Shutterstock 276465491

Ändra beteende med meditation?

26 juni 2018 | Av Yogobe

Vad får du ut av meditation egentligen? Att meditera kan ge mer än lugn och ett fridfullt sinne. Forskning visar att olika typer av meditation faktiskt kan påverka och främja olika beteenden. 


Olika typer av meditation påverkar hjärnan på olika sätt

Ett forskarteam från Max Planck Institute of Human Cognitive and Brain Sciences i Tyskland har fått resultat som visar att meditation påverkar olika beteenden. Forskarna bakom studien menar att det innebär att vi kan välja olika typer av meditation för att påverka vissa beteenden. De menar också att man bör fundera över vilken sorts meditation man utövar om man är ute efter att utveckla ett speciellt drag genom sin meditation.

Så här gick studien till

332 personer deltog i studien, varav lämpliga deltagare valdes ut av forskarna efter att de genomfört psykologiska tester. De som ansågs lämpliga efter testerna delades in i tre grupper: närvarogruppen, relationsgruppen och perspektivgruppen.

Deltagarna genomförde sedan meditationer baserat på tre olika områden: andning, reflektioner och relationer.

Närvarogruppen
Deltagarna fokuserade på andnings- och kroppsscanningsmeditationer. Andningen och kroppens sensationer var det centrala i meditationen.

Relationsgruppen
Deltagarna utförde "loving-kindness"-meditationer och fokuserade på saker som söta djur och trygga platser under meditationerna. De mediterade kring någon de känner kärlek för och flyttade sedan över kärleken till sig själva. De upprepade olika fraser som till exempel "må du vara lycklig", "må du vara trygg", "må du leva med lätthet".

Perspektivgruppen
Deltagarna fokuserade på reflektion utan att analysera under meditationen; att observera tankar som kommer och går utan att interagera med dem. De fick också öva på att se sina egna liv genom ögonen på någon de inte kommer överens med. 

Resultat

Forskarna bakom studien menar att man kan använda sig av olika meditationstekniker för att främja vissa beteenden.

Efter studien hade deltagarna i närvarogruppen bättre koncentrationsförmåga och fokus. Meditation som fokuserar på andning och kroppen visade sig alltså bra för att vässa sin koncentrationsförmåga och för att inte bli störd av saker runt omkring.

Deltagarna i relationsgruppen hade en större känsla av att kunna reglera sina sina känslor och mer empati efter studien. Så kallad loving-kindness meditationer visade sig vara bra för att utveckla förmågan att vara välkomnande eller föra samtal. 

Deltagarna i perspektivgruppen lärde sig att se skillnaden mellan att förstå andras ageranden och att godkänna deras beteenden. De upplevde att de förändrat sin förmåga att undersöka om andras åsikter är viktiga eller inte. Deltagarna upplevde också att de hade ett förändrat behov av att uttrycka sig själva. Resultaten visar att meditation med fokus på reflektion är bra för att bli mer tolerant, tålmodig eller självsäker.

Med detta i bakgrunden – blir du nyfiken på att testa en ny typ av meditation? Kanske det kan ge dig möjlighet att utveckla både dig själv och din meditation?  

Här kan du läsa mer om studien. 

Länktips

988788 219051151621813 1970082099 n

Yogobe

Vi skriver, kurerar, skapar och gör vårt yttersta för att inspirera och guida våra läsare och medlemmar till balans och hållbar hälsa. När du saknar kunskap eller material inom ett visst ämne, tveka inte att kontakta oss: info@yogobe.com

Vill du också ha tillgång till vårt videobibliotek?
Logga in Prova gratis
Yogobe Nyhetsbrev
Vill du få inbjudningar, tips och inspiration direkt i din brevlåda online?

Läs vårt senaste nyhetsbrev