egna villkor med utgångspunkt i dina egna förutsättningar just nu i livet så finns Yogobe för dig.

Variabler som tid, ekonomi, geografi, familjesituation eller mental, fysisk eller själslig hälsa påverkar oss i varje givet ögonblick genom våra liv. I detta är det viktigt att det finns kvalitativa och villkorslösa stöd och verktyg att tillgå för individen. Stöd för vård, omsorg, träning, kost, utveckling, reflektion och kärlek. I vår community, genom våra digitala tjänster och via våra olika engagemang och aktiviteter strävar vi mot att bidra mot och delta i en hållbar samhällsförändring i denna riktning. I egenskap av socialentreprenörer planterar vi vårt frö mot detta genom Yogobe.

Träna hemma och träna regelbundet

Yogobe är ett perfekt komplement till träning på studio eller träningsanläggningen. Den sociala variabeln är viktig och när tid och förutsättningar finns är det en självklar ingrediens i vardagen hos många som tränar regelbundet. Att träna med en personlig tränare är också utvecklande. I synnerhet då individen ofta har särskilda behov, mål och förutsättningar, såväl mentalt som fysiskt. Men kanske är det optimalt att komplettera detta med träning utanför anläggningen i grupp eller genom högkvalitativ videovägledd hemmaträning som också är tillgänglig när man är ute och reser eller kan finna några minuter på jobbet mellan möten bara man har internetuppkoppling. På Yogobe säger vi att det är bättre att träna 10 minuter varje vardag än 60 minuter en gång i veckan.

Med ständig tillgång till en digital tjänst sänker vi tröskeln till regelbunden träning och med det ges förutsättningar för hållbar hälsa till såväl individen som samhället i stort. Det inspirerar också individen att vilja prioritera sig själv och sin hälsa ytterligare. Något som bidrar positivt till disciplinen och får oss att röra på oss mer regelbundet och leder till att man prioriterar träning som del av ens sociala liv och därför kommer vilja träna i grupp oftare och möta likasinnade på anläggningen. Tillsammans kan vi ge stöd till individen och tillfredställa deras behov inom hälsa och hållbarhet.

Har du frågor och funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss på info@yogobe.com

”The answers you seek never come when the mind is busy, they come when the mind is still.”

Community

Hälsa och träning är en livsstil. Genom att driva såväl allmänna som specifika communityn i sociala medier gör vi det möjligt för våra medlemmar att möta varandra för kunskapsutbyte och inspiration. Vi arrangerar löpande utmaningar och inspirationsmånader på olika teman genom årets 365 dagar. Genom dessa agerar vi som stöd i vardagen, ger förutsättningar för möten med nya vänner samt skapar kulturella och sociala broar som bottnar i intresse, behov, kärlek och i stor omfattning överbryggar fördomar och rädslor. När vi kan mötas i ett neutralt, positivt, kvalitativt och inkluderande forum tror vi att det skapas ringar på vattnet som gör oss alla till ”social changemakers with the common goal of a more sustainable micro and macro community”. Läs mer om våra communityn här! 

Resor, event och weekends

Det är vår strävan att samla, sprida och tillgängliggöra kvalitativa resor, event och workshops i och utanför Sverige. Som start i denna satsning guidar vi dig till sådant som vårt team och ambassadörer arrangerar. Visa mig resor, events & weekends! 

Utbildningar och kurser

Tillsammans med ledande aktörer inom sina respektive områden vill vi samla och tillgängliggöra kvalitativa kurser och utbildningar i och utanför Sverige. Som start i denna satsning guidar vi dig till sådant som vårt team och ambassadörer arrangerar. Visa mig utbildningar & kurser!

Team Yogobe

Ledande lärare, instruktörer och experter inom yoga, träning och hälsa samlas i Team Yogobe. Dessa personer är lärarnas lärare och en fantastisk källa till kunskap och inspiration till oss alla. Visa team!

Yogobe Inspire och ambassadörer

Våra ambassadörer är personer som delar vår vision och arbetar aktivt för att få fler människor att må bra. Visa ambassadörer! (Längst ned på sidan)

Företagssamarbeten

Vi arbetar idag i allt större grad med företag, hotell, yogastudios, föreningar och organisationer som delar vår vision om att sprida yoga, regelbunden träning och hållbar hälsa.

Webshop och merchandising

På önskemål från våra communityn och medlemmar har vi en webshop, Yogobe Store där vi strävar efter att ge dig den allra finaste och bästa servicen du kan tänka dig. Vi lagerför och säljer de produkter och tjänster våra medlemmar önskar och behöver för att komplettera sin aktiva vardag med bas i sin hemmaträning. Gå till STORE! 

Yoga & träna hemma med Yogobe

Skapa konto Prova gratis