Authentic flow yoga yogobe 3 1

Authentic Flow

Utforska autenciteten i rörelse

Authentic Flow är en intuitiv och utforskande form av yoga med somatiska klasser. En yogaform för hela dig – att uppleva hela dig och din kropp. Authentic Flow vilar i tron om att du kan lyssna med mer än dina öron, i själva verket med hela ditt väsen. Allt i din kropp har ett eget sinne. Allt kan känna, och vi kan känna allt.

Med detta som grund guidas du genom ett landskap av förkroppsligade asanas, fri och intuitiv rörelse, självutforskande och klassisk icke-dualitet och tanken om att allt hänger ihop – är ett. Genom centrering av kropp och sinne, kreativa soundscape och språk får du utforska de multidimensionella kapaciteter för hela dig själv genom att lyssna och känna med hela kroppen och sinnet, body-mind.

En klass innehåller ofta även mantra, andningsövningar (pranayama), beröring, kreativ sekvensering, tantrisk filosofi samt arbete med de olika elementen.

Authentic Flow online

I videobiblioteket hittar du ett flertal klasser inom Authentic Flow. Skulle du vara nyfiken på att utforska mer rekommenderas klasser inom bland annat Embodied Flow™, en yogaform som har mycket gemensamt med Authentic Flow. 

Varför praktisera Authentic Flow?

När du praktiserar Authentic Flow rör du dig utifrån större autencitet och mindre perfektion. Du erbjuds utrymme och tid att verkligen lyssna in och tillåta dig själv att uppleva och öppna upp för ditt sanna jag. Det är en praktik som hjälper dig att skapa en djupare förståelse för dig själv – genom att hedra det unika i dig och att leva mer autentiskt och helhjärtat.

Vem kan utöva Authentic Flow?

Authentic Flow bjuder in alla utövare och lärare med ett nyfiket och öppet sinne, alla som älskar att röra sig, och bli berörda.

Att tänka på 

Du uppmanas att som elev alltid lyssna till dina egna behov och praktisera på ett säkert sätt utifrån dina förutsättningar.

Bakgrund

Authentic Flow är skapat av Satu Tuomela, en internationellt mycket uppskattad yogalärare för sin härliga energi och gedigna kunskap. I videobiblioteket hittar du alla Satus klasser på engelska och finska. 

”Explore authenticity in movement”

Slack yinyoga
Cut yourself some slack
Tapas discipline yoga satu tumolea yogobe
Find your inner motivation 
Desert 6 1200x600
Bron mellan meditation och rörelse
Johanna alvin yoga online
Vad händer när all yoga går online?