YOMI - Maria & Frida

“The seed of suffering in you may be strong, but don't wait until you have no more suffering before allowing yourself to be happy.” -Thich Nhat Hanh

Fakta

Specialitet: ISHTA Yoga, legitimerad psykologer. YOMI – en kombination av psykologisk kunskap med yoga- och mindfulnesspraktik.

Plats: Lund & Malmö

Hemsida: www.yomi.nu

Maria Johansson

Marias port till yogans värld öppnades genom den fysiska praktiken då hon började yoga efter en trafikolycka. Även om det gav god effekt på hennes ryggproblem så blev kanske den ännu större vinsten hur det påverkade sinnet. En nyfikenhet för hur sinnet fungerar och påverkas tog henne vidare till mindfulnesspraktik och meditation, vilka hon kultiverat genom föreläsningar, böcker och retreat.

När hon sedan påbörjade sin utbildning till psykolog skapade det ännu en chans för henne att brygga samman kropp och sinne allt mer och idag är yoga, mindfulness och psykologi grunden till det mesta hon gör i sitt liv. Det har blivit en levnadsstil som ständigt utmanar, motiverar och balanserar henne.

"Både i mitt arbete som psykolog och yogainstruktör men även privat har jag ett stort intresse inför vad som skapar ökat välmående i såväl kropp som sinne. Att hitta det som fungerar för respektive individ i varje situation och skapar balans i en ständigt föränderlig tillvaro är det som driver mig både då jag möter patienter och yogadeltagare men även i min egen praktik. Min förhoppning är att jag som instruktör ska symbolisera en balans mellan nyfikenhet, glädje, lugn och acceptans inför begränsningar i såväl kropp som sinne."

Frida Hylander

Frida hittade in i yogan ungefär samtidigt som hon fördjupade sig i psykologutbildningen. Det blev snart tydligt för henne hur mycket av det vi gör i terapirummet påminner om det vi gör på yogamattan, nämligen utforskar våra inre upplevelser och yttre beteenden – och hur vi med hjälp av andning, medkänsla och acceptans lär oss hitta nya och mer fungerande sätt att hantera våra tankar, känslor och impulser. Där växte hennes nyfikenhet inför att brygga samman yogan och psykologin fram, något som sen blev grunden till metoden YOMI, en metod som kombinerar psykologisk kunskap med yoga- och mindfulnesspraktik som Frida tagit fram tillsammans med Maria Johansson.

"En viktig drivkraft i mitt instruerande är önskan om att utveckla och sprida kunskap och praktik i psykologi, yoga och mindfulness för att nå ut till de många människor som på olika sätt kämpar i sina liv. Mina yogaklasser kan många gånger vara fysiskt utmanande, men alltid med en ödmjukhet inför att vi befinner oss på olika platser, i våra kroppar och våra sinnen, och med en öppenhet inför att ta avstamp i vår praktik just där vi befinner oss för stunden. Med tålamod, ödmjukhet och medkänsla."

YOMI Yin Online på Yogobe

Här på Yogobe kan du ta del av onlinekursen YOMI Yin tillsammans med Maria och Frida. Läs mer här!

Följ YOMI på Facebook eller på Instagram, @yomi_psychology.

Utbildning: MARIA: Började min utbildning på Gerdahallen (200h poweryoga), har sedan utbildats vid ISHTA-yoga center i NYC av Alan och Sarah Finger (200h TT ISHTA), utbildad av Ulrica Norberg i ISHTA yin (50H TT ISHTA yin). Legitimerad psykolog, utbildad vid Lunds universitet, just nu under pågående specialistutbildning för att bli specialist inom klinisk psykologi. FRIDA: Yogalärarutbildning i ISHTA Yoga, 2016 - ISHTA Yoga, New York (200 hr). Yinyoga Level 1, Ulrica Norberg & Jenny Lindengren, 2012, Stockholm. Yinyoga Level 2, Biff Mithoefer, 2013, Bontorpet. Instruktörsutbildning i vinyasa/poweryoga 2008-2009, Gerdahallen Lund (200 hr). De senaste 10 åren praktiserat yoga och meditation såväl i Sverige som i USA och Centralamerika för en rad inspirerande och kompetenta lärare. Legitimerad psykolog, utbildad vid Lunds Universitet. Pågående specialistpsykologutbildning i klinisk psykologi.

Lär dig hantera stress och oro med YOMI Yin Online
Så kan du använda journaling för självreflektion
Kurser & utbildningar

Videos med YOMI - Maria & Frida

20 min
Vecka 6 Flowyoga - Recover
Vecka 6 Flowyoga
20
 
Spara Google Calendar
YOMI - Maria & Frida, Frida Hylander & Maria Johansson, 20 min
 • Markera som favorit
 • Schemalägg
 • 20
   
  Spara Google Calendar
 • Lägg till i playlist
 • Gör tillgänglig offline
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • E-mail
 • Stäng
20 min
Vecka 2 Restorative yoga - Recover
Vecka 1 Restorative Yoga
20
 
Spara Google Calendar
YOMI - Maria & Frida, Maria Johansson & Frida Hylander, 20 min
 • Markera som favorit
 • Schemalägg
 • 20
   
  Spara Google Calendar
 • Lägg till i playlist
 • Gör tillgänglig offline
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • E-mail
 • Stäng
30 min
YOMI Recover – utmattning & smärta
För dig med SVÅRARE symtom på utmattning och/eller smärta – hitta bättre sätt att ta hand om dig själv –
30
 
Spara Google Calendar
YOMI - Maria & Frida, Maria Johansson & Frida Hylander, 30 min
 • Markera som favorit
 • Schemalägg
 • 30
   
  Spara Google Calendar
 • Lägg till i playlist
 • Gör tillgänglig offline
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • E-mail
 • Stäng

Se fler videos med YOMI

Yoga & träna hemma med Yogobe

Skapa konto Prova gratis