Ayurveda

Vad är Ayurveda?

Ayurveda är ett mångtusenårigt läkekonstsystem från Indien som bygger på beprövade erfarenheter. Den uppstod som en följd av den avancerade Vedakulturen för c:a 10 000 år sedan. Ordet Ayurveda är sanskrit, där "Ayur” betyder liv och ”Veda” betyder vetskap eller kunskap. Med hjälp av läran om Ayurveda får vi vägledning för hur vi kan leva varje dag i balans med oss själva.

Ayurveda används fortfarande som folkhälsomedicin i Indien och enligt WHO, Världshälsoorganisationen, anses detta vara ett av de effektivaste sätten att arbeta med folkhälsa, då det alltid inbegriper patienten i sin egen läkeprocess, att patienten lär sig göra sin egen medicin och därmed minskar beroendet av auktoriteter, och det är billigt!

Genom att lära dig mer om Ayurveda kan du öka din förståelse för din egen kropp och själ för att därigenom förstå vad du behöver i vardagen för att skapa en hållbar livsstil.

Yoga utifrån- & lär dig mer om ayrveda – prova gratis online

Här på Yogobe kan du ta del av föreläsningar om Ayurveda samt yogaklasser som utgår från denna filosofi.

Ny medlem? Då kan du testa gratis i 14 dagar – skapa ditt konto och kom igång direkt

Hur fungerar Ayurveda?

Kortfattat innebär Ayurveda att lika skapar lika. Låt säga att vi har stressymptom för att vi har mycket inre eller/och yttre stress, då ökar symptomen ända tills vi skapar dess motsats, i detta fall inre och yttre lugn och självacceptans. Ayurveda vägleder till förståelsen för vad det är som skapar psykisk eller fysisk ohälsa samt hur vi kan balansera dessa med hjälp av olika livsstilsrutiner såsom kost, sömn, meditation, yoga, träning, bön, kunskapsinhämtning, olika behandlingar och ayurvedisk medicin.

Fördelar med Ayurveda

Ayurveda kan sägas hjälpa oss att öka vårt lyssnande till oss själva där vi successivt bättre kan känna vad vi behöver. Om vi lär oss att förstå vilken psyko-fysiska konstitution vi har så kan vi använda den kunskapen för att inse vad specifikt vi behöver göra för att må bra. Det som skapar en persons välmående kan skapa en annan persons ohälsa. Därför finns det en djup kunskap inom Ayurveda om att vi behöver OLIKA saker för att uppnå hälsa och välmående.

De olika delarna av Ayurveda

Ayurveda kan översättas till ”Vardagskunskap” då vi härigenom får enkla tips om hur vi kan leva i vardagen och skapa mer energi, livskraft och bättre välmående. Det är ett komplext system som kan vara stort att sätta sig in i men det finns enklare vägar till förståelse, genom att lära sig om följande två delar:

 1. De tre kvaliteterna Vata, Pitta och Kapha som skapar de olika psyko-fysiska konstitutionerna.
 2. De tre existentiella kvaliteterna Sattva, Rajas och Tamas som ger oss möjligheter att utvecklas existentiellt.

I Ayurveda säger man att ALLT påverkar, frågan är bara på vilket sätt något påverkar oss som individer. Vi kan själva se att vissa människor tycks kunna äta hur mycket som helst utan att gå upp ett endaste kilo medan andra bara behöver titta på en bulle för att gå upp i vikt. Vissa har en enkelhet att träna aktivt dagligen medan andra knappt kommer ur soffan. Vissa gillar varm lagad mat medan andra tycker om kall rawfood osv. Denna olikhet bygger på att vi har alla olika sammansättning av Vata, Pitta och Kapha samt olika existentiella insikter utifrån Sattva, Rajas och Tamas. Här kan du lära mer om dessa delar.

Utforska dig själv

Självkännedom är steg 1 för att börja bygga en livgivande hälsa. Genom att utforska vilken psyko-fysisk konstitution du har, där du kan undersöker vilka styrkor och talanger du har, samt eventuella stressymptom och andra ohälsosymptom som du har, så kan du få en tydligare bild om dig själv och dina förutsättningar. Lär dig mer om hur du kan utforska dig själv genom Ayurveda samt skapa vardagliga rutiner här.

Ayurvedan i den moderna vetenskapen

Idag anses Ayurveda vara en högst aktuell kunskap. Ny forskning visar att det är de små vardagliga rutinerna, våra tankar vi tänker, och hur vi fungerar socialt, som skapar långsiktig hälsa och välmående eller ohälsa och kroniska sjukdomar. Inom Ayurveda finns en outsinlig kunskap inom dessa områden. Det forskas alltmer runt Ayurveda samt på de olika behandlingsmetoderna (Pancha Karma) och de läkemedel som används.

Foto: yogahverdag.no

 

”The answers you seek never come when the mind is busy, they come when the mind is still.”

Konsten att leva enkelt
Ayurvedisk psykologi
Ayurvedatips för energi i höstmörkret
Aldrig för sent att börja yoga?

Videos med fokus på ayurveda

20 min
Fria rörelser för bröstryggen
Friare andning med friare rörelser i spiraler – upptäck kroppen på sätt du kanske inte gjort tidigare.
20
 
Spara Google Calendar
Olivia Berggren, 20 min
 • Markera som favorit
 • Schemalägg
 • 20
   
  Spara Google Calendar
 • Lägg till i playlist
 • Gör tillgänglig offline
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • E-mail
 • Stäng
15 min
Nytt lekfullt rörelsemönster
Öva koordination och nya rörelsemönster med inre spiraler genom hela kroppen.
15
 
Spara Google Calendar
Olivia Berggren, 15 min
 • Markera som favorit
 • Schemalägg
 • 15
   
  Spara Google Calendar
 • Lägg till i playlist
 • Gör tillgänglig offline
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • E-mail
 • Stäng
20 min
Utmana & flöda med dina krigare
En utmaning för koordination, fokus och koncentration med kraft och dynamik för mer utrymme i höfterna.
20
 
Spara Google Calendar
Olivia Berggren, 20 min
 • Markera som favorit
 • Schemalägg
 • 20
   
  Spara Google Calendar
 • Lägg till i playlist
 • Gör tillgänglig offline
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • E-mail
 • Stäng

Se fler videos