Vi har lanserat en ny version av detta program med förbättrad progress och funktioner. Ta mig dit Fill Copy

Program:

12 veckors stressprogram

”The answers you seek never come when the mind is busy, they come when the mind is still.”

Syfte med programmet

Detta 12-veckorsprogram för mentalt välbefinnande är framtaget av Yogobe i samarbete med legitimerade psykologen Mona Drar. Programmet syftar till är att ge dig ökad kunskap om vad utmattningssyndrom är, ökad självkännedom och inspiration till att påbörja ett medvetet och långsiktigt inre förändringsarbete.

Detta program ingår när man är medlem och prenumerant hos Yogobe. Om du ännu inte har skapat ett konto hos Yogobe så kan du klicka här och få dina 2 första veckor helt gratis och utan bindningstid.

Programmet riktar sig till dig som behöver kunskap och vägledning för att förstå dig själv bättre så att du kan påbörja din inre resa vid utmattning och stress. Det är ingen quick-fix, för det finns inget piller att ta vid utmattningssyndrom och annan stressrelaterad ohälsa.

Bakgrund

Stressrelaterad ohälsa är idag den snabbast växande orsaken till sjukskrivning i vårt land. Den stressrelaterade ohälsan kan ta sig olika uttryck men många märker av både fysiska, kognitiva och känslomässiga symtom. Många beskriver känslan av att vara både trött och energilös samtidigt som tankarna går på högvarv. Det är också vanligt att känna sig uppgiven och ensam. Det som tidigare var roligt och gav energi finns det ingen ork till och de strategier som man tar till för att må bättre hjälper inte.

Programmets upplägg

Programmet är 12 veckor och indelat i tre faser. Programmet består föreläsningar samt olika övningar såsom meditationer, skrivövningar och kroppsscanning.

  • Den första fasen handlar om att fördjupa din kunskap kring utmattningssyndrom och hur kroppen och hjärnan påverkas när stress blir ett normaltillstånd. I introduktionsvideon pratar Mona om hur du ska titta på teoriavsnitten i programmet.
  • Den andra fasen i programmet handlar om att börja hitta konstruktiva förhållningssätt till dig själv och dina känslor. Stort fokus läggs på mindfulness och att få en bättre balans mellan huvud och kropp.
  • Den tredje och sista fasen handlar om att börja komma i kontakt med din inre röst och dina värderingar för att kunna påbörja ett medvetet och långsiktigt förändringsarbete.

Att tänka på

  • Ta din tid när du tittar på programmets olika delar. Se gärna om ett teoriavsnitten flera gånger.
  • Gör övningarna som tillhör teoriavsnittet innan du ser på nästa teoriavsnitt.
  • Låt skrivövningarna få ta tid. Du kan se dem lite som levande dokument.
  • Försök att göra någon av andningsövningarna, meditationerna eller kroppsscanning varje dag. Uppmärksamhetsträning behöver vi träna regelbundet.
  • Räkna med att varje teoriavsnitt får ta cirka en vecka.
  • Ta gärna en veckas paus mellan de tre faserna.

Några ord på vägen

Många som drabbas av utmattningssyndrom är högpresterande och drivna personer. Du är kanske van vid att köra på och viljan har ofta fått bestämma över orken. Ofta har insjukningsförloppet tagit månader och ibland flera år. Utifrån detta är det viktigt att ha beredskap för att det också kan ta tid att bli frisk. Det är troligtvis inte realistiskt att du ska vara helt frisk när du är klar med programmet.

Syftet med programmet är att du ska ha fått en annan förståelse för dig själv och din kropp och att du påbörjat medvetna förändringar som på sikt kommer leda till hälsa och välmående.

Om Mona Drar

Mona har arbetat som legitimerad psykolog i drygt 15 år. Hon har stor erfarenhet av att arbeta med högpresterande grupper och individer och att stötta dem i att hitta bättre balans och hållbarhet. Idag driver hon sitt eget företag med visionen att sprida medkänsla och mental hälsa. I sitt arbete använder hon ofta naturen som inslag. Läs mer om Mona här.

Videovägledning

Titta på varje avsnitt i lugn och ro och låt processen få ta den tid som behövs. Vissa av föreläsningarna har en tillhörande övning. När du gjort klart hela fasen kan du sedan göra övningarna längst ned i egen takt och när du känner dig redo. Allteftersom bygger du upp en verktygslåda av övningar som du efter programmet kan återvända till och fortsätta använda regelbundet.

Fas 1, Vecka 1-4

Varmt välkommen till första fasen av programmet. I denna fas fokuserar vi på vad utmattningssyndrom faktiskt är för något och hur det påverkar kroppen och hjärnan. Genom att få större förståelse för detta kan vi bättre förstå varför vi drabbats och hur vi kan påbörja resan mot tillfrisknande.

Under vecka 1-4 är tanken att du tittar på en föreläsning samt tillhörande övning varje vecka. Längst ned hittar du övningar som du kan utföra regelbundet efter att du genomgått fas 1. Se varje avsnitt i lugn och ro.

Låt det gärna gå en vecka mellan avsnitten. Detta för att du ska få ta in informationen och smälta den i lugn och ro.

Skrivövningar
I programmet ingår även skrivövningar som du utför under programmets gång. Ladda ner PDF här.

Varmt välkommen att ge dig själv tid och utrymme för att bli frisk.

Videor fas 1

Introduktion till programmet

Programintro, 5 min

Leg. psykolog Mona Drar berättar om hur du ska titta på föreläsningarna samt hur du ska använda övningarna i programmet.

Föreläsning vecka 1

Riskfaktorer bakom utmattningssyndrom, 10 min

I det här avsnittet tittar vi på några av de vanligaste riskfaktorerna. Fundera på vilka riskfaktorer som finns i ditt liv och vilka av dem som du kan påverka och vilka som du inte kan förändra.

Övning till föreläsning 1

Testund för sinnesnärvaro, 3 min

Öva mindfulness när du dricker ditt te. Upprepa gärna denna övning dagligen.

Föreläsning vecka 2

Insjukningsspiralen, 10 min

Vad händer när vi blir sjuka i utmattningssyndrom? Vi kikar på hur ett typiskt insjukningsförlopp ser ut när någon drabbas av utmattningssyndrom.

Qi gong till föreläsning 2

Qi gong, 15 min

Ett mjukt flöde för avslappning, kroppskännedom och ökad rörlighet i kroppen.

Övning till föreläsning 2

Stresstermometern, 5 min

En övning för att bli medveten om din stressnivå just i den här stunden.

Föreläsning vecka 3

Utmattningssyndromets faser, 20 min

Den här veckan får vi lära oss mer om utmattningens olika faser och några av de faktorer som påverkar sjukdomens längd.

Övning till föreläsning 3

Acceptans & begränsningar, 15 min

En mediation för att acceptera otillräcklighet och begränsningar.

Föreläsning vecka 4

Stressmekanismen, 20 min

I det här avsnittet tittar vi på vad som händer med oss när stress blir ett normalläge för kroppen.

Fler övningar till denna fas

Kroppsscanning, 10 min

Lugna sinnet genom att bli medveten om din kropps alla förnimmelser.

Loopande tankar, 10 min

En meditation för när tankarna snurrar och du inte kan få stopp på dem.

”The answers you seek never come when the mind is busy, they come when the mind is still.”

Bryt dig fri från prestationshetsen
Ur ekorrhjulet in i det nya livet
Bli en stark tillgång – tillåt dig att landa
En kräfta utan skal

Yoga & träna hemma med Yogobe

Skapa konto Prova gratis