Ungdomsyoga

Yoga för ungdomar

Genom att lära och dela yoga och meditation med våra unga kan vi ge en trygg och stabil grund. Yoga ger effekter kroppsligt, mentalt och själsligt, och ger en inre trygghet som är ovärderlig att ta med sig in i vuxenlivet.

En stabil grund med yoga

Yoga har använts i eviga tider och av olika kulturer. Att utöva yoga ger positiva effekter och balans i både kropp och själ. För den unga personen de redskap för hälsa otroligt viktiga då vi idag vet att vi både behöver ta hand om kroppen samtidigt som vi stärker det mentala.

Att yoga med ungdomar

Det är viktigt att vara väldigt tydlig med vad yoga egentligen är. Att noga förklara att det inte har med prestation att göra – på något sätt. Vi behöver också förklara att alla yogar utifrån sina egna förutsättningar för att inte överskrida några gränser. Yoga handlar om att lyssna till sin kropp och att hitta verktyg som kan fungera helande både för individen och för en grupp. Genom yogan kan ungdomar också mötas på lika villkor. På så vis kan unga även bygga relationer mellan varandra,  och känna sig trygga genom förståelse och acceptans.

Yogavideos online

För att guida dig som ung, eller för dig som förälder att börja yoga med dina ungdomar, har vi på Yogobe tagit fram yogavideor som ni i lugn och ro, kan göra hemma. Här nedan finns rekommenderade videosekvenser, men du kan även klicka in på VIDEOS för att ta del av hela biblioteket. Testa dig fram och hitta det som passar just dig! 

Mindfulness för unga

När det blåser hårt gäller det att sitta still i båten. Ungefär så kan vi tänka när det kommer till tonåren. För när förändringens stormar kommer är det lättare att vara sig själv, att hitta sig själv, om vi vet hur vi kan lugna oss och vårt sinne. Att vara i stunden och inte fly från tankar och känslor är en bra hjälp på vägen. Mindfulness är just detta: Att vara i det som är. Ta inte en time out – kör en time in med våra mindfulnessmeditationer här!

Yoga i skolan

Fler och fler upptäcker hur yogan kan hjälpa barn och unga att få verktyg att bygga en hållbar hälsa. Inom skolvärlden början dörrarna mycket sakta, men säkert, öppnas för yoga till alla elever. Här kan du läsa mer om ett av alla initiativ, barnyogaprojektet i Alingsås.

Ungdomars utveckling

Små barn lär sig genom leken medan ungdomar utvecklas och lär genom att tänka och att prata med varandra. Förutom det sociala samspelet som ungdomar delar med varandra behöver de också vuxna förebilder som kan vägleda dem.

I den tidiga ungdomen som sträcker sig mellan cirka 10-14 år börjar tonåringen fundera över tillvaron, det är också nu som frigörelsen från familjen börjar. Efter detta startar den verkliga frigörelsen och det är också nu som man börjar fundera över ”vem är jag” och ”vad ska jag bli”? När man nått en ålder av cirka 17-20 år är identiteten mer etablerad och vi börjar nu fördjupa relationer utanför familjen.

Under hela denna tid är det viktigt att ungdomar har nära och varma relationer, vägledning och uppmuntran. En av orsakerna är att vi genom studier kan se att den psykiska ohälsan bland barn och unga fortsätter att öka. Starka och sunda relationer ger en bra bas där individen kan växa sig stark och välmående. Under ungdomstiden påverkas vi mycket. Nu ska vi testa vad vi tycker om, vad vi vill göra och vilka vi vill umgås med. Att göra detta samtidigt som vi ska stå fast i våra egna värderingar och inte förlora kontakten med kroppen är inte lätt. Saker som ätstörningar, ångest, magont och sömnsvårigheter är ofta ett resultat av att medvetenheten gått delvis förlorad.

Den unga kvinnan

När flickor kommer in i puberteten händer mycket i kroppen. Finnar, humörsvängningar och sämre koncentrationsförmåga är inte alls ovanligt och det är också nu som hon får sin första mens. Inom yogan finns övningar som hjälper till att hålla menstruationscykeln vid god hälsa samtidigt som det finns övningar som hjälper vid menssmärtor.

En av orsakerna till att en kvinna känner av PMS-symtom är bland annat på grund av stress, för stress kan sätta menstruationscykeln ur balans. Här kan yoga och meditation hjälpa till då de båda påverkar ditt mentala tillstånd. Vi stannar upp och lyssnar till kroppens behov. Yogan kan också hjälpa till att öka känslan av att tycka om din kropp, att älska den för vad den är. Många unga kvinnor jämför sig gärna med andra och önskar sig en annan kropp än vad de redan har. Det kan vidare leda till hur de sedan väljer att ta hand om sin kropp. Vissa utvecklar en ätstörning medan andra kanske börjar träna på ett väldigt osunt vis. Hur det än ter sig så påverkar det kroppen och dess rytm negativt.

”The answers you seek never come when the mind is busy, they come when the mind is still.”

Att vara en förebild hela livet
På safari med barnyoga – Del 1
Yoga med familj och vänner - Del 1
Yoga handlar om balans, förståelse och mod