Onlinekurs där yinyoga möter psykologi – YOMI vid stress & oro 

22 oktober 2023 | Av YOMI - Maria & Frida

YOMI är en metod framtagen av oss, Maria Johansson och Frida Hylander, legitimerade psykologer och yogalärare, för att hjälpa människor att ta bättre hand om sig själva. I onlinekursen YOMI vid stress & oro vävs yinyoga, mindfulness och psykologi samman i ett program för stresshantering. Här berättar vi mer om bakgrunden samt innehållet i kursen!


YOMI vid stress & oro online ger verktyg för stresshantering

Ett av de mest förödande felen den franska filosofen Descartes gjorde var att framhärda i sin tro på att kroppen och sinnet var åtskilda – två separata maskinerier utan påverkan från varandra. Genom århundraden har vi i den västra delen av världen hållit kvar vid den här uppdelningen, inte minst när det gäller att vårda och ta hand om oss. Har man ont i kroppen ska kroppen få lindring, har man ont i själen ska själen få lindring. Uppdelat, åtskilt och fyrkantigt.

När vi studerade till psykologer och samtidigt fördjupade vår egen yogapraktik blev det alltmer tydligt att det vi gör på yogamattan och meditationskudden i många delar liknar det vi gör i psykologrummet. Att kroppen påverkar sinnet och sinnet påverkar kroppen i allt vi gör. Att om vi ska lära oss att ta hand om oss själva behöver båda delarna vara med. Vi märkte också att vi själva blev hjälpta i våra egna svårigheter, i vår stress och oro, av att yoga, vara medvetet närvarande och använda oss av den kunskap vi praktiserade på utbildningen. Och om vi blev hjälpta, borde det vara rimligt att även andra skulle kunna bli det.


En onlinekurs för bättre självomhändertagande

Även om man inom psykologin på senare år alltmer förstått vikten av detta, saknade vi en metod där man mer systematiskt väver samman fysisk yoga- och mindfulnesspraktik, med den breda och djupa kunskap som västerländsk psykologi erbjuder. För att börja fylla det tomrummet utvecklade vi YOMI, en metod som systematiskt knyter samman psykologisk kunskap med yoga- och mindfulness. En metod vars största syfte är att hjälpa människor att ta bättre hand om sig själva.

Vi tror att man kommer en bra bit på vägen mot välmående genom att våga utmana sina undvikanden, lära sig förstå sina känslor och arbeta med viktiga verktyg som acceptans och självmedkänsla. Där utgör yoga- och mindfulnesspraktiken enligt oss en närmast perfekt plattform att få omsätta teori till praktik, att få kultivera sin självmedkänsla och acceptans, att få exponera sig för det i våra tankar och känslor vi vanligen undviker.

Vi lever i en värld som stressar

Vi stressar. Folk runtomkring oss stressar. Tidningarna, försäkringskassan och vården uppmärksammar att vi stressar. Och oroar oss – inte sällan över att vi stressar så mycket. Man kan säga att en stor del av befolkningen har blivit experter på att stressa, så mycket att stressen för många blir ett normaltillstånd. Vi lär våra kroppar att vara ständigt uppe i varv samtidigt som vi saknar redskap att komma till ro, släppa taget och hitta en acceptans inför det liv vi befinner oss mitt i. Ska vi må bättre behöver vi hitta sätt att lära om och rusta oss med verktyg som hjälper oss att hitta lugn och ro, slappna av, släppa taget och sätta gränser. Detta är precis vad YOMI vid stress & oro hjälper dig med.

Vikten av forskning och vetenskap

Som psykologer har vi en fast grund i vetenskapen och med det en ambition att kontinuerligt och vetenskapligt utvärdera YOMI och vilka effekter metoden har. Det räcker helt enkelt inte med att vi själva tycker oss bli hjälpta, vi vill på ett mer objektivt sätt ta reda på hur andra mår av att praktisera YOMI och för vilka svårigheter de olika programmen i YOMI fungerar. Vårt grundprogram YOMI vid stress & oro har hittills utvärderats i ett par studier som visar på att de som genomgått programmet blivit hjälpta i sin stress. YOMI Work – en vidareutveckling av YOMI vid stress & oro – som riktar sig mot arbetsplatser med stressade anställda har i en första studie visat lovande resultat som kan vara intressanta för arbetsgivare att ta del av. Och redan nu planerar vi för en studie som ska titta på effekterna av onlineversionen av YOMI vid stress & oro. Det ska erkännas – det är omständigt, långsamt och inte alla gånger jätteroligt att genomföra vetenskapliga studier, men för oss är det en självklarhet om vi vill kunna göra YOMI ännu mer hjälpsamt.

YOMI vid stress & oro online

Tillsammans med Yogobe ger vi möjligheten att praktisera YOMI på egen hand framför datorn, hemma i lugn och ro, med YOMI vid stress & oro online. I onlinekursen får du via utbildande föreläsningar och varsam yinyoga- och meditationspraktik lära dig en rad verktyg för att hantera såväl stress som oro. Verktyg som även kan vara hjälpsamma för dig som har svårt att komma till ro, har sömnsvårigheter eller har svårt att vara närvarande i ditt eget liv. Vår önskan har sedan vi grundade YOMI varit att hjälpa fler människor till att bättre ta hand om sig själva – med YOMI vid stress & oro online hoppas vi att många fler får chansen till detta.

Fler YOMI-kurser online 

Hos Yogobe finns förutom YOMI vid stress och oro även kurserna:

  • YOMI vid nedstämdhet – för dig som är deprimerad eller nedstämd. Genom psykologi, mindfulness och fysisk aktiv yoga får du verktyg som ökar din energi och ditt välmående.
  • YOMI vid utmattning eller smärta – är ett stöd vid utmattning och/eller smärtproblematik där du guidas genom psykologi, flow & restore-yoga och mindfulness

Du behöver inte vara medlem i Yogobe för att kunna köpa någon av dessa kurser.

Läs mer om YOMI, yinyoga och mindfulness 

Läs mer om oss och vårt arbete på vår hemsida

YOMI – Maria & Frida

YOMI är en metod som kombinerar psykologisk kunskap med yoga- och mindfulnesspraktik, framtagen av Maria Johansson och Frida Hylander, legitimerade psykologer och yogalärare. På Yogobe erbjuder vi onlinekurser i och klasser och föreläsningar i videobiblioteket

Yogobe Nyhetsbrev
Vill du få inbjudningar, tips och inspiration direkt i din brevlåda online?

Läs vårt senaste nyhetsbrev