Hathayoga

Vad är hathayoga? 

Hathayogan är den mest kända formen av yoga, ur vilken de flesta andra yogaformer härstammar. Ordet hatha betyder "ansträngning" eller "kraft". Så hathayoga hänvisar till synen att yoga börjar med ansträngning. Traditionellt skulle vi börja med att utöva fysisk ansträngning (asanas, positioner), sedan gå mot mer subtila övningar (andningsövningar, muskulära och energiska "lås" för att styra energiflödet), för att till sist nå till den inre nivån av meditation.

Betydelsen av hatha är också en påminnelse om att vi kommer att behöva anstränga oss om vi vill kunna avancera i vår praktik. Många av oss antar att en andlig väg kommer att vara lättare än den faktiskt är. Som ett resultat kan vi bli avskräckta och komma ur spår genom distraktioner och frestelser. Ordet påminner således om att andligt arbete kräver lika mycket ansträngning och hängivenhet som fysiskt arbete, och att vi inte bör låta det avskräcka oss.

Hatha har många gånger sagts komma från sanskritorden för sol och måne, men det stämmer inte, däremot kan du i punkt fem under "Hathayogans fem delar"se att en del av syftet är att balansera kroppens energier för att uppnå uppvaknande.

Träna hatha yoga klasser online – gratis

Om du vill testa hathayoga på en gång finner du länkar till rekommenderade videor längre ner på denna sida. Du kan även söka i biblioteket här på Yogobe.

Ny till tjänsten? Testa 14 dagar gratis – kom igång redan nu!

Fördelar med hathayoga

 • Starkare och mer flexibel kropp
 • Minskade spänningar i musklerna
 • Ökad rörlighet i kroppen
 • Förbättrad balans
 • Mental klarhet och ökad fokus
 • Kraft och inspiration
 • Kan bidra till bättre sömn
 • Kan bidra till bättre koncentration

Historia & Hatha Yoga Pradipika

Historiskt sågs yogapositionerna som renande övningar för kroppen och alla dess element, för att förbereda sig för meditation. Syftet var att utveckla sitt spirituella uppvaknande likt det Buddha upplevt och lärde ut.

Hathayogans framstående yogis såg kropp och sinne som ett och lika viktiga och de utvecklade metoder för att ta sig på den vägen.

Det finns många texter som talar om hathayoga, som är skrivna mellan 500 och 1400 år e.kr, varav Hatha Yoga Pradipika av yogi Svami Swatmarama (1400 e.kr) är en av de mest kända. Boken innehåller totalt 390 verser, varav cirka 40 handlar om asanas (yogapositioner), cirka 110 om pranayama (andningsövningar), 150 om mudras (handformationer), bandhas ("kroppslås") och shatkarmas (reningstekniker) och resterande är olika varianter av koncentration och meditation (pratyahara, dharana, dhyana och samadhi).

Det finns också referenser till hathayoga i de indiska filosofisk-religiösa texterna upanishaderna och puranas, som är skrivna cirka 500 år f.kr. Yogapraktiken såg dock inte ut som den du ser i yogasalerna idag.

Hur fungerar en modern hathayogaklass?

I hathayoga vill man alltså skapa inre balans och nå sinnet genom att träna kroppen. De mjuka, fysiska positionerna (asanas) är mer statiska och görs i ett lugnare tempo än i andra fysiska och dynamiska yogaformer som till exempel vinayasa flow eller ashtanga vinyasa yoga. Positionerna görs ofta i kombination med andningsövningar (pranayama) och olika meditationstekniker. Under en klass i hathayoga kommer du säkerligen att känna igen solhälsningar – en klassisk uppvärmande sekvens av 12 olika asanas som utförs i ett flöde.

Hathayogans fem delar

 • Asanas (yogapositioner): I hathayoga syftar asanas till att öppna upp våra energikanaler och energicentra/chakran. Genom god kroppskontroll kan vi också få kontroll över sinnet.
 • Pranayamas (andningsövningar): Andningen används för att påverka flödet av prana i nadis (energikanaler) och aktivera, reglera och rena vår prana (livsenergi) i energikroppen, vilket ger högre energi och ökat medvetande.
 • Mudras ("hållning" eller "gest" men ofta översatt till handformationer): Mudras syftar till att stimulera olika energipunkter som påverkar kropp och sinne genom att hålla kvar och dirigera prana (livsenergi). De sägs kunna påverka humöret samt fördjupa koncentrationen och medvetandet.
 • Bandhas ("lås"): Traditionellt sågs bandhas som en del av mudras och de kombineras ofta med varandra samt med pranayama. Men de är också viktiga övningar som fristående element. Syftet med övningarna är att "låsa" prana inom särskilda områden i kroppen och på så vis kunna styra flödet av prana i särskilda riktningar. Huvudsyftet är att dirigera prana för att kunna utveckla vårt spirituella uppvaknande – hela ursprungssyftet med hathayogan.
 • Shatkarmas (reningsprocesser): Historiskt gjorde man olika reningsprocesser innan andningsövningarna för att driva ut gifter ur kroppen. Syftet med shatkarmas är också att skapa harmoni mellan vad man kallar ida och pingala  (maskulina och feminina energierna men också för "sol" – sympatiska nervsystemet och "måne" – paraympatiska nervsystemet). Dessa energier flödar i nadis (energikalaner). Syftet med att få psykisk och fysisk balans och renhet i ida och pingala nadis är att de ska kunna flöda samtidigt och då öppnas enligt hathayogan sushumna nadi. Då sägs kundalini shakti (kundalinikraft – en medvetenhetens energi och källa till prana, livskraft) kunna börja vandra uppåt, aktivera vårt chakrasystem och därigenom lysa upp delar av vår hjärna som är slumrade, och genom det få tillgång till mer av vår potential*

Därtill handlar som nämnt hathayogan även om koncentration och meditation i olika nivåer, som traditionellt kommer efter de fem första delarna.

*Källa Historia och hatha yogans fem delar: Allt om Yoga av Shreyananda Natha

“Hatha yoga är ett kraftfullt verktyg för personlig utveckling. När vi lägger vår uppmärksamhet på våra andetag, hjälper det oss att lugna ner sinnet och bli mer närvarande i varje ögonblick.” - Pia Wallberg

Inget är för evigt – förutom förändring
Det enda som saknas i ditt liv är du
Börja yoga – tips till dig som nybörjare
Vad betyder tapas inom yoga?

Videos med fokus på hathayoga

45 min
Balanserande hathayoga
Utmana balansen på olika sätt och utforska dess inverkan på kroppen, sinnet och känslorna.
45
 
Spara Google Calendar
Sandra Adrian, 45 min
 • Markera som favorit
 • Schemalägg
 • 45
   
  Spara Google Calendar
 • Lägg till i playlist
 • Gör tillgänglig offline
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • E-mail
 • Stäng
20 min
Sa Ham meditation
Guidad meditation med förberedande asanas, pranayama och kriyas.
20
 
Spara Google Calendar
Ulrica Norberg, 20 min
Guidad meditation med förberedande asanas, pranayama och kriyas.
 • Markera som favorit
 • Schemalägg
 • 20
   
  Spara Google Calendar
 • Lägg till i playlist
 • Gör tillgänglig offline
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • E-mail
 • Stäng
45 min
Prana flow – höj energin
Andetag vs rörelse – ett helkroppsflöde som bjuder på en välbehövlig energipåfyllning.
45
 
Spara Google Calendar
Ulrica Norberg, 45 min
Andetag vs Rörelse – Ett helkroppsflöde som bjuder på en välbehövlig energipåfyllning.
 • Markera som favorit
 • Schemalägg
 • 45
   
  Spara Google Calendar
 • Lägg till i playlist
 • Gör tillgänglig offline
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • E-mail
 • Stäng

Se fler relevanta videos