ISHTA Yoga Nidra

Här på Yogobe hittar du flera videosekvenser ISHTA yoga nidra med Mona Anand. Här får du en inblick i hur just Mona och ISHTA fokuserar på yoga nidra. 


Mona Anand's ISHTA yoga nidra

Yoga nidra är mycket anpassningsbart både när det kommer till längd och syfte av praktiken. Det kan handla om att praktisera endast några få minuter eller en timme, helt beroende på vad du vill uppnå samt hur mycket tid du har till ditt förfogande. De flesta sekvenser med yoga nidra sträcker sig mellan 15 och 40 minuter. 

Inom ISHTA yoga anpassas praktiken bland annat efter olika obalanser som exempelvis sömnlöshet, insomningsbesvär, depression och ångest. Man skapar även yoga nidra-praktik för olika obalanser i våra chakran och doshor (kroppssammansättning inom Ayurveda). 

Nio steg av Yoga Nidra

Mona Anand och Alan Finger har tillsammans tagit fram de nio stegen att praktisera yoga nidra på. Dessa steg innehåller flera olika sätt. Här intill hittar du samtliga nio steg.

Yoga och meditation online

Nedan hittar du videoförslag med ISHTA yoga nidra. Du kan även gå till videobiblioteket här på Yogobe för att ta del av alla sekvenser kopplade till yoga nidra.


​De nio stegen

  1. Ekagrata – planterar en visuell bild av en låga i vårt sinne för att skapa en fokuspunkt och stärka musklerna som har med vår syn att göra.

  2. Asana with nyasa – här utförs förberedande asanas för att släppa spänningar från andningen, kroppen och vårt sinne för att bygga upp vårt fokus.

  3. Pratyhara – flyttar vårt sinne från ljud till ljud, både yttre och inre ljud, för att dra våra sinnens uppmärksamhet inåt. 

  4. Förflyttning av medvetandet – flyttar vårt fokus genom kroppen för att uppnå ett djup tillstånd av avslappning.

  5. Nirodha – här räknas andetagen baklänges från 11 till 1 eller från 54 till 1 för att omprogrammera vårt sinne och bli närvarande.

  6. Sammanparning av motsatser – skapar motsatta emotionella tillstånd för att frigöra känslomässiga spänningar som skapats av vår önskan att uppleva angenäma känslor, och vår motvilja att uppleva smärtsamma känslor.

  7. Hastig visualisering – Frigörande av minnen från det undermedvetna och omedvetna genom suggestiv avbildning som aktiverar tidigare erfarenheter.

  8. Långvarig visualisering – frammanar ett ökat tillstånd av uppmärksamhet och fokus som frigör oss från att fastna i begränsande tid och form.

  9. Sankalpa – att hitta sitt sanna jag genom en plats av stillhet.

”The answers you seek never come when the mind is busy, they come when the mind is still.”

Ett livslångt förhållande med sig själv
Connection, stillness and releasing tension
Hur kan vi öka prana – livskraften?
Aldrig för sent att börja yoga?