Post-covid: Forskning & så här kan du hjälpa dig själv

26 juni 2022 | Av Yogobe

Över 30 000 har diagnosticerats med post-covid i Sverige, men mörkertalet är troligtvis stort. Vad är då post-covid och varför blir vissa sjuka? Och vilken behandling finns det för dem som drabbats? Här berättar vi vad forskningen och vården visar, och vilka råd som finns till dig som drabbad. 


Hur många har drabbats av post-covid?

Många runt om i såväl Sverige som resten av världen har drabbats av post-covid. Yogobe deltog på Hjärt-Lungfondens seminarium om post-covid där forskare, läkare, en fysioterapeut och drabbade senaste kunskapen.

Den 7 juni kom Socialstyrelsen med ny statistik runt antalet drabbade av post-covid (eller "postinfektiöst tillstånd efter covid-19" som är den medicinska diagnosdefinitionen). Statistiken bygger på uppgifter från regionerna på hur många som diagnosticerats med post-covid och visar att:

 • 8221 personer har vårdats för post-covid inom specialistvården fram till den 10 maj 2022.
 • Cirka 30 000 personer har fått diagnosen inom primärvården fram till oktober 2021 (den vanligaste vägen till att sedan specialistvårdas).
  • Hur många som tillkommit sedan oktober från primärvården finns inte statistik på.

Enligt seminariet med Hjärt-Lungfonden är dock mörkertalet troligtvis stort.

Vad är post-covid?

 • Definitioner av post-covid. Det finns många olika definitioner av post-covid, gemensamt är kvarstående symptom efter insjuknande av coronavirus. Sjukdomsförloppet ska vara utläkt, men symptom kvarstå.
  • Man skiljer på den post-covid som pågår upp till tre månader efter insjuknande, och de som har symptom längre än så.
  • Diagnosen ställs när annat är undersökt.
 • Vad ligger bakom sjukdomen? Orsakerna är fortfarande oklara och mer forskning behövs. Det finns olika hypoteser:
  • Att viruset binder sig till celler i kroppen, invaderar organ och kan skapa skada akut och på lång sikt.
  • Att viruset släpper spike-receptorer, ett virusprotein, i blodbanan, framför allt i tarmen, och således finns kvar i kroppen under lång tid.
  • Autoimmuna orsaker – att viruset orsakar en aktivering av immunförsvaret på felaktigt vis.
 • Vilka drabbas? Alla kan riskera att få post-covid. Kvinnor är extra drabbade – även tidigare icke-sjuka, unga och fysiskt aktiva, av oklar orsak. Annars är riskfaktorer är hög ålder, övervikt, lägre hälsostatus,  och att ha intensivvårdats med respirator. Barn har också drabbats.
 • Symptom. Det finns hundratals olika symtom på post-covid. Vissa drabbas av många olika symptom, andra av några få. Varför människor drabbas av olika symptom, och vissa mer än andra, är även det oklart. Det är inte ovanligt att symptomen går upp och ner, vissa avklingar med tiden medan andra kan uppstå senare (exempelvis diabetes och njurproblem).
 • Behandling & rehabilitering. Det finns ännu inga några botemedel mot post-covid, mer forskning behövs – men det finns sätt att underlätta symtomen. För att få behandling krävs först en diagnostisering som först och främst utesluter andra förklaringar till individens problem. Olika insatser för olika symptom görs därefter. Då sjukdomen är ny och forskningen inte hunnit med, samlar man in erfarenheter från de som drabbats. Patienter berättar att de tar sig mycket tid för vila, minska intryck, ta hjälp för att klara av vardagen och försöka ha ett positivt sinnelag. Längre ner listar vi olika behandlingar som används.

Symptom på post-covid

 • Vanligaste symtomen:
  • Fysisk och psykisk/mental trötthet och minnesstörningar med följande nedsatt arbetsförmåga och lägre livskvalitet.
 • Andra vanliga symptom:
  • Nedsatt lungfunktion
  • Andfåddhet
  • Utmattning
  • Ångest
  • Depression
  • Smärta
  • Feber
  • Huvudvärk
  • Hjärndimma
  • Hög vilopuls
  • Hjärtklappning
  • Kognitiv nedsättning
  • Sömnstörningar
  • Förändrad lukt och smak
  • Ljud- och ljuskänslighet
  • Muskelsvaghet
  • Domningar
  • Mag-tarmproblem
  • Yrsel
  • Ökad risk för diabetes och njurproblem.

Olika typer av behandling & rehabilitering vid post-covid

 • Individanpassning: Ett individ- och helhetsperspektiv är viktigt, där olika insatser inom vården behöver samordnas.
 • Lyssna på kroppen: Kan vara viktigaste, men svåraste tipset. Ta det varsamt och var beredd på att symptom kan gå upp och ner och att du kan vara mer trött under längre tid – ge dig vila.
 • Fysisk aktivitet: En del får bakslag eller ökade symptom vid fysisk aktivitet. Därav viktigt att tappa upp aktivitetsnivå sakta men säkert. När du är stabil på en nivå, kan du öka lite i taget. Men fysisk aktivitet och cirkulation är viktigt för hela vår hälsa, så var inte rädd för tröttheten, men ta det varsamt. Du kan exempelvis dela upp promenadsträckan i flera kortare, eller göra korta övningar hemma. Återigen: Lyssna på kroppen och ge dig tid för återhämtning efteråt.
 • Andningsträning: Fungerar olika för olika personer. Individuell behandling behövs därav.
 • Samtalsterapi: Rekommenderas för ångest och depression samt för att hantera smärta.
 • Arbetsterapeut: Kan ge stöd att reglera sin energinivå, minska stress och återgå till arbetet.

Självhjälp online – yoga, andning, meditation och träning

Forskningen kan alltså i dagsläget inte ge några exakta, allmängiltiga besked. Men återhämtning och långsam upptrappning av aktivitet – både fysisk och mental – samt andningsträning, hjälper många. På Yogobe har vi hjälp inom dessa områden, som komplement till hjälp från vården. Du kan testa dig fram vad som fungerar för just dig, gärna i samråd med en läkare eller annan behandlare:

Läs mer om trötthet, utmattning och andningssvårigheter

Videotips: Återhämtande yoga och andningsövningar 

Klass
20 min

Meditera with

Besök gränslandet mellan vakenhet och sömn utan att ligga helt på rygg.

Klass
10 min

Yoga with

En kort sekvens där du bjuds på en quickfix för avslappning av det parasympatiska nervsystemet.

Klass
60 min

Yoga with

A sweet, rejuvenating and relaxing yin yoga that culminates in blissful restorative yoga for clarity.

Klass
15 min

Andas with

Landa i andetaget och få en mental paus.

Klass
10 min

Andas with

En guidad andningsövning som stärker kroppens ”bromssystem” och den viktiga vagusnerven.

Klass
45 min

Yoga with

En klass som är snäll mot handlederna där du stärker rygg, säte och baksida lår.

För att se en hel video behöver du vara inloggad som betalande medlem hos Yogobe. Ny till tjänsten? Prova gratis i 14 dagar, utan bindningstid – klicka här och kom igång direkt!

Ta del av hela Hjärt-Lungfondens post-covid-seminarium:

Källor:

 • Post-covid statistik från Socialstyrelsen, och mejlkonversation med Barbro Engdahl.

Yogobe

Vi skriver, kurerar, skapar och gör vårt yttersta för att inspirera och guida våra läsare och medlemmar till balans och hållbar hälsa. När du saknar kunskap eller material inom ett visst ämne, tveka inte att kontakta oss: [email protected]

Yogobe Nyhetsbrev
Vill du få inbjudningar, tips och inspiration direkt i din brevlåda online?

Läs vårt senaste nyhetsbrev