Ayurveda

Vad är Ayurveda?

Ayurveda är ett mångtusenårigt läkekonstsystem från Indien som bygger på beprövade erfarenheter. Den uppstod som en följd av den avancerade Vedakulturen för c:a 10 000 år sedan. Ordet Ayurveda är sanskrit, där "Ayur” betyder liv och ”Veda” betyder vetskap eller kunskap. Med hjälp av läran om Ayurveda får vi vägledning för hur vi kan leva varje dag i balans med oss själva.

Ayurveda används fortfarande som folkhälsomedicin i Indien och enligt Världshälsoorganisationen (WHO), anses detta vara ett av de effektivaste sätten att arbeta med folkhälsa, det inbegriper patienten i sin egen läkeprocess, patienten lär sig göra sin egen medicin och därmed minskar medicinska auktoriteter samt så gör det sjukvård mer kostnadseffektivt.

Lär dig mer om Ayurveda och yoga – prova gratis online

Här på Yogobe kan du ta del av föreläsningar om Ayurveda samt yogaklasser som utgår från denna filosofi.

Ny medlem? Då kan du testa gratis i 14 dagar – skapa ditt konto och kom igång direkt

Hur fungerar Ayurveda?

Genom att lära dig mer om Ayurveda kan du öka din förståelse för dig själv för att därigenom förstå vad du behöver i vardagen för att skapa en hållbar livsstil.

Lite förenklat så är Ayurveda baserad på antagandet att “lika skapar lika”. Till exempel, om vi upplever stressymptom, då ökar symptomen ända tills att vi skapar dess motsats, i detta fall en lugnare livsstil. Ayurveda bidrar till vår förståelsen för vad som skapar psykisk eller fysisk ohälsa, samt hur vi kan främja ökat välmående med hjälp av livsrutiner såsom kost, sömn, meditation, yoga, träning, bön, kunskapsinhämtning, olika behandlingar och ayurvedisk medicin.

Fördelar med Ayurveda

Ayurveda kan förbättra vår förmåga att lyssna till oss själva samt gradvis öka vår medvetenhet om vad vi behöver. Dessa behov är unika och kan skilja sig från person till person. Om vi lär oss att förstå vilken psyko-fysiska konstitution vi har så kan vi använda den kunskapen för att inse vad specifikt vi behöver göra för att må bättre. Enligt Ayurveda, kan det som skapar en persons välmående skapa en annan persons ohälsa. Därför förespråkar Ayurveda att vi behöver olika saker för att uppnå hälsa och välmående.

De olika delarna av Ayurveda

Ayurveda kan översättas till ”Vardagskunskap” då vi härigenom får enkla tips om hur vi kan leva i vardagen och skapa mer energi, livskraft och bättre välmående. Det är ett komplext system som kan vara stort att sätta sig in i men det finns enklare vägar till förståelse, till exempel genom att lära sig om följande två koncept:

 1. De tre kvaliteterna Vata, Pitta och Kapha som skapar de olika psyko-fysiska konstitutionerna.
 2. De tre existentiella kvaliteterna Sattva, Rajas och Tamas som ger oss möjligheter att utvecklas existentiellt.

Enligt Ayurveda har allt en påverkan, frågan är bara på vilket sätt något påverkar oss som individer. Vi kan själva se att vissa människor tycks kunna äta hur mycket som helst utan att gå upp ett endaste kilo medan andra bara behöver titta på en bulle för att gå upp i vikt. Vissa har en enkelhet att träna aktivt dagligen medan andra knappt kommer ur soffan. Vissa gillar varm lagad mat medan andra tycker om kall rawfood osv. Denna olikhet bygger på att vi har alla olika sammansättning av Vata, Pitta och Kapha samt olika existentiella insikter utifrån Sattva, Rajas och Tamas. Här kan du lära mer om dessa delar.

Utforska dig själv

Självkännedom är steg 1 för att börja bygga en livgivande hälsa. Genom att utforska vilken psyko-fysisk konstitution du har, där du kan undersöker vilka styrkor och talanger du har, samt eventuella stressymptom och andra ohälsosymptom som du har, så kan du få en tydligare bild om dig själv och dina förutsättningar. Lär dig mer om hur du kan utforska dig själv genom Ayurveda samt skapa vardagliga rutiner här.

Ayurvedan i den moderna vetenskapen

Idag anses Ayurveda vara en högst aktuell kunskap. Ny forskning visar att det är de små vardagliga rutinerna, våra tankar vi tänker, och hur vi fungerar socialt, som skapar långsiktig hälsa och välmående eller ohälsa och kroniska sjukdomar. Inom Ayurveda finns en outsinlig kunskap inom dessa områden. Det forskas alltmer runt Ayurveda samt på de olika behandlingsmetoderna (Pancha Karma) och de läkemedel som används.

Foto: yogahverdag.no

 

”The answers you seek never come when the mind is busy, they come when the mind is still.”

Konsten att leva enkelt
Ayurvedisk psykologi
Ayurvedatips för energi i höstmörkret
Aldrig för sent att börja yoga?

Videos med fokus på ayurveda

3 min
Hoppa som ett popcorn
Poppa och hoppa som ett popcorn tillsammans med Lollo & Bernie.
3
 
Spara Google Calendar
Julia Glutz, 3 min
 • Markera som favorit
 • Schemalägg
 • 3
   
  Spara Google Calendar
 • Lägg till i playlist
 • Gör tillgänglig offline
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • E-mail
 • Stäng
5 min
Bestig ett berg med Bernie
Äventyr väntar! Julia klättrar uppför ett spännande berg tillsammans med Bernie.
5
 
Spara Google Calendar
Julia Glutz, 5 min
 • Markera som favorit
 • Schemalägg
 • 5
   
  Spara Google Calendar
 • Lägg till i playlist
 • Gör tillgänglig offline
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • E-mail
 • Stäng
5 min
Strandäventyr med Lollo & Bernie
Häng med Lollo & Bernie på ett lekfullt äventyr på stranden.
5
 
Spara Google Calendar
Julia Glutz, 5 min
 • Markera som favorit
 • Schemalägg
 • 5
   
  Spara Google Calendar
 • Lägg till i playlist
 • Gör tillgänglig offline
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • E-mail
 • Stäng

Se fler videos