Vi har lanserat en ny version av detta program med förbättrad progress och funktioner. Ta mig dit Fill Copy

6 weeks PROGRAM:

Explore Mindfulness

“Dröj dig inte kvar vid det förflutna, dröm inte om framtiden, fokusera ditt sinne på nuet.” - Buddha

Lär dig mindfulness

Exploring Mindfulness är ett program på sex veckor med mindfulnessmeditation – konsten att vara här och nu. Din guide är yoga- och meditationsläraren Eleonora Ramsby Herrera. När du praktiserar mindfulnessmeditation ger du kropp och sinne en välbehövlig paus i vardagen, vilket i längden kan hjälpa dig att möta livets utmaningar och hantera stress enklare.

Om du är betalande medlem här på Yogobe ingår programmet i din prenumeration. Om du vill bli medlem och ta del av programmet kan du klicka här för en 14 dagars gratis testperiod. Du behöver inte lämna några kortuppgifter. Varmt välkommen!

Programmets innehåll

I programmet introduceras du till en meditationsteknik som heter Fokuserad Uppmärksamhet. Du fokuserar din medvetenhet på det du gör och sensationen av din andning för att hjälpa ditt nervsystem att varva ner. Meditationssessionerna är delvis guidade av läraren men innehåller även stunder av tystnad för egen utforskning. Ju längre fram i programmet du kommer, desto längre blir stunderna du mediterar – från sittningar på fem minuter till sittningar på 30 minuter.

Programmet består av:

 • En introduktion till mindfulnesstekniken "Fokuserad Uppmärksamhet" (Focused Attention)
 • Fem guidade meditationssessioner att utföra under sex veckor
 • En lugn yogasekvens som värmer upp och förbereder kroppen inför meditation
 • Två instruktionsvideor om hur du sitter upp respektive ligger ner när du mediterar

Notera att kursens videoinnehåll är på engelska!

Vad är mindfulnessmeditation?

Mindfulnessmeditation är en meditationsteknik i västerländskt format, med starka influenser från österländska traditioner som buddistisk, hinduistisk och kinesisk filosofi. Mindfulness kan beskrivas som en praktik med målet att utöva mental disciplin, genom att kunna styra och reglera din uppmärksamhet och dina känslor på ett medvetet sätt. Men mindfulnessmeditation är inte något du bemästrar eller blir färdig med – det är en ständig process av utforskande och lärande. Mindfulnessmeditationer kan utövas både sittande och liggande och kretsar kring att koncentrera hela din uppmärksamhet på en viss fokuspunkt, som till exempel ditt andetag.

Varför mindfulness?

När du praktiserar mindfulness öppnar du upp för en mindre dömande och en mer öppen och accepterande syn på tillvaron. Tekniken kan användas för att utveckla ett mindre reaktivt förhållningssätt till dina tankar, känslor och sensationer – vilket kan leda till att du blir mer medveten om både dina inre och yttre upplevelser, och om valen och handlingarna du gör i livet. Mindfulness stärker förmågan till självacceptans, och gör det lättare att möta dig själv och andra med mer empati.

Forskning visar att mindfulness även kan:

 • Verka lugnande och avkopplande
 • Minska symptom av ångest
 • Minska symptom av stress
 • Öka hjärtfrekvensvariabiliteten (HRV)
 • Förbättra känslomässig reglering
 • Öka medveten närvaro
 • Öka välbefinnandet

Lär känna din lärare

Här kan du läsa mer om Eleonora Ramsby Herrera!

Följ vårt program steg för steg:

 1. Vecka 1-2
 2. Vecka 3-4
 3. Vecka 5-6

Videovägledning

Är du redo att sätta igång? Du hittar instruktioner och videoguidning för de två första veckorna här nedan.

Vecka 1 & 2

Under programmets två första veckor kommer vi att utforska grundläggande saker som hur vi sitter eller ligger ner när vi mediterar. Gå gärna tillbaka och kolla på dessa videor igen under programmets gång. När du har hittat en bekväm position kan du börja med veckans meditationspraktik. Försök att meditera 3-5 gånger i veckan under programmets gång.

Vecka 1 – Fokus på teknik

Tekniker för sittande och liggande meditation

How to sit, 10 min

En guide om hur du hittar den optimala sittande positionen.

How to lie down, 10 min

En guide om hur du hittar en bekväm liggande position på rygg.

Full Body Warm-up, 15 min

En kort och långsam yogasekvens som förbereder kroppen för sittande meditation.

Meditationspraktik vecka 1 & 2Vecka 1 - Mindfulnessmeditation

Getting Started, 15 min

Hitta kontakt med andetaget, en liggande meditation på 15 minuter.

Vecka 2 - Mindfulnessmeditation

Supine and seated meditation, 20 min

En meditation i två delar som fokuserar på att observera andetaget i både liggande och sittande ställningar.

”The answers you seek never come when the mind is busy, they come when the mind is still.”

Förebygga utmattningssyndrom med mindfulness?
Förebygg & lindra stress med meditation
Bli en bättre ledare genom medveten närvaro
Mindfulness för barn

Yoga & träna hemma med Yogobe

Skapa konto Prova gratis