Header 2048x700 program chakra

Chakra yoga

Enligt yogatraditionen består människan inte bara av den fysiska kroppen utan även av ett energisystem. Inom yogan arbetar vi med att balansera detta energisystem, det så kallade chakrasystemet, med avsikten att uppnå hållbar hälsa, välbefinnande och balans i livet.

Chakra 1

Den första energicirkeln heter muladhara chakra, där mula betyder »rot« eller »stöd« och adhara syftar på »ställe« eller »stöd«. Rotchakrat är lokaliserat i basen av ryggraden och förknippas med grundläggande behov såsom mat för dagen och tak över huvudet samt den fysiska hälsan. Omständigheter som kan få muladhara chakra i gungning kan vara allt från pressande familjeangelägenheter, ekonomiska problem, stora livsomställningar till en vanlig förkylning. Oftast handlar det om omständigheter i livet som får oss att känna rotlöshet och vilsenhet. Dessa fordrar vår omedelbara uppmärksamhet. Asanas som hjälper till att rota oss är framåtfällningar, där man ger efter för tyngdlagen, kommer ner i varv samt vänder oss inåt som resultat.

Videosekvens: Rotchakrat - hitta hem i kropp och själ, Josephine Selander - 45 min.

Chakra 2

Det andra chakrat är svadhisthana chakra (som betyder »ens eget ställe«) och är beläget precis bakom könsorganen. Det associeras med fantasi, känslor, kreativitet, sexualitet och ett balanserat andra chakra inspirerar till öppenhet för sinnlighet, acceptans av (både behagliga och mindre angenäma) känslor och hänryckning. Tecken på att svadhisthana chakra är i obalans kan vara svårigheter att visa känslor, olustkänslor inför intimitet eller ovilja till förändring, men också ett destruktivt sexuellt mönster eller ett konstant behov av yttre stimuli. Asanas som försiktigt öppnar upp höftpartiet (höftöppnare) är ett sätt att återfå kontakt med och mjuka upp området kring »höftböjarna« (ljumskarna) och sätesmusklerna.

Videosekvens: Höftchakrat - möta förändring, Josephine Selander - 45 min. 

Chakra 3

Manipura chakra har den poetiskt klingande betydelsen »juvelstaden« och finns omkring naveln. Här skimrar kvaliteter som styrka, självkänsla, dynamik och kraft till att våga förändring. Manipura chakras sköna skatter ger oss framåtanda, ambition, värme, ansvar och energi att hjälpa andra. Myntets baksida med ett hyperaktivt tredje chakra kan visa sig i form av kontrollbehov, maktbegär och utnyttjande av andra. Ett dämpat Manipura chakra kan yttra sig i maktlöshet och dålig självkänsla. Asanas för att mildra ett »överhettat« tredje chakra kan vara passiva bakåtböjningar medan stående, kraftfulla övningar (såsom krigaren: virabhadrasana) och även magstärkande asanas stärker självkänslan.

Videosekvens: Magchakrat - hitta inre styrka och självkänsla, Josephine Selander - 45 min. 

Chakra 4

Hjärtchakrat vilar bakom bröstbenet på samma nivå som hjärtat. Kvaliteter förenat med det fjärde energifältet är förmåga att öppna upp för kärlek, medkänsla, harmoni, sämja och sinnesro. På sanskrit heter området Anahata chakra som har den kryptiska betydelsen »oslagen« och syftar på det »oslagna, kosmiska ljudet« i mantrat aum. Är hjärtchakrat ur balans kan man känna sig ensam, ha svårt att visa empati och olust att förlåta. Ofta när vi har hjärtesorg skjuter vi fram axlarna och sjunker ihop i bröstet, man kan nästan fysiskt känna att man blir stel och stum i området kring hjärtat. Asanas som öppnar upp bröstpartiet är bakåtböjningar som ustrasana (kamelen). Alla typer av andningsövningar kan också hjälpa ett förstämt fjärde chakra eller få oss att landa och få perspektiv om hjärtat har snurrat iväg mot svartsjuka, avundsjuka eller ha-begär.

Videosekvens: Hjärtchakrat - öppna upp hjärtat och hitta skön hållning i axlarna, Josephine Selander - 45 min. 

Chakra 5

Med vishuddha chakra, eller halschakrat, kommer vi in på mer mentala och andliga områden. Vishuddha betyder »ren « eller »rening« och antyder att vi här kan inspireras till att leva enligt vår inre sanning. Det femte kraftfältet ligger bakom halsen och förknippas med uttryck av olika slag, så som lust att sjunga, glädjen att röra sig till musik och fallenhet att formulera sig i ord och skrift. Oförmåga att lyssna på andra eller måttlöst babbel (eller motsatsen: rädsla för att tala) kan vara tecken på att vishuddha chakra kan behöva nya, friska krafter. Eftersom energicentrat är i halsområdet kan det, om man har svårt för att göra sin röst hörd, hjälpa att sjunga, läsa högt eller pröva något mantra. Asanas som ustrasana (kamelen) eller urdva danduranasa (brygga) kan också underlätta, medan sarvangasana (skulderstående) och halasana (plogen) är bra positioner om man behöver komma i kontakt med sin inre sanning.

Videosekvens: Halschakrat - lyssna på dig själv och andra, Josephine Selander - 45 min. 

Chakra 6

Ajna chakra är det sjätte energihjulet, mitt emellan och en smula ovanför ögonbrynen, som ett tredje öga. Det kallas ibland också just för »det tredje ögat« eller för »visdomens öga« och anspelar på att vi med detta andliga öga kan se sådant vi inte kan se med våra fysiska ögon. Ajna chakra är associerat till intuition, inre klarsyn och visionär förmåga. Ett överlastat sjätte chakra kan märkas av att man har svårt att koncentrera sig eller lätt får huvudvärk. En asana som kan mildra är den stödjande framåtfällningen där man placerar ett block mellan smalbenen och vilar pannan mot blocket. Saknar man visionär förmåga kan utmanande balanser så som bakasana (tranan) och ardha chandrasana (halvmånen) stimulera ajna chakrat.

Videosekvens: Tredjeögatchakrat -  våga se och drömma, Josephine Selander - 45 min. 

Chakra 7

Sahasrara betyder »tusenbladig« och syftar till lotusblomman som representerar det sjunde chakrat med sina tusen, eller snarare oräkneliga blad. Det här översta kraftcentrat, som förknippas med högsta formen av upplysning och andlig utveckling, är beläget på toppen av huvudet och kallas också för kronchakrat. Meditation kan vara en utmärkt väg till balans i det sjunde chakrat. Tanken är att vi i sahasrara chakra får kontakt med den strålande själen, vårt innersta jag – en reflektion av det gudomliga som finns i allt och överallt. En underbart uppfriskande arbetshypotes att bära med sig i vardagens diskbänksrealism och sinnets snöglopp: vi är alla gudomliga!

Videosekvens: Kronchakrat - öppna upp för det andliga, Josephine Selander - 45 min. 

TEXT: Dessa texter är lånade från Josephine Selander och hennes bok Dynamisk Yoga

"Where does the body end and the mind begin? Where does the mind end and the spirit begin?" - B.K.S. IYENGAR

Happywoman meditating
Jag vill lära mig meditera
Woman meditation
A simple exercise to unblock your chakras
Blogg hotyoga millaf
Yoga för dina behov
Barn familj fra%cc%8agor yogobe
20 frågor att ställa till barn

Videos med fokus på chakra yoga

Placeholder
45 min
Global Chakra – Jord och Luft
En balanserande resa genom kroppens sju chakran.
45
 
Spara Google Calendar
Johanna Hector f.d. Andersson, 45 min
En balanserande resa genom kroppens sju chakran.
 • Markera som favorit
 • Schemalägg
 • 45
   
  Spara Google Calendar
 • Lägg till i playlist
 • Gör tillgänglig offline
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • E-mail
 • Stäng
Placeholder
20 min
Global Chakra – Jord
En balanserande resa genom de första tre av kroppens sju chakran.
20
 
Spara Google Calendar
Johanna Hector f.d. Andersson, 20 min
En balanserande resa genom de första tre av kroppens sju chakran.
 • Markera som favorit
 • Schemalägg
 • 20
   
  Spara Google Calendar
 • Lägg till i playlist
 • Gör tillgänglig offline
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • E-mail
 • Stäng
Placeholder
15 min
Global Chakra – Luft
Flöde med fokus på kroppen fyra övre chakran.
15
 
Spara Google Calendar
Johanna Hector f.d. Andersson, 15 min
Flöde med fokus på kroppen fyra övre chakran.
 • Markera som favorit
 • Schemalägg
 • 15
   
  Spara Google Calendar
 • Lägg till i playlist
 • Gör tillgänglig offline
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • E-mail
 • Stäng

Se fler videos Chevron blue