Va%cc%88lja yomi kurs yogobe

Att välja rätt bland YOMI-kurserna

14 november 2019 | Av Maria Johansson

YOMI-kurserna på Yogobe är riktade till dig som upplever någon form av psykisk ohälsa. Här hjälper vi dig att välja rätt kursvariant!


Onlinekurser med yoga och psykologi

De tre YOMI-kurserna på Yogobe är kurser som är specifikt riktade till dig som upplever någon form av psykisk ohälsa. I vissa fall i lite enklare, mer allmängiltig form, och i vissa fall lite svårare problematik. För att få en lite bättre inblick innan du köper kurserna kan du testa våra klasser i det öppna biblioteket. Där finns alla våra kurser representerade i workshopformat.

Kanske känner du dig ändå lite tveksam till hur du ska välja. Då ska jag försöka guida dig genom den djungeln här. Jag vill börja med att säga att det inte direkt kan uppstå några katastrofala följder om du inte väljer den ultimata kursen. Det värsta som kan hända är att du inte får ut så mycket av kursen som du hoppats och önskat. Det kan ju kännas trist och det vill vi gärna förhindra om det går.

Vi som skapar YOMI är både legitimerade psykologer och yogalärare och försöker att ta hänsyn till det vi vet är gynnsamt mot olika typer av psykisk ohälsa enligt forskningen och yogatraditionen. Det är också anledningen till att vi forskar så mycket som vi hinner och kan på YOMI så att vi med säkerhet kan veta att det hjälper dig som har någon typ av svårighet.

Såhär är kurserna tänkta att rikta sig:

  • YOMI Yin – för dig som upplever stress och/eller oro i din vardag
  • YOMI Recover – för dig med utmattning och/eller smärtproblematik
  • YOMI Yang – för dig som är deprimerad eller upplever dig nedstämd

So far so good! Enkelt såklart om man känner igen sig helt klockrent i några av de här tillstånden. Men vad händer om man t.ex. har både smärta och är nedstämd? Här går jag igenom lite vad jag rekommenderar för dig som upplever att den här indelningen inte är helt enkel.

Jag är utmattad och orolig
VÄLJ: YOMI Recover

VARFÖR: YOMI Yin är riktad till dig som har symptom som inte är så allvarliga att de räknas inom någon direkt diagnos, så som t.ex. utmattning. YOMI recover och YOMI yang är däremot riktad mot dig som har lite mer långtgående symptom. Så om du redan har fått en utmattningsdiagnos är du troligen bäst hjälpt av att gå YOMI recover.

Jag har en hel del smärta och känner mig stressad
VÄLJ: YOMI Recover eller YOMI Yin (läs nedan)

VARFÖR: Smärta är något som påverkar hela kroppen och som bidrar till mycket stress. Därför är det troligt att programmet som tar mycket hänsyn till smärta lämpar sig bäst för dig. MEN om du upplever att smärtan uppstått helt solklart pga din stress, då kan det vara rekommenderat att gå YOMI Yin istället.

Jag har smärta och känner mig nedstämd
VÄLJ: YOMI Recover eller YOMI Yang

VARFÖR: Precis som med smärta och stress så finns det ett tydligt samband mellan smärta och nedstämdhet. Då skulle man kunna säga att nedstämdheten är sekundär, det vill säga att den kommer därför att man har många jobbiga upplevelser och känner sig begränsad av smärtan. Om du upplever att smärtan är det största problemet och att det stegvis blivit värre på grund av smärtan rekommenderar jag därför att du går YOMI Yang. Däremot om du upplevde dig deprimerad eller nedstämd redan innan smärtan eller om smärtan ibland uppkommer eftersom du tenderar att bli passiv och till exempel inte rör på dig, då kan YOMI Yang passa bättre eftersom du då troligen skulle få minskad smärta om du upplever minskade symptom på nedstämdhet.

Jag är stressad men inte orolig
VÄLJ: YOMI Yin

VARFÖR: Du behöver inte ha båda nämnda tillstånden för att kunna gå en av kurserna. Man behöver alltså bara känna igen sig i en, till exempel stress eller smärta, för att vara lämpad för kursen.

Jag är nedstämd och har ibland problem med magen eller huvudet
VÄLJ: YOMI Yang

VARFÖR: Om din smärta eller dina fysiska symptom uppkommer sporadiskt och om du inte är väldigt begränsad tack vare din smärta så är det troligen bättre att du jobbar med dina nedstämda eller depressiva symptom.

Jag är deppig eller nedstämd i perioder men känner mig just nu mer stressad vilket jag normalt sällan hamnar i
VÄLJ: YOMI Yang

VARFÖR: Du kommer med stor sannolikhet har störst nytta av den kurs som bemöter det tillstånd som är ditt mest vanemässiga eller oftast uppkommande mönster av beteenden. Om du normalt brukar känna dig nedstämd eller deppig i perioder så är det troligen det du mår bäst av att komma åt. Även om man har tendenser att bli nedstämd är det vanligt att man också då och då upplever stress, smärta, ångest eller annan typ av psykisk belastning.

Intresserad av yoga och psykologi?

Den här guiden är inte tänkt att vara huggen i sten. Känner du dig relativt säker på att en annan kurs än den vi rekommenderar för dig skulle funka, kör! Om du känner ett väldigt starkt intresse till en kurs som inte passar in på något tillstånd för dig så välj den.

Om jag inte känner igen mig i någon typ av psykisk ohälsa då? Du behöver inte heller ha något av tillstånden. Kanske är du bara intresserad av psykologi och yoga i kombination och vill lära dig mer. Då kan du såklart välja helt fritt mellan kurserna utefter intresse. Den finns inget som säger att man inte får ut något av en kurs bara för att man inte har de tillstånden den är riktad mot. Detta är som sagt bara tänkt som en vägledning för dig som har svårt att bestämma dig för val av kurs.

Lycka till och hoppas du får nytta av våra kurser – du hittar dem här! 

Lästips

Foto: Akira Visuals

Maria 1080x1080

Maria Johansson

Leg. psykolog, STP-psykolog i klinisk psykologi. Fokus på ACT och CFT som behandlingsmetoder för både individer och par. ISHTA-yoga. Tillsammans med kollegan Frida Hylander driver Maria YOMI – en metod som kombinerar psykologi med yoga- och mindfulnesspraktik. YOMI är en beforskad metod och har i studier visat sig hjälpa människor att minska psykisk ohälsa och må bättre. Som kurser på Yogobe finns YOMI Yin för stress och oro, YOMI Recover mot utmattning eller smärtproblematik samt YOMI Yang för nedstämdhet eller depression.

Läs mer Chevron blue
Vill du också ha tillgång till vårt videobibliotek?
Logga in Prova gratis
Yogobe Nyhetsbrev
Vill du få inbjudningar, tips och inspiration direkt i din brevlåda online?

Läs vårt senaste nyhetsbrev