TERMS & CONDITIONS – Användarvillkor

YOGOBE
2023

Innehållsförteckning

 1. Inledning
 2. Konto hos Yogobe
 3. Användarkrav - Kund hos Yogobe
 4. Avgifter och tjänster
 5. Sekretess
 6. Ditt innehåll
 7. Yogobe IP / Restriktioner
 8. Användarinnehåll
 9. Kontohantering
 10. Godtagbara användningsområden
 11. Upphävande och uppsägning av tjänster
 12. Friskrivning och begränsning av ansvar
 13. Upphandlande enhet
 14. Andra villkor
 15. Villkor för vissa kunder och länder

1. INLEDNING

Internettjänsten http://yogobe.com och dess tillhörande app gentemot Apple och Google (nedan "Hemsidan") ägs och drivs av Yogobe AB org.nr. 556914-7787 (nedan "YOGOBE").

Tack för att du använder Yogobe ABs produkter, tjänster, webbplatser och appar, med beteckningen ”Yogobe” (”Yogobe-tjänster”) eller ”Yogobe Store” (”Store-tjänster”).

Dessa Användarvillkor innehåller villkoren enligt vilka Yogobe AB och eventuella dotterbolag tillhandahåller sina Tjänster till dig och beskriver hur du kan få tillgång till och använda Tjänsterna. 

Dessa Användarvillkor gäller för dig som är kund (nedan “Kunden”) eller har ett konto (“nedan “Kontoinnehavaren”) hos YOGOBE. Genom att kryssa i rutan "Jag har läst och godkänt användarvillkoren" när du registrerar ett konto, på något vis inleder ett samarbete, deltar vid event som vi arrangerar, lämnar en bokningsförfrågan eller blir kund hos YOGOBE förbinder du dig att följa användarvillkoren nedan. Alla referenser till "vi" åsyftar i dessa villkor YOGOBE. Med "du" och "dig" åsyftas Kunden eller Kontoinnehavaren.

Dessa användarvillkor utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som dessa kundvillkor berör. Du uppmärksammas på att särskilda villkor kan komma att gälla för visst erbjudande. Särskilda villkor för erbjudanden gäller som tillägg till dessa villkor.

Du åtar dig att löpande hålla dig uppdaterad och att följa vid var tid publicerade regler och kundvillkor. Du kan alltid se information rörande din prenumeration och inställningar hos YOGOBE i inloggat läge.

YOGOBE skall i skälig omfattning bistå dig vid frågor eller problem angående din prenumeration eller ditt konto. YOGOBE kan nås via e-mail eller telefon, under ”Kontakta oss” på hemsidan.

2. KONTO HOS YOGOBE

Du kan skapa ett konto hos Yogobe genom Yogobe LIVE, Yogobe Courses, Yogobe Play (prenumerationstjänst), specifika företags- eller egenvårdprogram, utmaningar eller temasidor. Du kan också skapa ett konto i samband med att du anmäler dig till en aktivitet eller event, eventbokning, enkätundersökning, studie eller genom att aktivt anmäla dig till YOGOBE's nyhetsbrev. För Yogobe Play så får du prova prenumerationstjänsten helt utan kostnad under en period i samband med att betalinformation anges och en prenumerationsperiod inleds (denna går att avbryta innan debitering sker). För övriga vägar så inleder du ingen prenumeration eller förbinder dig till löpande betalningar. Som privatkund (B2C) får du bara ha 1 (ett) konto hos YOGOBE och det är personligt. Som företagskund (B2B) får man inneha ett konto per arbetsplats, såvida inte annan överenskommelse görs mellan dig/er och YOGOBE.

Att skapa ett Yogobe Play-konto innebär att du helt utan kostnad och bindningstid kan testa prenumerationstjänsten under en begränsad tid, så som prova-på erbjudande eller genom nyttjande av en kampanjkod. En betalande prenumeration inleds sedan automatiskt genom att du betalar en avgift via betalleverantörerna ADYEN eller Trustly. Du kan också välja attbetala för ditt medlemskap hos YOGOBE via en frisk- och förmånsportal såsom Benify, Epassi, Wellnet eller Benefits. I så fall behöver du inte inleda någon betalande löpande prenumeration via bank- och/eller kortbetalning. Betalning via faktura kan också förekomma i undantagsfall.

För att kunna skapa ett konto anger du namn, email-adress och ett för dig personligt lösenord. Övriga information såsom adressuppgifter, födelsedag, telefonnummer m.m. kan du fylla i under dina inställningar. Du använder din mailadress och lösenord för att kunna logga in på tjänsten. Du ansvarar för att dina inloggningsuppgifter inte sprids.

När du är betalande medlem hos YOGOBE, vilket innebär att du har inlett en prenumeration för att ta del av bl.a. vårt bibliotek av video- och ljudfiler eller är en tillfälligt aktiv medlem via en prova-på period eller kampanjkod, så får du tillgång till sektioner, innehåll och funktioner som inte är tillgängliga för dem som inte är inloggade som medlem med aktiv åtkomst.

3. ANVÄNDARKRAV - KUND HOS YOGOBE

3.1. Juridisk person

Om du är en individ får du endast använda Tjänsterna om du har befogenhet att ingå avtal med YOGOBE. Om du inte har befogenhet att ingå avtal, har du inte rätt att använda Tjänsterna. Om du inte är en individ, försäkrar du att du representerar en på giltigt sätt bildad organisation som existerar enligt lagarna i ditt rättsområde, att du har fullständig befogenhet och tillstånd att ingå avtal med dessa Villkor och att du vederbörligen har bemyndigat ditt ombud att binda dig till dessa Villkor. Om du som juridisk person önskar köpa flera prenumerationer eller hantera ditt konto är du välkommen att kontakta vår VD, peter(at)yogobe.com.

3.2. Privatperson

Du, och följaktligen alla unika Kontoinnehavare försäkrar i egenskap av privatperson att tjänsten enbart kommer användas för enskilt bruk. Vidare måste du uppge korrekt namn, personnummer, mailadress, postadress, telefonnummer och betalningsinformation. Du är skyldig att uppdatera dessa uppgifter om de vid någon tidpunkt skulle förändras. Var noga med att detta görs om du flyttar.

3.3 Minderåriga

”Minderåriga” är personer under 13 år i Sverige, Norge, Finland, England, USA eller vad som är gällande för det land där du bor, tex 16 eller 18 år. Inga av Tjänsterna är avsedda att användas av Minderåriga. Om du är Minderårig får du inte använda Tjänsterna såvida föräldrar inte har lämnat sitt skriftliga samtycke till Yogobe. Genom att använda Tjänsterna intygar du att du inte är Minderårig.

Om du är förälder till ett barn under Åldersgränsen och blir medveten om att ditt barn har lämnat personuppgifter till YOGOBE, vänligen kontakta oss på [email protected] så att du kan begära att få utöva dina tillämpliga tillgångs-, rättelse-, uppsägnings- och/eller invändningsrättigheter.

4. AVGIFTER OCH TJÄNSTER

Du samtycker till att betala YOGOBE’s alla avgifter för varje Tjänst du köper eller använder (inklusive eventuella överskridelseavgifter), enligt de priser och betalningsvillkor som presenteras till dig för Tjänsten i fråga. I förekommande fall kommer du att debiteras via den fakturerings- eller betalningsmetod du väljer via dina Prenumerationsinställningar som inloggad medlem. Om du har valt att betala avgifterna med betal- eller kreditkort, intygar du att kreditkortsuppgifterna du tillhandahåller är korrekta och att du snarast kommer underrätta YOGOBE vid eventuella ändringar av dessa uppgifter. Avgifter som betalas av dig är ej återbetalningsbara, utom enligt vad som anges i dessa Villkor eller om det krävs enligt lag.

Du samtycker till att betala YOGOBE’s alla avgifter för varje Tjänst du köper eller använder (inklusive eventuella överskridelseavgifter), enligt de priser och betalningsvillkor som presenteras till dig för Tjänsten i fråga. I förekommande fall kommer du att debiteras via den betalmetod du väljer via dina Prenumerationsinställningar som inloggad medlem. Om du har valt att betala avgifterna med bankbetalning, banköverföring, betal- eller kreditkort, intygar du att uppgifterna du tillhandahåller är korrekta och att du snarast kommer underrätta YOGOBE vid eventuella ändringar av dessa uppgifter. Avgifter som betalas av dig är ej återbetalningsbara, utom enligt vad som anges i dessa Villkor eller om det krävs enligt lag.

4.1. Löpande prenumeration och engångsköp

YOGOBE ger våra kunder möjligheten att vid kontoskapande eller som inloggad användare aktivt göra ett val om att löpande, i förskott, teckna en månadsprenumeration om 229 SEK per månad. Därtill ges möjlighet att i förskott betala sin prenumeration för fler månader åt gången och därmed få rabatt på månadskostnaden. Förskottsbetalningen sker för ett fast antal månader och ger då en given rabatt i kronor. Vid förskottsbetalning av 3 månaders prenumeration betalar du 599 SEK (ord. pris 687 SEK ), vid förskottsbetalning av 12 månaders prenumeration betalar du 2299 SEK (ord. pris 2728 SEK). Yogobe kan också välja att ta betalt av dig under eller efter en inledd prenumerationsperiod/perioder och i detta fall är din/dina betalningar inte en förskottsbetalning. Detta görs antingen genom att belasta ditt kopplade kort, konto eller via faktura med 10 dagars betaltid. Se sammanställning av priserna som gäller för prenumerationsköp direkt på Yogobe.com nedan:

 • Månadsprenumeration: 229 SEK/månad, betalas månadsvis i förskott
 • Kvartalsprenumeration: 599 SEK/kvartal, betalas kvartalsvis i förskott
 • Årsprenumeration: 2299 SEK/år, betalas årsvis i förskott

Om/när du väljer att betala för Yogobe via Google Play eller App Store genom någon av YOGOBE’s appar så kan duinleda en betalande prenumeration hos dem, inte hos YOGOBE.

Du kan också göra engångsköp hos Yogobe av kurser, program, bundles/temasidor och/eller LIVE-event och aktiviteter. Tyvärr kan du ännu inte göra engångsköp via våra appar. Priserna som gäller för köp via Google Play eller App Store skiljer sig inte från priserna på Yogobe.com trots att de tar ut en stor avgift från oss.

Priser, rabattsatser och valbara antal månader kan komma att ändras av YOGOBE. Alla angivna priser är inklusive moms. Specialerbjudanden med begränsad giltighetstid kan förekomma, såsom via frisk- och förmånsportaler, partners eller prova-på-erbjudanden.

Genom att inleda ett köp, bli betalande prenumerant och medlem hos YOGOBE godkänner du att YOGOBE debiterar dig, ditt betalkort,bankkonto eller arbetsgivare med kostnaden för ditt/dina engångsköp eller din prenumeration månadsvis eller i enlighet med den prenumerationstyp som du själv har valt. Vid pappersfaktura kan eventuella andra kostnader tillkomma din prenumeration. Kostnader som kan tillkomma är faktureringsavgifter.

Då du tex blir månads-prenumerant debiteras ditt kort eller konto den dag du genomför kortbetalningen (som ny medlem sker detta efter din provperiod) eller aktivt väljer att uppgradera din prenumerationstyp. Nästa debitering sker efter 25 dagar och sedan löpande var 30e dag. Vi genomför nämligen, pga löptider hos din bank löpande dragningar 5 dagar innan din accesstid går ut för att säkerställa din oavbrutna prenumerations-access och givetvis finns dessa 5 dagarna kvar, innestående på ditt konto den dagen du eventuellt väljer att avbryta din prenumeration. Mer information om detta under Inställningar/Prenumeration som inloggad medlem. Kvartals- och årsprenumerationer fungerar på samma vis.

När du väljer att betala för en tjänst hos Yogobe sparas dina kortuppgifter för att göra det enklare och mer tillgängligt att använda tjänsterna i framtiden. Du kan därtill bland annat koppla flera betalmetoder till Yogobe för att säkerställa oavbrutna betalflöden.

4.1.1 Moms hos Yogobe

Två tjänster utgör Yogobes erbjudande:

 • Access till video- och audiosessioner och annat digitalt innehåll on-demand, alltså förinspelat material som finns tillgängligt genom videobiblioteket, playlists, program, utmaningar och kurser (25% moms).
 • Åtkomst till event, klasser och kurser LIVE-online (6% moms).

Det betyder rent praktiskt att olika momssatser tydligt specificeras på ditt kvitto från oss i enlighet med Skatteverkets momsregler. Vissa av våra kunder och återförsäljare, såsom olika friskvårdsföretag, Apple och Google kan inte hantera olika momssatser. Vi debiterar då dig den högre momssatsen, 25% för hela tjänsten men utan att din totalkostnad ändras. Vi tar således kostnaden som det medför oss till förmån för att du som medlem skall ha en obehindrad upplevelse som prenumerant.

Ångerrätt:
Två-veckors ångerrätt gäller i enlighet med Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Ångerrätten gäller inte om du har nyttjat eller förbrukat tjänsten under ångerfristen. Om du har tagit del av ett specialerbjudande där du fått rabatt på en produkt från Yogobe Store, kan du under ångerrätten endast få tillbaka beloppet för erbjudandet minus produktkostnaden, i det fall då du redan använt koden och genomfört en beställning av produkten.

4.1.2 Avbryta en aktiv/betalande prenumeration

En prenumeration hos YOGOBE förlängs automatiskt varje månad eller i enlighet med den prenumerationstyp du träffat avtal kring om, givet såklart att du inte avbryter din löpande prenumeration dessförinnan. Uppsägning kan ske när som helst men för att prenumerationen inte ska förlängas skall du avbryta din prenumeration minst 5 dagar innan din accesstid går ut. För att avbryta din prenumeration så gör du det personligen under dina inställningar/prenumeration som inloggad medlem där du också kan se dag för nästa automatiska prenumerationsdragning. Om/när du väljer att avbryta en prenumeration så har du givetvis access under hela den period du betalat för. YOGOBE erbjuder inte återbetalning för delvis outnyttjad betalperiod och givetvis har du tillgång till tjänsten under hela perioden / din innestående accesstid.

Förtydligande:

Om du blir medlem den 10e dagen i månad 1 och väljer att avsluta din betalande månadsprenumeration den 29e dagen i månad 1 kommer du ha tillgång till din prenumeration fram till den 10e dagen i månad 2.

Varför: När du skaffade din prenumeration hos Yogobe debiterades du vanligtvis i förskott för en full månad/period. Därför kommer du också ha tillgång till tjänsten under motsvarande prenumerationsperiod. Detta gäller för samtliga prenumerations- och medlemstyper.

Uppsägning sker i inloggat läge, under Inställningar - Prenumeration. En bekräftelse på uppsägningen skickas via email. YOGOBE garanterar inte mottagande av uppsägning som sker muntligen, via sociala medier, email eller brev.

4.1.3 Avbryta prenumeration via App Store eller Google Play

Om/när du väljer att betala för Yogobe via Google Play eller App Store genom någon av YOGOBE’s appar så inleder du en betalande prenumeration hos dem, inte hos YOGOBE. När du vill avbryta en prenumeration är det därför viktigt att du gör det direkt i din iOS eller Android enhet och inte på Yogobe.com eller i Yogobes app. Exempelvis: Om du vill ta del av ett prenumerationserbjudande som visas på Yogobe.com men redan har en prenumeration du redan startat via appen, så är det viktigt att du först avslutar prenumerationen via App Store eller Google Play för att därefter inleda en prenumeration på Yogobe.com. Annars finns risk för att du kommer ha dubbla prenumerationer.

4.2 Fördjupningskurser, program och temasidor

Digitala fördjupningskurser, premium-program,och temasidor med utvalt innehåll kan köpas separat eller fristående från prenumerationstjänsten Yogobe Play. Såväl av privatpersoner som företag. För att delta behöver deltagaren redan ha eller skapa ett enkelt användarkonto på Yogobe men det finns inget uttalat krav på att man skall ha en betalande prenumeration, om inte det explicit anges.

Efter genomfört köp av fördjupningskurs har du tillgång till kursmaterialet via Yogobes plattform online i en förutbestämd tid, vanligtvis 90 - 365 dagar.

4.2.1 Data och historik

YOGOBE sparar å dina vägnar användardata och historik på ditt medlemskonto i minst 24 månader efter att kurs eller program har avslutats. Om du vill behålla åtkomst till din information, progress och input-data från din kurs, program eller temasida så har du möjligheten att förnya din access inom denna tidsperiod om 24 månader.

4.3 Yogobe LIVE

Yogobe LIVE är en tjänst som erbjuds utöver Yogobe Play och Fördjupningskurser. Medlemmar kan via denna tjänst delta vid livestreaming-aktiviteter och sessioner tillsammans med experter, lärare, instruktörer, psykologer och terapeuter.

4.3.1 Deltagande vid Yogobe LIVE

För att delta i en Yogobe LIVE-session krävs det att du har ett konto på Yogobe. Sessionerna streamas via en tredjepartsleverantör. När du har anmält dig till en LIVE-session eller kurs kommer du att få länkar samt lösenord via e-mail för att kunna delta. Det är strikt förbjudet att dela denna länk samt lösenord och om detta bryts kan ditt Yogobe-konto komma att stängas ner.

4.3.2 Inspelning och användning

Inspelning av material är enbart tillåten av Yogobe och Yogobe har också den exklusiva rätten att, om material spelas in, fritt använda materialet för syften såsom marknadsföring, publicering i videobiblioteket eller annat.

Som deltagare får du alltså inte:

 • Återpublicera material från en LIVE-session
 • Kopiera eller reproducera någon del från en LIVE-session
 • Distribuera något av materialet eller innehållet från en LIVE-session

4.3.3 Betalning och moms

När du betalar för att delta i en LIVE-session så gäller det pris som annonseras av Yogobe och som moms utgår 6 %. Betalningen sker vanligtvis med kort- eller Swish-betalning direkt på Yogobe.com. För medlemmar som har en aktiv prenumeration på Yogobe.com, eller har köpt ett aktivt medlemskap med sitt friskvårdsbidrag, ingår varje månad ett antal LIVE-klasser i medlemskapet. Om du har en aktiv prenumeration på Yogobe.com så kommer du som medlemsförmån också kunna erhålla upp till 30% rabatt på utvalda LIVE-sessioner.

Har du en betalande prenumeration på Yogobe så har du tillgång till Live-streamat material on-demand i upp till 72 timmar därefter.Om du har köpt tillgång till ett LIVE-event utan att vara en aktiv Yogobe Play-medlem/prenumerant så kan du inte se materialet i efterhand.

4.3.4 Ångerrätt och återbetalning Yogobe LIVE

När du köper en tjänst av Yogobe som streamas live så har du ingen ångerrätt eller rättighet till återbetalning. I och med ditt köp så lämnar du samtycke till detta. Vid sjukdom eller annan anledning som föranleder att expert eller Yogobe ställer in en livestreamad session så erhåller du en förnyad inbjudan till en motsvarande upplevelse. Vid frågor är du varmt välkommen att skriva till oss på [email protected].

4.4 Prisändring

YOGOBE förbehåller sig rätten att ändra månadskostnad och andra avgifter samt lägga till nya månadskostnader eller avgifter gällande våra produkter och tjänster. YOGOBE kommer skriftligen och inom skälig tid att ge dig förhandsbesked beträffande en sådan ändring av avgifterna så att du får möjlighet att säga upp ditt abonnemang innan ändringen träder i kraft.

4.5 Betalningsmedel

4.5.1 Betalningsmedel för prenumeration

För din löpande prenumeration kan du välja att betala med betal- och kreditkort (VISA/MASTERCARD) eller direktbetalning via din bank genom ett samarbete med Trustly AB. Om du vill ändra/uppgradera en prenumerationstyp/form under pågående prenumeration kan du göra det via Inställningar - Prenumeration som inloggad medlem. Om du önskar ändra betalningsform och istället få en pappersfaktura gör du det lättast genom att kontakta oss på [email protected] När du väljer att uppgradera din prenumeration till en annan prenumerationstyp så kommer du debiteras i enlighet med ditt val. Bekräftelse kommer automatiskt tillsändas dig mailledes och betalningen kommer registreras och sparas under "Kvitton" efter att ditt aktiva val belastat det betal- eller kreditkort alternativt bankkonto som du har kopplat till YOGOBE. Den tid du har kvar på din befintliga prenumeration kommer självklart adderas till den tid som omfattas av din uppgradering. Om du åtnjuter gratis access till videobiblioteket så kommer även dina innestående gratisdagar följa med dig när du inleder ett betalande medlemskap.

Förskottsbetalning görs via Hemsidan, Apple, Google Play, frisk- och förmånsportaler och i undantagsfall faktura. Vid betalning dras kostnaden för hela förskottsperioden direkt.

Om du väljer att avsluta din betalande prenumeration under förskottsperioden kommer beloppet för den resterande tiden, eller för eventuella kvarvarande krediter, inte att återbetalas eller ges tillgodo.

Om du har en pågående löpande prenumeration, och uppgraderar denna med en friskvårdsbetalning via någon av Yogobe’s friskvårdspartners, så kommer din löpande prenumeration automatiskt att återupptas när perioden för friskvårdsbetalningen är förbi såvida du inte avbryter din prenumeration innan dess eller gör en ny beställning av Yogobe via din friskvårdsleverantör.

YOGOBE förbehåller sig rätten att sluta erbjuda olika typer av prenumerationsalternativ (förskottsbetalning) inom ramen för sina medlemskap.

YOGOBE debiterar ditt kontokort eller bankkonto löpande för respektive prenumerationstyp från första dagen fram tills prenumerationen eventuellt sägs upp. Om uppsägning ej görs förnyas din gällande prenumeration. Om rådande prenumerationsalternativ ej finns kvar eller kan göras gällande övergår prenumerationen till en, i enlighet med ordinarie prislista, prenumeration med motsvarande tidsmängd antingen månatliga, varje ”3 månaders” eller ”12 månaders” kontokorts- eller bankkonto- debiteringar.

4.5.1 Betalningsmedel för fördjupningskurs eller Yogobe LIVE

Vid köp av en fördjupningskurs eller session via Yogobe LIVE kan du välja att betala med betal- och kreditkort (VISA/MASTERCARD) eller direktbetalning via Swish.

4.6 Utebliven betalning och avgifter

Vid utebliven betalning av prenumerationskostnad har YOGOBE rätt att pausa tillgången till prenumerationstjänsten. Detta gäller till dess att betalning sker på nytt.

Vid betalning via kontokort eller direktbetalning via bankkonto gör YOGOBE tre försök under tre efterföljande dagar att dra pengar. Om betalning inte har erhållits vid 3:e dragningstillfället görs ett nytt försök igen efter sju dagar. Om betalning inte har erhållits vid det 4:e dragningstillfället kommer YOGOBE kontakta dig via mail och därefter försöka göra förnyade dragningar månadsvis den sista dagen i månaden.

I de fall där vi har prenumerationer som betalas via faktura med 10 dagars betalningstid utgår en påminnelseavgift på 50 kronor per påminnelseavi. För inkassoärenden utgår sedvanlig inkassoavgift samt dröjsmålsränta. För utbetalning av felaktiga inbetalningar utgår en administrativ avgift på 50 kr.

4.7 Kampanjkod och accesskod

4.7.1 Kampanjkod

Introduktionserbjudanden eller så kallade kampanjkoder som medför att man kan prova på prenumerationstjänsten Yogobe Play utan kostnad under en begränsad tid, är endast till för nya medlemmar hos YOGOBE (dig som inte tidigare har utforskat Yogobes prenumerationstjänst). Introduktionserbjudandet gäller endast en gång per person och när man bestämmer sig för att testa Yogobe Play och kan inte kombineras med andra kampanj- eller accesskodserbjudanden. Perioden för introduktionserbjudande startar i samband med att du inleder en kostnadsfri Yogobe Play-prenumeration med provperiod.

Efterntroduktionserbjudandets slut förnyas ditt medlemskap automatiskt med den prenumerationstyp som du har valt.

4.7.2 Accesskod

Du kan få tillgång till YOGOBEs tjänster och innehåll genom en så kallad accesskod. En accesskod kan användas av både nya och befintliga användare hos YOGOBE och ger dig access till utvalt innehåll på YOGOBE under begränsad tid. En accesskod kan du exempelvis få genom någon av YOGOBEs kunder och partners såsom försäkringsbolag, vårdaktörer, träningsföretag, kundklubbar eller via din arbetsgivare.

4.7.3 Rabattkod

Du kan få tillgång till YOGOBEs tjänster och innehåll till en rabatterad peng. En rabattkod kan användas av både nya och befintliga användare hos YOGOBE-användare för samtliga affärsområden: Play, LIVE och Courses. En rabattkod kan gälla för ett engångsköp av LIVE eller kurs alternativt prenumerationsköp med olika villkor. Oftast gäller de bara för första prenumerationsperioden.

4.8 Specialerbjudanden

Ett specialerbjudande om att använda YOGOBEs tjänst till lägre pris, med en viss rabatt eller med en produkt inkluderad under en begränsad tid, gäller en gång per person och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Efter en period med ett specialerbjudande kopplat till prenumeration så övergår tjänsten automatiskt i en betald, löpande prenumeration till ordinarie pris. Specialerbjudandet gäller endast med de villkor som angivits i erbjudandet.

4.9 Presentkort

Du kan köpa tillgång till YOGOBE PLAY åt dina vänner! Läs mer om dessa presentkort för prenumeration här - Du kan köpa en månad för 229 SEK, ett kvartal för 599 SEK eller 12 månader för 2299 SEK.

I samtliga fall får du ett bekräftelsemail inkl. kvitto. I mailet får du fullständiga instruktioner för hur din vän enkelt går tillväga för att ta del av sitt presentkort. Du kan också skriva ut ett presentkort som du kan lämna över till din vän. Detsamma gäller kurser!

OBS:

 • Du kan inte ge ett presentkort till dig själv.
 • Du kan köpa fler än ett presentkort.
 • Mottagaren kan vara medlem hos Yogobe eller inte.
 • Koden anges antingen som kampanjkod när man registrerar sig som medlem eller under "Presentkort” under “Inställningar - Prenumeration” när man är inloggad som medlem.
 • Om man redan är en betalande medlem med en löpande prenumeration så uppgraderas ens konto med det antal dagar som presentkortet omfattar.
 • Mottagaren har 12 månader på sig att inleda sin prenumerationstid hos YOGOBE.

Maila: [email protected] vid frågor eller vidare information.

4.10 Event, resor, utbildningar och övriga aktiviteter

YOGOBE saluför egna aktiviteter och agerar förmedlare och återförsäljare av andras aktiviteter. Vid köp mottager man ett bekräftelsemail, vilket inkluderar kvittens för genomfört köp. Bekräftelsen fungerar också som biljett till gällande aktivitet om inget annat kommuniceras i och med transaktionen. Vid förmedling så sätter vi dig i direktkontakt med arrangören.

Ingående av avtal:
Genom att kunden köper biljett till ett evenemang eller aktivitet uppstår ett avtalsförhållande mellan kunden och den aktuella arrangören vad gäller evenemangets genomförande. YOGOBE och/eller Yogobe Store agerar endast i egenskap av förmedlare av biljetter och agerar i arrangörens namn och för dennes räkning. Genom att köpa biljett uppdrar kunden åt YOGOBE att förmedla köp av samt att expediera biljetten.

Genom att klicka på fältet "KÖP" hos YOGOBE lämnar kunden anbud om köp av biljett. Köpeavtal mellan kunden och arrangören ingås när YOGOBE skickar bekräftelse till kunden.

Pris och betalvillkor:

 • Totalpriset, dvs biljettpriset inklusive samtliga avgifter, skall betalas omedelbart vid köpeavtalets ingående. Moms ingår i priset. Kunden ansvarar för att kontrollera att pris stämmer med beställningen.
 • Kunden kan betala med konto- och kreditkort (Visa eller MasterCard) hos YOGOBE via Adyen på Internet.
 • En serviceavgift kan komma att debiteras, beroende på vilket evenemang det är. Leverans- och administrationskostnader inkluderas i totalpriset. Vid bokning online visas specifik leveransavgift i bekräftelsemail, annars gäller en standard leveransavgift om 20 %. I den händelse att evenemanget ställs in återbetalas varken eventuell serviceavgift eller leveranskostnad. Vid ändringar i evenemanget kan återköp erbjudas i vissa fall - beslut fattas av arrangören. Då återbetalas biljettpriset och eventuellt gällande serviceavgift eller leveranskostnad.

Ångerrätt:
Två-veckors ångerrätt i Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) är i enlighet med 2 kap, 3 paragrafen inte tillämplig i de fall det är fråga om biljett till konserter, idrottsevenemang eller någon annan liknande fritidsaktiviteter, så som Yoga och/eller meditation.

Inställd aktivitet:
Det är kundens eget ansvar att kontrollera om aktivitetens datum, tid och/eller plats har ändrats. Vid inställt evenemang återköps biljetten endast på uppdrag av arrangören, detta inom en månad efter aktivitetens datum.

Ansvarsbegränsning:
Arrangörens ansvar är begränsat såsom framgår av svensk konsumentlagstiftning.

Personligt bruk:
Biljetter köps för personligt bruk och får ej säljas vidare i kommersiellt vinstdrivande syfte. Med kommersiellt syfte menas ett försäljningspris som överstiger biljettens ursprungspris inklusive eventuella serviceavgifter. Återförsäljning (eller misstanke om återförsäljning) kan utgöra brott mot köpvillkor rörande personligt bruk och vara grund för makulering av biljettens validitet.

4.11. Skatter

I korthet så berör denna paragraf dig som är företagskund till YOGOBE i utlandet. I övrigt så innefattar dina prenumerationsbetalningar och förehavanden med oss i egenskap av privatperson moms. Läs gärna om du vill veta i detalj hur skatter fungerar:

Om inget anges är du ansvarig för all skatt och moms förknippad med försäljningen av Tjänsterna, inklusive alla relaterade straffavgifter och ränta (sammantaget: ”Skatter”). Därför betalar du moms som en del av din prenumeration och när du köper produkter / tjänster från YOGOBE. Du betalar YOGOBE utan avdrag för Skatter. Detta sagt, om/när YOGOBE är skyldigt att samla in eller betala Skatter, kommer Skatterna att faktureras till dig, såvida du inte tillhandahåller YOGOBE ett giltigt skattebefrielseintyg utfärdat av lämplig skattemyndighet eller annan dokumentation som tillhandahåller bevis på att ingen skatt bör debiteras. YOGOBE debiterar inte moms om du ger oss ett momsnummer som utfärdats av en skattemyndighet i Europeiska Unionen, du köper Tjänsterna från YOGOBE AB för affärsändamål och du är bosatt i en annan EU-medlemsstat än YOGOBE AB. Om du har en laglig skyldighet att innehålla Skatt från dina betalningar till YOGOBE, måste du ge YOGOBE ett officiellt skattekvitto eller annan lämplig dokumentation för att påvisa sådana betalningar.

5. SEKRETESS

5.1. Sekretess

När du använder Tjänsterna kan du skicka innehåll till YOGOBE (inklusive dina personuppgifter och andras personuppgifter) eller så kan tredje parter skicka innehåll till dig via Tjänsterna (alla ovanstående kallas ditt ”Innehåll”). Vi vet att genom att ge oss ditt Innehåll litar du på att vi hanterar det på lämpligt sätt. YOGOBE’s Integritetspolicy, tillsammans med tjänstespecifika integritetsrelaterade meddelanden (kallas tillsammans ”Yogobes Integritetspolicy”), beskriver hur vi hanterar ditt Innehåll (inklusive dina personuppgifter) och vi förbinder oss att följa dessa YOGOBE’s Integritetspolicy. Du samtycker till att YOGOBE kan använda och dela ditt Innehåll i enlighet med YOGOBE’s Integritetspolicy och gällande dataskyddslagar.

5.2. Konfidentiell information

YOGOBE behandlar ditt Innehåll som konfidentiell information och det används och lämnas ut endast i enlighet med dessa Villkor (inklusive YOGOBE’s Integritetspolicy). Emellertid utgör ditt Innehåll inte konfidentiell information om Innehållet ifråga: (a) är allmänt känt eller offentliggörs (utom genom YOGOBE’s överträdelse av dessa Villkor); (b) var lagligen känt för YOGOBE innan det erhölls från dig; (c) erhålls av YOGOBE från tredje part utan kunskap om överträdelsen av en förpliktelse gentemot dig; eller (d) har tagits fram av YOGOBE på oberoende sätt och utan hänvisning till ditt Innehåll. YOGOBE kan lämna ut ditt Innehåll när detta krävs enligt lag men endast efter det att YOGOBE, om lagen tillåter det, har använt kommersiellt rimliga metoder för att underrätta dig i syfte att ge dig möjlighet att bestrida skyldigheten att lämna ut informationen.

5.3. Säkerhet

YOGOBE lagrar och bearbetar ditt Innehåll på ett sätt som är förenligt med säkerhetsstandarder inom branschen. YOGOBE har implementerat lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa system, policys och rutiner för att befrämja säkerheten, integriteten och konfidentialiteten hos ditt Innehåll samt för att minska risken för obehörig åtkomst till eller användning av ditt Innehåll. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst.

6. DITT INNEHÅLL

6.1. Du behåller äganderätten till ditt Innehåll

Du behåller äganderätten till alla dina immateriella rättigheter i ditt Innehåll. YOGOBE gör inget anspråk på något av ditt Innehåll. Dessa Villkor ger oss inte någon licens eller rättighet till ditt Innehåll utom de begränsade rättigheter som behövs för att vi ska kunna tillhandahålla Tjänsterna, samt på det sätt som beskrivs i övrigt i dessa Villkor.

6.2. Begränsad licens till ditt Innehåll

Du ger YOGOBE en världsomfattande, royaltifri licens att använda, reproducera, distribuera, modifiera, anpassa, skapa härledda verk, offentliggöra och på annat sätt exploatera ditt Innehåll, men endast för det begränsade syftet att tillhandahålla Tjänsterna till dig eller enligt vad som i övrigt tillåts av YOGOBE’s Integritetspolicy. Den här licensen för sådant begränsat syfte fortsätter även efter du har slutat använda våra Tjänster, med hänsyn till sammanlagda och avidentifierade data som härleds från ditt Innehåll samt eventuella resterande säkerhetskopior av ditt Innehåll som görs i YOGOBE’s löpande verksamhet. Den här licensen gäller även de pålitliga tredje parter vi arbetar med i den utsträckning det krävs för att kunna tillhandahålla Tjänsterna till dig.

6.3. Copyrightanspråk (DMCA-meddelanden)

Om du anser att dina verk har använts på ett sätt som utgör intrång i upphovsrätten kan du meddela YOGOBES ombud, peter(at)yogobe.com för anspråk om intrång i upphovsrätten.

6.4. Andra IP-anspråk

YOGOBE respekterar andras immateriella rättigheter och vi förväntar oss att våra användare gör detsamma. Om du misstänker att en YOGOBE-användare gör intrång i dina immateriella rättigheter kan du rapportera det till member(at)yogobe.com med syfte att be vederbörande möjlighet till rättelse. Anspråk om intrång i upphovsrätten skall följa svensk lagstiftning.

7. YOGOBE’s IP / RESTRIKTIONER

7.1. YOGOBE’s IP

Varken dessa Villkor eller din användning av Tjänsterna ger dig äganderätt till Tjänsterna eller Innehållet som du får tillgång till via Tjänsterna (förutom ditt Innehåll). Dessa Villkor ger dig inga rättigheter att använda YOGOBE’s varumärken eller andra märkeselement.

Upphovsrätten och andra rättigheter på Material som du tar del av via tjänsten så som bild, text, laddar ner, bokmärker, sparar eller streamar ifrån YOGOBEs streamingtjänst tillhör YOGOBE eller YOGOBE’s licensgivare. För att upprätthålla dessa rättigheter använder sig YOGOBE av teknik som skyddar den digitala informationen och som begränsar din förmåga att se Material i enlighet med givna regler för användning från YOGOBE eller dess licensgivare. Tänk på att:

 1. Du endast får streama och se Material för privat bruk om inte annat specifikt avtalats.
 2. Du får inte själv, eller på något sätt uppmuntra eller underlätta att någon annan, kopierar, reproducerar, lånar ut, sänder, distribuerar eller på annat sätt överför Material.
 3. Du får inte själv, eller på något sätt uppmuntra eller underlätta att någon annan kringgår, modifierar, tar bort, avkompilerar, nedmonterar, förändrar eller på annat vis manipulerar någon säkerhet, kryptering eller annat rättighetshanterande teknik eller mjukvara som är del av något Material eller det sätt som filerna streamas till dig.
 4. Du godkänner att YOGOBE kan använda teknik för att verifiera den geografiska plats du befinner dig på.

Du godkänner att, utöver de rättigheter som YOGOBE eller dess licensgivare har, alla överträdelser mot dessa Kundvillkor ger YOGOBE rätten att avsluta din tillgång till YOGOBEs streamingtjänst med omedelbar verkan och utan varsel. Du godkänner specifikt att våra licensgivare har rätten att direkt upprätthålla relevanta föreskrifter i dessa Kundvillkor gentemot dig.

7.2. Hemsida och appar

YOGOBEs appar och hemsida tillhandahålls i regel 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. YOGOBE garanterar emellertid inte att tjänsten är fri från fel eller avbrott under ovanstående tid.Användning av hemsidan sker på eget ansvar och på egen risk.

YOGOBE ansvarar inte under några förutsättningar för skador eller förluster, vare sig direkta eller indirekta till följd av fel eller brister i appar eller på hemsidan, dess innehåll eller som annars orsakats av användandet av dessa.

YOGOBE ansvarar heller inte för försening i överföring, avbrott, fel på Internet- eller telekommunikationer, stöld eller förstöring eller ändring av, eller obehörig anslutning till, användares kommunikation.

YOGOBE har som ambition, men kan inte garantera att appar och hemsidan är fri från virus.

7.3. Förbjudet användande av appar och hemsidan

Du får inte ladda upp, maila, eller på annat sätt sända något material som innehåller virus eller någon annan datorkod, fil som designats för att störa, förstöra, göra skada eller begränsa funktionaliteten av någon annan mjukvara för datorer sammankopplade direkt eller indirekt med tjänsten. Du får inte störa servrar eller nätverk kopplade till hemsidan eller våra tjänster eller skada några procedurer, policys eller regler kopplade till hemsidan.

Du får inte utge dig för att vara någon annan person när du använder tjänsten, uppföra dig på ett stötande vis, eller använda tjänsten för illegalt eller skadligt syfte.

För att kunna erbjuda dig en smidig tjänst kommer YOGOBE att placera en cookie (en liten textfil) på de datorer och enheter du använder för att nå hemsidan eller våra applikationer. När du återvänder till hemsidan eller våra applikationer kommer denna cookie att möjliggöra för YOGOBE att känna igen dig som besökare, kontoinnehavare eller kund och förse dig med ett förenklat sätt att logga in och använda tjänsten. För att kunna bli kontohavare, medlem eller kund hos YOGOBE och kunna ta del av alla funktioner krävs att du accepterar cookies på din dator.

7.4. Material i appar och på hemsidan

Allt material (inkluderat mjukvara och innehåll) ägs av YOGOBE eller dess leverantörer, om inget annat uttryckligen anges. Det är YOGOBE eller dess leverantörer som innehar upphovsrätten till allt material som är tillgängligt på hemsidan eller i våra applikationer. Materialet får inte användas på annat sätt än vad som anges i dessa Kund- och användarvillkor, om du inte fått skriftlig tillåtelse från YOGOBE.

Innehåll på hemsidan och tjänsten såsom filmer och trailers som erbjuds för streaming är tredje parts egendom och/eller YOGOBEs egen egendom. Sådan licensägare och YOGOBE har rätt att direkt upprätthålla relevanta föreskrifter i dessa villkor gentemot dig och beivra upphovsrättsintrång.

YOGOBE, YOGOBEs logotyp och alla andra produkter som YOGOBE erbjuder är varumärken som ägs av YOGOBE AB. Du har inte rätt att använda dessa varumärken kommersiellt utan YOGOBEs samtycke.

7.5. Länkar till andra hemsidor

YOGOBE kommer att länka till andra hemsidor och kanaler. YOGOBE granskar eller stödjer inte några av dessa hemsidor eller tjänster. YOGOBE är på inget sätt ansvarig för tillgängligheten, personuppgiftspolicys, innehåll, reklam, produkter, varor, eller annat material och resurser på eller tillgängliga från sådana hemsidor och tjänster. YOGOBE är inte heller ansvariga för skada, förlust eller anstöt skapad av, eller i samband med, användandet av sådana hemsidor eller tjänster.

8. ANVÄNDARINNEHÅLL

YOGOBE tillåter dig som kontoinnehavare eller kund att lägga upp kundmaterial på hemsidan. Exempelvis recensera innehåll eller skapa egen profil. Sådant material, såväl video, bilder, foton, ljud, musik eller text benämns som "Användarmaterial" i dessa Villkor. I detta inkluderas inte den användarinformation du anger när du registrerar ett konto hos YOGOBE.

Genom att ta del av, eller lägga upp Användarinnehåll på Hemsidan godkänner du dessa Kundvillkor.

YOGOBE granskar inte systematiskt Användarinnehåll och är inte ansvariga för innehållet i något Användarmaterial och lämnar inte heller några garantier kring Användarmaterial.

YOGOBE förbehåller sig rätten, att efter egen bedömning, ta bort Användarinnehåll, eller att stänga av och/eller begränsa ditt tillträde till hela eller delar av Hemsidan och tjänsten utan varsel om du bryter mot dessa villkor.

Genom att lägga upp Användarinnehåll ger du YOGOBE tillstånd att använda ditt material för interna affärsmässiga syften såsom att analysera trender eller för göra reklam för YOGOBE. YOGOBE kommer inte att sälja vidare Användarinnehåll, men du godkänner att YOGOBE har rätt att indirekt dra nytta av ditt Användarinnehåll genom att, till exempel, internmarknadsföra sin egen tjänst eller sälja reklam som syns bredvid ditt Användarinnehåll.

YOGOBE kan också länka Användarinnehåll eller delar av Användarinnehåll, till annat material, inkluderat material upplagt av andra kunder och kontoinnehavare, eller material skapat av YOGOBE och/eller tredje part.

Varje gång du lägger upp Användarinnehåll hos YOGOBE måste du tänka på att:

 1. Du äger rättigheterna till Användarinnehållet eller har upphovsmannens godkännande att lägga upp materialet.
 2. Ditt Användarinnehåll är inte olagligt, stötande, hotfullt, pornografiskt, rasistiskt, trakasserande, etniskt stötande, uppmanande till beteenden som kan uppfattas som kriminellt eller på annat sätt olämpligt.
 3. Ditt Användarinnehåll inte marknadsför någon tjänst, produkt eller företag.
 4. Ditt Användarinnehåll inte identifierar någon individ (genom namn, adress, bild eller video) under 18 års ålder, och om ditt Användarinnehåll identifierar en individ över 18 års ålder har du dennes godkännande att bli identifierad på exakt det sätt du gör i ditt Användarinnehåll.
 5. Du inte utger dig att vara någon annan.

9. KONTOHANTERING

9.1 Personuppgifter

All kundinformation såsom namn, personnummer och adressuppgifter behandlas med hjälp av modern informationsteknik och lagras hos YOGOBE enligt gällande lagar och förordningar.

YOGOBE har rätt att kommunicera med dig via fysisk post, notifikationer, sms, andra meddelandeformer eller email för att upplysa om förändringar, erbjudanden eller annat som kan vara kopplat till din kontakt med oss via olika intresseanmälningar, ditt medlemskap eller prenumerationen. Yogobe kommer att kommunicera med dig via email när du anmäler dig till utmaningar, program och kurser. Om du inte önskar att få erbjudanden från YOGOBE under prenumerationstiden eller efter det att prenumerationen upphört kan du tacka nej till detta i erbjudanden vilka tillsänds dig via email eller genom att kontakta Kundservice. På sikt kommer du också kunna reglera detta under dina inställningar.

Hanteringen av personuppgifter beskrivs i sin helhet i YOGOBEs Personuppgiftspolicy nedan.

Om du valt att aktivt terminera ditt medlemskap sker en s.k. “Avidentifiering”, en datakyddsåtgärs som innebär att dina personuppgifter avidentifieras i den databas de normalt används och det finns ingen nyckel tillgänglig på annat håll. Se YOGOBE’s Integritetspolicy för vidare information.

9.2. Personuppgiftsansvarig

YOGOBE AB, org.nr. 556914-7787, ansvarar för de personuppgifter som behandlas inom ramen för denna policy.

9.3. Dataskyddsförordningen, GDPR

YOGOBEs behandling av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Lagarna syftar till att skydda privatpersoner mot kränkningar av den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter.

9.4. Behandling

Personuppgifter är information som kan kopplas till en enskild person, t.ex. namn, födelsedatum, telefonnummer, mailadress, postadress, medlems-/kund- eller abonnemangsnummer, uppgifter om reklamationer och kundtjänstärenden. Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom inhämtning från offentliga och privata register.

9.5. YOGOBEs insamling av personuppgifter

YOGOBE samlar in personuppgifter i samband med något av följande:

 • När du som besökare registrerar dig / blir medlem på någon av våra siter;
 • När du beställer våra nyhetsbrev;
 • När du tecknar/inleder en prenumeration;
 • När du väljer att nyttja streamingtjänsten
 • När du deltar i en av YOGOBE arrangerad undersökning, tävling, aktivitet eller marknadsföringsaktivitet

9.6. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas för att YOGOBE och våra eventuella underleverantörer ska kunna fullfölja avtal om leverans av produkter och tjänster, för analys av verksamheten och kundbeteende, för att motverka missbruk av våra specialerbjudanden samt för kund- och medlemsadministration. YOGOBE kommer även att använda personuppgifterna för att via telefon, e-post eller annan direktmarknadsföring göra reklam för sina egna och andra företags produkter och tjänster.

Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut om YOGOBE är tvingat till detta enligt lag eller myndighetsbeslut.

9.7. Hur länge sparar YOGOBE personuppgifterna?

Dina personuppgifter sparas och behandlas så länge som en kundrelation finns mellan dig och YOGOBE. Efter att kundrelationen har avslutats så sparas personuppgifterna i enlighet med bokföringskraven i gällande land, i Sverige gäller 7 år. I annat fall, 5 år enligt 9.1 ovan. Tidsperioden räknas från det datum avtalet upphörde. Dvs när du väljer att terminera ditt medlemskap. Om du inte är registrerad som medlem på Yogobe, men har godkänt dessa villkor som en effekt av att du deltar vid ett event, fyller i en intresseanmälan, bokningsförfrågan, är med i en tävling eller annan marknadsföringsaktivitet så sparas personuppgifterna i 5 år. 5-årsperioden räknas från det senaste datum som du interagerade med YOGOBE.

Om du valt att aktivt terminera ditt medlemskap sker en s.k. “Avidentifiering”, en datakyddsåtgärs som innebär att dina personuppgifter avidentifieras i den databas de normalt används, men att det finns en nyckel tillgänglig på annat håll.

9.8. Skydda ditt lösenord

Om YOGOBE har utfärdat ett konto till dig i samband med din användning av Tjänsterna är du ansvarig för att skydda ditt lösenord och andra uppgifter som används för att komma åt det kontot. Det är du, och inte YOGOBE, som är ansvarig för all aktivitet som inträffar på ditt konto (utom aktivitet som YOGOBE har direkt ansvar för som inte utförs i enlighet med dina anvisningar), oavsett om du inte har bemyndigat aktiviteten ifråga. Om du blir medveten om obehörig tillgång till ditt konto, ska du underrätta YOGOBE omedelbart. Konton får inte delas och får endast användas av en person per konto.

9.9. Håll dina uppgifter aktuella

YOGOBE skickar ibland meddelanden till emailadressen som har registrerats med ditt konto. Du måste hålla din emailadress och, i förekommande fall, dina kontaktuppgifter och betalningsuppgifter som är förknippade med ditt konto, aktuella. Ett konto kontrolleras av den fysiska eller juridiska person vars emailadress har registrerats med kontot.

9.10. Kom ihåg att säkerhetskopiera

Du ansvarar för att ditt Innehåll upprätthålls, skyddas och säkerhetskopieras. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag kommer YOGOBE inte att hållas ansvarigt för eventuell underlåtelse att lagra ditt Innehåll, eller för Innehåll som skadas eller förloras.

9.11. Inaktivt konto

YOGOBE kan säga upp ditt konto och ta bort eventuellt innehåll som finns i kontot om det inte förekommer någon kontoaktivitet (t.ex. inloggning eller betalning) på över 12 månader. Vi kommer emellertid att varna dig via email innan vi säger upp ditt konto, så att du får en möjlighet att logga in på ditt konto så att det förblir aktivt.

9.12. Customer Success

YOGOBE kan tilldela dig en customer success manager (”CSM”). CSM kan granska din användning av Tjänsterna och ditt Innehåll för att hjälpa dig använda Tjänsterna på ett mer effektivt sätt, inklusive genom att tillhandahålla rapportering och insikter om användning.

10. GODTAGBARA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

10.1. Regelefterlevnad

Du intygar att du kommer att följa alla lagar och bestämmelser som gäller din användning av Tjänsterna.

10.2. Ditt ansvar

Du är ansvarig för ditt uppförande, ditt Innehåll och dina kommunikationer med andra personer medan du använder Tjänsterna. Du måste uppfylla följande krav när du använder Tjänsterna:

(a) Du får inte köpa, använda eller komma åt Tjänsterna med syftet att skapa en konkurrerande produkt eller tjänst eller för något annat konkurrensändamål.

(b) Du får inte använda Tjänsterna på otillbörligt sätt genom att störa deras normala funktion, eller försöka komma åt dem via någon annan metod än genom gränssnittet och anvisningarna som vi tillhandahåller.

(c) Du får inte kringgå eller försöka kringgå eventuella begränsningar som tillämpas på ditt konto av YOGOBE (t.ex. genom att öppna ett nytt konto för att t.ex. komma åt nya gratisdagar genom prova-på dagar eller upprepat nyttjande av en kampanjkod, ett så kallat introduktionserbjudande).

(d) Om du inte har fått skriftligt tillstånd av YOGOBE, får du inte skanna eller testa sårbarheten hos något YOGOBE-system eller -nätverk.

(e) Om du inte har fått skriftligt tillstånd från YOGOBE, får du inte använda någon handbok eller något automatiskt system eller programvara för att extrahera eller skrapa data från webbplatser eller andra gränssnitt som våra Tjänster görs tillgängliga genom.

(f) Om det inte är tillåtet enligt tillämplig lag, får du inte neka andra åtkomst till eller back-kompilera Tjänsterna, eller försöka göra det.

(g) Du får inte överföra något virus, skadlig kod eller andra typer av skadliga program, eller länkar till sådan programvara, genom Tjänsterna.

(h) Du får inte använda Tjänsterna på ett missbrukande eller överdrivet sätt, vilket betyder användning som är avsevärt högre än ett genomsnittligt användningsmönster, och som påverkar Tjänsternas hastighet, svarstider, stabilitet, tillgänglighet eller funktionalitet negativt för andra användare. YOGOBE kommer att försöka underrätta dig om missbrukande eller överdriven användning så att du får möjlighet att minska din användning till en för YOGOBE godtagbar nivå.

(i) Du får inte använda Tjänsterna för att göra intrång i andras immateriella rättigheter eller för olaglig verksamhet.

(j) Om du inte har fått skriftligt tillstånd från YOGOBE, får du inte sälja Tjänsterna vidare eller hyra ut dem.

(k) Om din användning av Tjänsterna kräver att du följer branschspecifika bestämmelser som gäller för sådan användning, är du ensamt ansvarig för att bestämmelserna följs, om inte YOGOBE och du har kommit överens om något annat. Du får inte använda Tjänsterna på ett sätt som skulle innebära att YOGOBE måste följa sådana branschspecifika bestämmelser utan att först erhålla skriftligt tillstånd från YOGOBE. Du får exempelvis inte använda Tjänsterna för att samla in, skydda eller på annat sätt hantera ”skyddade hälsouppgifter” utan att ingå ett separat affärspartneravtal med YOGOBE som ger dig sådant tillstånd.

(l) Du får inte registrera konton med användning av ”botar” eller andra automatiserade metoder.

(m) Ditt Innehåll och din användning av Tjänsterna får inte strida mot våra allmänna villkor.

11. UPPHÄVANDE OCH UPPSÄGNING AV TJÄNSTER

11.1 Uppsägning av betalande Prenumeration

Du kan säga upp din betalande prenumeration på din profil under prenumerationsinställningar och där välja “Avbryt prenumeration”. Uppsägningen kan ske när som helst men för att prenumerationen inte ska förlängas ska den sägas upp senast kl.13:50 CET den sista dagen i pågående prenumerationsperiod. I din profil kan du se när din innevarande betalperiod slutar men oavsett så löper prenumerationen alltid prenumerationsperioden ut, du kommer att debiteras för denna period. YOGOBE erbjuder inte återbetalning för delvis outnyttjad betalperiod.

Uppsägningen bekräftas omedelbart när betalperiod gått ut och du debiteras inte igen för det Abonnemanget såvida du inte köper ett nytt abonnemang

Uppsägning av betalande abonnemang resulterar, efter att pågående prenumerationsperiod gått ut, i att ditt konto inaktiveras, vilket innebär att du fortfarande har tillgång till din profil vid inloggat läge, men att du inte längre har tillgång till de Tjänster och det Innehåll som ingår i ett betalande medlemskap (såsom videobiblioteket, tillgång till offline mode, rabatter, förmåner etc).

11.2 Terminera konto

Du kan terminera ditt konto, oberoende om du är betalande medlem eller ej. Du kontaktar då member(at)yogobe.com och i det mejlet be om att få ditt konto terminerat. Ett terminerat konto går inte att återskapa och all data går förlorad för användare/medlem.

11.3 Uppsägning av konto av YOGOBE

YOGOBE kan säga upp ditt Abonnemang i slutet av en faktureringscykel genom att ge dig minst 30 dagars skriftligt förhandsbesked. YOGOBE kan säga upp ditt Abonnemang av vilken anledning som helst genom att ge dig minst 90 dagars skriftligt förhandsbesked och kommer att tillhandahålla en pro rata-återbetalning för den outnyttjade portionen av tiden i faktureringscykeln. YOGOBE kan upphäva utförandet av sina förpliktelser eller säga upp ditt Abonnemang av något av följande skäl: (a) du har gjort en väsentlig överträdelse av dessa Villkor och underlåtit att åtgärda överträdelsen inom 30 dagar efter att YOGOBE har underrättat dig skriftligen; (b) din affärsverksamhet upphör eller du blir föremål för insolvensförfaranden och förfarandena avslås inte inom 90 dagar; eller (c) du underlåter att betala avgifterna i 30 dagar efter förfallodatum. Dessutom kan YOGOBE begränsa, upphäva eller säga upp Tjänsterna: (i) om du underlåter att följa bestämmelserna i dessa Villkor, (ii) om du använder Tjänsterna på ett sätt som orsakar rättsligt ansvar för oss eller som stör andras användning av Tjänsterna; eller (iii) om vi håller på att utreda misstänkt felaktigt uppförande från din sida. Om vi begränsar, upphäver eller säger upp Tjänsterna, försöker vi meddela dig i förväg och ge dig en möjlighet att på egen hand manuellt kopiera ditt Innehåll från den Tjänsten. Emellertid kan det uppstå tidskänsliga situationer då YOGOBE kan bestämma att vi behöver vidta omedelbar åtgärd utan att meddela dig. YOGOBE kommer att använda kommersiellt rimliga metoder för att begränsa omfattningen och längden på eventuella begränsningar och uppsägningar under detta Avsnitt på enligt vad som behövs för att åtgärda problemet som föranledde åtgärden ifråga. YOGOBE har ingen skyldighet att bevara ditt Innehåll efter uppsägningen av den tillämpliga Tjänsten.

11.4 Ytterligare åtgärder

Om YOGOBE upphör att tillhandahålla Tjänsterna till dig på grund av att du på upprepat eller flagrant sätt överträder dessa Villkor, kan YOGOBE vidta åtgärder för att förhindra att du fortsätter använda Tjänsterna, inklusive genom att blockera din IP-adress.

12. FRISKRIVNING OCH BEGRÄNSNING AV ANSVAR

12.1 Friskrivning

Även om det är i YOGOBE’s intresse att ge dig en så bra upplevelse som möjligt när du använder Tjänsterna (och vi strävar givetvis mot att alltid göra våra kunder och medlemmar nöjda), finns det vissa saker vi inte utlovar. Vi försöker hålla våra online-tjänster i drift men de kan vara otillgängliga då och då av flera olika skäl. Förutom enligt vad som uttryckligen uppges i dessa villkor och i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, tillhandahålls tjänsterna i befintligt skick och YOGOBE ger inga garantier av något slag. Vare sig uttryckliga, underförstådda eller lagstadgade, inklusive garantier gällande säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte och frånvaro av intrång i tredje parts rättigheter, eller några utfästelser beträffande tjänsternas tillgänglighet, tillförlitlighet eller korrekthet.

12.1.1 Friskrivande av ansvar
YOGOBE har inte för avsikt att ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Sök alltid råd från din läkare eller annan kvalificerad vårdgivare om du har frågor angående ett medicinskt tillstånd. Bortse aldrig från professionell medicinsk rådgivning eller försena att söka det på grund av inspirerande eller utbildande innehåll som du har läst eller sett digitalt via YOGOBE.

YOGOBE avsäger sig härmed allt ansvar gentemot någon part för direkta, indirekta, underförstådda, bestraffande, speciella, tillfälliga eller andra följdskador som uppstår direkt eller indirekt från all användning av video- och/eller ljudinnehåll, som tillhandahålls som det är, och utan garantier med avseende på noggrannhet, tillämplighet, lämplighet eller fullständighet.

12.2 Undantag från visst ansvar

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag kommer YOGOBE, dess dotterbolag, direktörer, anställda, ombud, leverantörer och licensgivare inte att vara ansvariga för (a) några som helst indirekta skador, följdskador, särskilda skador, tillfälliga skador, straffskador eller skador i avskräckande syfte, eller (b) förlust av användningsmöjlighet eller data, utebliven verksamhet, intäkter eller vinster (i vardera fallet vare sig direkt eller indirekt), som uppstår från eller i samband med Tjänsterna och dessa Villkor, och vare sig baserat på avtalsrätt, skadeståndsrätt, strikt skyldighet eller någon annan juridisk teori, även om YOGOBE har underrättats om möjligheten till sådana skador och även om en gottgörelse misslyckas med sitt väsentliga syfte.

12.3 Begränsning av ansvar

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag ska den sammanlagda ansvarsskyldigheten för YOGOBE, dess dotterbolag, direktörer, anställda, ombud, leverantörer och licensgivare som uppstår från eller i samband med Tjänsterna och dessa Villkor inte överstiga det lägre av: (a) beloppen som har betalats av dig till YOGOBE för användning av Tjänsterna i fråga inom en period på 12 månader före händelsen som gav upphov till ansvarsskyldigheten; och (b) 200,00 EUR.

12.4 Konsumenter

Vi inser att lagarna i vissa rättsområden ger konsumenter lagliga rättigheter som inte kan åsidosättas genom avtal eller avsägas av konsumenterna ifråga. Om du är en sådan konsument, begränsas dina konsumenträttigheter inte av någonting i dessa villkor.

I fall tvist föreligger mellan YOGOBE och Kunden ska parterna i första hand försöka lösa tvist genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas kan tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva frågan. I annat fall avgörs tvisten av allmän domstol i Sverige.

YOGOBE äger rätt att helt eller delvis till annan överlåta sina rättigheter, fordringar och skyldigheter enligt dessa Kund- och medlemsvillkor utan föregående samtycke av Kunden. Kunden äger inte rätt att utan YOGOBEs skriftliga samtycke överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Kundvillkor.

12.5 Företag

Om du är en verksamhet ska du hålla YOGOBE och dess dotterbolag, direktörer, ombud och anställda skadeslösa från allt ansvar, skador och kostnader (inklusive förlikningskostnader och skäliga advokatarvoden) som uppstår från tredje parts anspråk beträffande eller i samband med din eller dina slutanvändares användning av Tjänsterna eller överträdelse av dessa Villkor, i den utsträckning sådana skyldigheter, skador och kostnader har orsakats av dig eller dina slutanvändare.

13. UPPHANDLANDE ENHET

13.1 Vem du ingår avtal med

Om inget annat anges med avseende på en viss Tjänst, tillhandahålls Tjänsterna av, och du ingår avtal med, YOGOBE AB samt dotterbolaget The Yoga House Sweden AB med deras verksamheter inom prenumeration, medlemskap, forum, marknadsplats och e-handel.

13.2 YOGOBE AB

För alla tjänster som tillhandahålls av YOGOBE AB, gäller följande bestämmelser för alla villkor som är tillämpliga på den Tjänsten:

 • Upphandlande enhet. Hänvisningar till ”YOGOBE”, ”vi”, ”oss” och ”vår/vårt/våra” är hänvisningar till YOGOBE AB samt The Yoga House Sweden AB, med bokföringsadress Runebergsgatan 4, 416 58 GÖTEBORG, ℅ Anna Reynold och besöksadress: Sankt Eriksgatan 6, 411 05 Göteborg.
 • Tillämplig lag. De villkoren lyder under lagstiftningen i Göteborg, Sverige (utan hänsyn till dess bestämmelser om lagval).
 • Jurisdiktion. Förutom i de fall då det är förbjudet enligt tillämplig lag, underkastar sig respektive part den exklusiva jurisdiktionen hos domstolarna Göteborg, Sverige med hänsyn till innehållet i dessa villkor.

14. ANDRA VILLKOR

14.1 Överlåtelse

Du får inte överlåta dessa Villkor utan YOGOBE’s föregående skriftliga samtycke, och YOGOBE kan efter eget gottfinnande vägra att medge ett överlåtande. YOGOBE kan överlåta dessa Villkor när som helst utan att meddela dig.

14.2 Hela avtalet

Dessa Villkor utgör hela avtalet mellan dig och YOGOBE, och ersätter alla tidigare eller samtidiga skriftliga och muntliga överenskommelser och villkor beträffande ämnet. Eventuella villkor på en inköpsorder eller ett liknande dokument som utfärdas av dig gäller inte Tjänsterna, åsidosätter eller utgör inte någon del av dessa Villkor, och är ogiltiga.

14.3 Oberoende leverantörer

Förhållandet mellan dig och YOGOBE är som oberoende leverantörer, och inte som juridiska samarbetspartner, anställda eller ombud för varandra.

14.4 Tolkning

Användningen av termerna ”inkluderar”, ”inklusive”, ”såsom” och liknande, anses inte begränsa vad som annars kan inkluderas.

14.5 Inga undantag

En parts underlåtelse eller försening att tillämpa någon bestämmelse enligt dessa Villkor upphäver inte deras rätt att göra detta vid ett senare tillfälle.

14.6 Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet

Om någon del av dessa villkor anses vara ogenomförbar av en behörig domstol skall denna del bedömas vara särskiljbar från resten av villkoren, som ska förbli giltiga fullt ut.

14.7 Tredje part som förmånstagare

Det finns inga tredje parter som förmånstagare till dessa Villkor.

14.8 Fortsatt giltighet efter uppsägning

Följande avsnitt kommer att fortsätta att gälla även efter uppsägningen av dessa Villkor: 1, 2, 3.2, 10, 12, 13, 14 och 15.

15. VILLKOR FÖR VISSA KUNDER OCH LÄNDER

15.1 Språk

Dessa Villkor har tagits fram och skrivits på svenska. Om översatta versioner skiljer sig från den svenska versionen så gäller den svenska versionen, förutom där det inte är tillåtet enligt gällande lag.

15.2 Landsspecifika villkor

Om du är bosatt i ett av följande länder gäller villkoren för respektive land enligt nedan.

Europa

EU1. Ångerrätt

I vissa europeiska länder har du lagstadgad rätt att säga upp abonnemang inom en viss tidsperiod. För mer information, se de landsspecifika villkoren för ditt land och vår Policy för uppsägning av abonnemang (endast Europa).

EU2. GDPR-villkor för kunder i Europa

EU 2.1 Datum för ikraftträdande och definitioner

Dessa ytterligare villkor kommer att gälla för dig från den 25 maj 2018, när du är kund hos YOGOBE och är verksam som ”registeransvarig” (enligt definitionen av denna term i GDPR) i din användning av tjänsterna.

Termerna ”personuppgifter”, ”registrerad person” och ”hantering” skall ha samma betydelse som dessa termer har i GDPR.

EU 2.2 Godkännande av hantering

Genom att du efterfrågar Tjänsterna och godkänner dessa Villkor och YOGOBE’s sekretesspolicys ger du oss även godkännande att hantera personuppgifter som samlas in av dig via Tjänsten, på dina vägnar.

EU 2.3 Kundförpliktelser

Du framhåller och försäkrar härmed att du är berättigad att överföra personuppgifter till YOGOBE så att YOGOBE lagenligt kan behandla och överföra personuppgifterna i enlighet med dessa Villkor. Du skall försäkra att relevanta registrerade personer har informerats om, och har gett sitt tillstånd till, sådan användning, hantering och överföring enligt kraven i alla gällande dataskyddslagar och är ensam ansvarig för att de personuppgifter som hanteras av YOGOBE vid tillhandahållandet av Tjänsterna är korrekta, har hög kvalitet och är lagenliga.

EU 2.4 YOGOBE’s förpliktelser

I de fall då YOGOBE hanterar personuppgifter på dina vägnar gäller att:

(a) De gör endast detta i enlighet med dokumenterade instruktioner från dig och i enlighet med gällande lagstiftning, vilket även inkluderar överföring av personuppgifter till ett tredje land eller en internationell organisation, och parterna är överens om att dessa villkor och YOGOBE’s sekretesspolicy utgör sådana dokumenterade instruktioner;

(b) De försäkrar att all YOGOBE-personal som är involverad i hanteringen av personuppgifter har förbundit sig att behandla uppgifterna konfidentiellt;

(c) I de fall där det gäller dig och när det är tekniskt möjligt, skall de göra information tillgänglig som gör det möjligt för dig att visa att du uppfyller dina förpliktelser enligt Artikel 28 i GDPR där sådan information hålls av YOGOBE och inte är på annat sätt tillgänglig för dig via ditt konto och dina användarområden på YOGOBE’s webbplatser, under förutsättning att du meddelar YOGOBE minst 14 dagar i förväg om en sådan informationsförfrågan;

(d) De skall utan dröjsmål meddela dig om alla förfrågningar som erhålls direkt från en registrerad person avseende personuppgifter för denna registrerade person som har skickats via Tjänsterna;

(e) De skall inte bevara personuppgifter från ditt konto som du har raderat, förutom för att uppfylla gällande lagar och regler eller lagring av rutinmässiga säkerhetskopior som gjorts i beredskaps- och kontinuitetssyfte.

(f) De skall i möjligaste mån ge dig rimlig assistans (på din bekostnad) om du vill genomföra en konsekvensbedömning av uppgiftsskydd som involverar Tjänsterna.

EU 2.5 Säkerhetsåtgärder

YOGOBE har, med hänsyn till den senaste utvecklingen, kostnaden för implementering och Tjänsternas natur, omfattning, sammanhang och syften och risknivån, implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig med tanke på risken för obehörig eller olaglig hantering, förlust av och/eller skada på dina personuppgifter på grund av olyckshändelser. YOGOBE testar och utvärderar med regelbundna intervall effektiviteten hos dessa tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa hanteringens säkerhet.

EU 2.6 Säkerhetsincidenter

YOGOBE kommer göra en bedömning vid en säkerhetsincident och om denna utgör en risk för kunden meddela kunden detta inom rimlig tid utan oskäligt dröjsmål. YOGOBE kommer

också i rimligaste mån samarbeta med dig i samband med eventuella utredningar i relation till en Säkerhetsincident genom att förbereda obligatorisk dokumentation, och tillhandahålla annan information som du rimligen kan begära i relation till en Säkerhetsincident, i de fall då du inte redan har tillgång till sådan information på ditt konto eller online genom uppdateringar som tillhandahålls av YOGOBE.

EU 2.7 Revisioner

YOGOBE ska ha en månad på sig att svara på en begäran om revision från dig. Ingen person/part som utför en revision på dina vägnar får vara, eller handla på uppdrag av, en konkurrent till YOGOBE (”Revisor”) såvida det inte krävs enligt lag. För genomförande av mer än 1 revision under samma år så måste parterna komma överens om en skälig ersättningsnivå för YOGOBEs revisionskostnader. Revisionens omfattning kommer att vara enligt följande (såvida du inte ombeds att ändra detta revisionsformat av ett organ som har auktoritet över hanteringsaktiviteterna som involverar Tjänsterna):

(a) YOGOBE samtycker, enligt lämpliga och skäliga konfidentialitetsbegränsningar, till att tillhandahålla bevis på certifieringar och efterlevnadsstandarder som de har och kan på begäran ge dig tillgång till en sammanfattning av YOGOBE’s senaste penetreringstester, som skall inkludera korrigerande åtgärder som YOGOBE har vidtagit som resultat av sådana penetreringstester.

(b) Omfattningen av tillhandahållna certifieringar och penetreringstester begränsas till YOGOBE’s system, processer och dokumentation som är relevant för hantering och skydd av personuppgifter som genomförs för de Tjänster du använder, och Revisorn kommer att utföra revisioner i enlighet med lämpliga och skäliga konfidentialitetsbegränsningar som begärs av YOGOBE

(c) Du ska utan dröjsmål meddela och ge YOGOBE fullständig information vid misstanke om bristande överensstämmelse eller säkerhetsproblem som upptäcks under en revision.

Parterna är, såvida inte annat krävs genom order eller annan bindande förordning från ett organ med auktoritet över dig, överens om att detta avsnitt beskriver hela omfattningen av dina revisionsrättigheter gentemot YOGOBE.

EU 2.8 Ansvar för datahantering

Parternas respektive sammantagna ansvar skall, oavsett om det gäller kontrakt, skadestånd (inklusive försumlighet), överträdelse av lagstadgade skyldigheter eller annat för alla eventuella anspråk till följd av eller i samband med detta Avsnitt EU2, beskrivas i dessa villkor, såvida inte annat skriftligen avtalats.

Tack att du tagit del av Yogobe’s användarvillkor!

Du är mycket varmt välkommen att höra av dig till oss vid tankar, frågor eller funderingar på [email protected] eller direkt till vår VD Peter Munteanu på [email protected].