Trauma yoga yogobe 3 1

Trauma-anpassad Yoga

Här kan du läsa mer om vad trauma är, vad som händer i kroppen och hur fysisk träning påverkar vid trauman. 

Om trauma

Yoga som stöd vid svårbehandlad PTSD introducerades av Bessel van der Kolk och David Emerson via Trauma centret i Boston 2003. Formen benämns som TCTSY (Trauma Centre TraumaSensitive Yoga) och inriktar sig främst till upprepat relationsbaserat komplext trauma.

Trauma sitter i kroppen – även om upplevelsen är individuell så ser man gemensamma nämnare där oförlöst traumatisk stress påverkar det autonoma nervsystemet och vår förmåga att hantera stress. Det förändrar kemin och strukturen i hjärnan genom att utlösa hormonella förändringar, öka produktionen av adrenalin och kortisol samt minska signalsubstanser och hormoner som gör att vi känner oss trygga och glada.

Detta påverkar och sliter på kroppen som förstärker överlevnadsinstinkten att fly, kämpa eller paralyseras. Det i sin tur bidrar till olika emotionella och reaktiva konsekvenser och beteenden som kan göra det svårt att hantera stress och vardag.

Mer än en biologisk reaktion
Samtidigt är ett trauma mycket mer än bara en biologisk reaktion. Det är även minnen, känslor, tankar och reaktioner involverade, därför är det oerhört viktigt att yogan kan finnas som stöd men alltid i samband med andra terapeutiska insatser från professionella.

Den traumaanpassade yogan här på Yogobe innehåller en kombination av flera metoder, även från rörelseterapi och andra kroppsbaserade metoder som påvisat bra effekter för de vanligaste symptomen vid PTSD såsom ångest, depression, sömnproblem, dissociation, svårigheter att känna in kroppens signaler och sensationer med mera.

Traumaanpassade yogans specifika kombination av metoder är utvecklade för att stärka det autonoma nervsystemet och tar hänsyn till den känsliga neurobiologi man ser vid PTSD – som är en oerhört smart överlevnadsmekanism. Det borde egentligen benämnas som Post Traumatic Restructuring Order.

Fysisk träning och PTSD

Idag rekommenderas fysisk aktivitet vid mental ohälsa, något som är oerhört bra. Men, för den som har utvecklat PTSD kan det vara svårt och överväldigande att höja pulsen för mycket eftersom PTSD kan skapa en dysfunktion i stressresponsen.

Detta kan leda till att svårigheter att tolerera högre kortisolhalter – något som sker vid konditionsträning och kan leda till utmattning och panikångest. I våra program fokuserar vi på att höja och sänka pulsen milt och inom det som kallas ”window of tolerance”– deltagarens toleransnivå.

Programmen vi har tagit fram har som huvudsyfte att stödja andra terapeutiska insatser genom att stärka egenkraften, tryggheten i kroppen, tryggheten i gruppen och bidra till nya positiva sammanhang och relationer.

Traumaanpassad yoga

Ny
10 min

Yoga with

Traumayoga: Josefin berättar och förklarar begreppet trauma och vad som händer i kroppen när vi upplever ett trauma.

Ny
5 min

Yoga with

Josefin Wikström berättar om traumaanpassad yoga.

"Mindfulness och yoga kan göra det möjligt och bidra till tryggheten att undersöka vårt inre landskap med medkänsla och nyfikenhet.” – Bessel van der Kolk M.D, Professor of Psychiatry

Synenergy yogobe karl dyall josefine bengtsson
Upplev två världar i nya konceptet SynEnergy
Blogg chanting
Hitta din inre röst med chanting
Sarablogg fa%cc%88rg
Från yogaskeptiker till yogalärare – möt Yogobes content manager
Shutterstock 1518950468 %281%29
Yin yoga – balancing the Yin and Yang of yoga