Barnyoga i skolan

I barnyoga får barnen röra på sig, leka, vara kreativa och lära sig enkla verktyg som de kan använda sig av för att må bättre i vardagen. Barnyoga är en prestationsfri zon. Det är en tillåtande plats där barnens välbefinnande ökar genom att de får leka, lära, lyssna och vara precis som de är.

Barns hälsa 

Forskningen har länge visat på sambandet mellan utbildning och god hälsa, och i skolan finns bra förutsättningar att nå barnen med kunskap och goda vanor. Svenska barns hälsa är god i en internationell jämförelse. I Sverige liksom i resten av
västvärlden ser man dock stora sociala skillnader, där barn till föräldrar med låg utbildning och inkomst generellt sett lever mer ohälsosamt och tar större hälsorisker, jämfört med de med högre socioekonomisk status. Det är ett mönster som följer med barnen upp i vuxen ålder, då sociala skillnader i hälsa fortfarande är tydliga och inte visar tecken på att minska.

Av de faktorer vi kan påverka är matvanor och fysisk aktivitet (och faktorer relaterade därtill såsom högt blodtryck, höga blodfetter och högt blodsocker) bland de mest avgörande för risken att drabbas av kroniska sjukdomar. Övervikt och fetma – som beror på en obalans mellan energiintag och energiförbrukning – innebär ett växande folkhälsoproblem globalt, och Sverige är inget undantag. Förutom minskad livskvalitet för individen medför det höga kostnader för hälso- och sjukvården.

Hälsa och utbildning hänger samman 

Mycket tyder på att fysisk aktivitet och skolprestation hänger samman, på så vis att ökad fysisk aktivitet leder till bättre skolprestation (bland annat tack vare ökad blodgenomströmning i hjärnan), minskad stress och bättre humör. Det leder i sin tur till en lugnare miljö i klassrummet och därmed bättre förutsättningar för lärande. Att minska antalet idrottstimmar kan i så fall vara direkt kontraproduktivt för inlärningen. 

Yoga för barn

Precis som för vuxna bidrar yoga för barn till både kroppsligt och själsligt välbefinnande, men barnyoga introduceras på ett lekfullt sätt helt utan krav på prestation. Barn är naturligt smidiga och yogans positioner hjälper till att behålla musklernas rörlighet och förbättrar motorik och balans. Med stärkta kroppar får barnen bättre hållning, vilket ger mer utrymme för syre- och blodflöde till livsviktiga organ.

Förutom de fysiskt hälsosamma effekterna yogautövandet ger, påverkar yoga flera aspekter av kognition och så kallade exekutiva funktioner (t ex initiativ- planerings- och organisationsförmåga). Man har sett att barn som utövar yoga har fått bättre spatialt minne (till exempel lokalsinne), bättre strategisk planering och större möjlighet att koncentrera sig. I dag förekommer skadlig stress även i unga åldrar, och yoga kan då bli ett verktyg för att identifiera och minska oro samt öka barns allmänna välbefinnande.

Lyckat barnyogaprojekt

I Alingsås kommun har man genomfört två lyckade projekt med yoga i skolan. Både barn och lärare upplevde många positiva effekter av regelbundna yogaklasser under skoltid. Läs mer om Barnyogaprojektet och kvinnan med det stora hjärtat bakom det, yogaläraren Magdalena Lagerström:

Barnens tankar efter yoga i skolan

 • "Det kändes väldigt bra! Känner sig stark efteråt."
 • "Att inte tänka, utan vila."
 • "Man lär känna sig själv."
 • "Nationella prov är stressande. Yogan gjorde att man hade tid för sig själv. Har inte kunnat slappna av innan i skolan. Mycket tankar hela tiden. Med yogan kan man släppa tankarna och slippa tänka på skolan en stund."
 • "Man mår bättre. Man är värd något. Vi är bra som vi är. Alla har upplevt samma sak."
 • "Det var lärorikt – att man blir piggare när man sitter rak i ryggen så man andas bättre."
 • "Om man är ledsen eller arg så går det över mycket snabbare. Man kände sig glad, och det var roligt att göra kompisövningar."

Lärares erfarenheter av yoga i skolan

 • ”Ett bra verktyg som gör det möjligt att fokusera och samla gruppen.”
 • ”Mångsidigt verktyg: energigivande och lugnande.”
 • ”Efter yogapasset: lugnare känsla från eleverna, mer fokuserade, mer närvarande, mindre ’gnäll och tjôt’.”
 • ”Eleverna är nöjda med sig själva, mår bra, pratar med kompisarna, ’springer dit [till yogan] och går tillbaka’.”
 • "Effekterna kommer direkt efter yogapasset. Under en stund får man en lugnande känsla från eleverna."


Text hämtad från utvärderingen av barnyogaprojektet "Yoga på skolan"

"Var det varmt väder yogade vi utomhus, och annars var det perfekt att yoga lite i vardagsrummet. På det sättet började jag få en rutin i vardagen och plötsligt hade det blivit en vardagssak för mig och henne att göra yoga tillsammans." - Sigdís Rutardottír, en av Yogobe's inspirerande medlemmar.

Barnyogaprojektet - yoga för varenda unge
Att vara en förebild hela livet
Barnyoga för inre trygghet
Att få ihop vardagen som småbarnsförälder