Mindfulness

Vad är mindfulness?

Mindfulness eller medveten närvaro, är en metod och förmåga som handlar om att "ha sitt fokus på ett speciellt sätt: med avsikt, i nuet och utan att döma. Denna typ av uppmärksamhet ger ökad medvetenhet, klarhet och acceptans av den nuvarande verkligheten" (översatt citat av Jon Kabat-Zinn). Mindfulness kan appliceras till allt vi gör i livet. Detta fokus hjälper oss att vara närvarande i det vi är och gör, uppskatta livet som pågår just nu och ta vara på möjligheter till utveckling.

Mindfulness som begrepp som har sitt ursprung i buddhismen och tekniken är en blandning av österländsk meditation och modern psykologi, som tagits fram av Jon Kabat-Zinn. 1978 började Kabat-Zinnatt forska på effekterna av att använda och anpassa dessa uråldriga tekniker för kroniskt sjuka på ett sjukhus. Studierna visade goda resultat och sedan dess har en mängd så kallade Mindfulness-Baserade Interventioner (MBI) utvecklats som kombinerar kunskaper från kontemplativa traditioner med västerländsk psykologi. Idag är MBI är en välbeprövad metod som används inom vård och psykoterapi för att behandla tillstånd av stress, nedstämdhet ochångest.

När vi tränar mindfulness så kan vi ta hjälp av alla våra fem sinnen: känseln, hörseln, synen, lukten och smaken. Ett av de vanligaste sätten att träna mindfulness är att fokusera sin uppmärksamhet på det egna andetagetr för att utforska hur det känns att andas, ögonblick för ögonblick.

Testa mindfulness gratis online – program, klasser & övningar

Är du intresserad av att testa mindfulness hemma? Utforska vårt breda utbud, vilket ingår i vår prenumerationstjänst Yogobe Play:

Har du inte testat vår tjänst tidigrae? Prova gratis i 14 dagar – kom igång redan nu!

Varför är mindfulness bra?

Stress är inte farligt i lagom doser, men när stressen blir för långvarig kan den påverka oss negativt oss både fysiskt och psykiskt. Stress uppstår när vi upplever olika belastningar som är större än vad vi kan hantera i stunden. Då kan vi känna oss överväldigade och uppleva att saker är bortom vår kontroll Mindfulness hjälper oss att vända vårt fokus till det som vi faktiskt kan kontrollera – vår upplevelse och reaktion i nuet.

Mindfulness lär oss hur vi kan mjukna greppet om tankar som ständigt snurrar i oss gällande framtid och dåtid, för att istället vara mer i nuet och på så sätt uppleva ett ökat lugn i oss själva. Genom att utöva mindfulness kan du förändra din livssyn och förbättra din relation till både dig själv och till omvärlden.

Forskningsstudier har visat att utövande av mindfulness, om så bara under ett par veckor, kan ge en mängd olika positiva effekter, såväl fysiska, psykiska som sociala. Här har vi listat några av alla studier om mindfulness.

Fördelar med mindfulness

 • Verkar lugnande och gör oss mer avslappnade
 • Kan minska symptom av stress och ångest
 • Hjälper oss att hantera våra känslor och tankar
 • Kan stärka koncentrationen och gör oss mer fokuserade
 • Bidrar till att somna lättare och bättre sömnkvalitet
 • Ökar medveten närvaro och tillåter oss att njuta mer av livets goda stunder
 • Gör att vi kan vara ett bättre stöd för människorna i vår omgivning
 • Bidrar till ett ökat välbefinnande i vardagen

Mindfulnessprinciper – förhållningssätt för närvaro

Kabat-Zinn har utformat nio mindfulness principer som kan stötta ens praktik. Dessa kan hjälpa dig att vara i nuet utan att värdera, samt att släppa kontrollen över sådant vi inte kan påverka för att acceptera det som är just nu. De nio mindfulness principerna är:

 1. Acceptans
 2. Tålamod
 3. Tillit
 4. Icke-dömande
 5. Icke-strävan
 6. Nybörjarens sinne
 7. Släppa taget eller icke-anknytning
 8. Generositet
 9. Tacksamhet

Läs mer om principerna här.

Tips för att etablera medveten närvaro i vardagen

 • Hjärnan producerar enström av tankar vare sig vi vill eller inte. Genom att öva på att acceptera detta så kan vi lättare låta tankarna driva förbi som moln på himlen, utan att döma dem som bra eller dåliga och utan att haka sig fast på dem
 • Börja gärna liggande så att du kan lära dig att slappna av i kropp och andning. Med tid och övning blir medveten närvaro ett ansträngningslöst tillstånd.
 • Var uppmärksam på din andning, särskilt när du känner intensiva känslor.
 • Lägg märke till omgivningen ögonblick för ögonblick, fokusera på synintryck, ljud och dofter och låt det få passera fritt genom ditt medvetande.
 • Kom ihåg att dina tankar och känslor är föränderliga och att de definierar inte dig. Denna insikt kan befria dig från att bli fast i tanken/känslan
 • Fokusera på kroppens fysiska förnimmelser så ofta som möjligt, t.ex. vinden mot huden, eller känseln i fotsulorna när du går eller på kontakten mellan kroppen och stolen när du sitter ned.

Tre viktiga element i mindfulness

Det finns tre egenskaper som är viktiga tänka på när du praktiserar mindfulness:

 • Avsiktligt: Att vara medveten om var din uppmärksamhet är och vad syftet med praktiken är.
 • Närvaro: Att du fokuserar på nuet, så att du kan vara uppmärksam på och närvarande i vad som sker, ögonblick för ögonblick.
 • Attityd: En icke-dömande och accepterande inställning som innebär att du har medkänsla gentemot dig själv och dina upplevelser.

Olika inriktningar inom mindfulness

Med åren har det utvecklats flera olika inriktningar inom mindfulness som: ​

 • Mindfulnessbaserad stresshantering – MBSR
 • Mindfulnessbaserad kognitiv terapi – MBCT
 • Cultivating emotional balance – CEB
 • Stress management and relaxation techniques – SMART
 • Acceptance and commitment therapy – ACT
 • Compassionfokuserad terapi – CFT


”The answers you seek never come when the mind is busy, they come when the mind is still.”

Mindfulness mot stress i vardagen
Mindfulness för barn
Tips för mer mindfulness i vardagen
Mindfulness på väg till jobbet

Videos med fokus på mindfulness

10 min
Kroppsscanning – mindfulness
Lugna sinnet genom att bli medveten om din kropps alla förnimmelser.
10
 
Spara Google Calendar
Mona Drar, 10 min
 • Markera som favorit
 • Schemalägg
 • 10
   
  Spara Google Calendar
 • Lägg till i playlist
 • Gör tillgänglig offline
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • E-mail
 • Stäng
10 min
Mindful eating – övning
Medvetandegör ätbeteenden, känslor och tankar relaterat till mat och ätande.
10
 
Spara Google Calendar
Elin Karnstedt, 10 min
 • Markera som favorit
 • Schemalägg
 • 10
   
  Spara Google Calendar
 • Lägg till i playlist
 • Gör tillgänglig offline
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • E-mail
 • Stäng
15 min
Beröringsmeditation
Ta dig från huvudet, ner i kroppen och lugna sinnet genom beröring.
15
 
Spara Google Calendar
Johanna Alvin, 15 min
 • Markera som favorit
 • Schemalägg
 • 15
   
  Spara Google Calendar
 • Lägg till i playlist
 • Gör tillgänglig offline
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • E-mail
 • Stäng

Se fler relevanta videos