Forskning visar: Medkänsla VS Empati 1-0

08 december 2015 | Av Yogobe

Vi skrattar när någon annan skrattar och gäspar när någon annan gäspar – på grund av empati. Men empati är inte konstruktivt enligt professor Tania Singer. Det innebär till exempel att många som arbetar inom vården sjukskrivs. Hon menar att vi istället behöver träna oss på medkänsla.


Professor Tania Singer är psykolog och neuroforskare vid Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Science i Leipzig, och är en av världens ledande forskare om hjärnan och känslor. Hon har tagit sig an uppgiften att kartlägga vad som händer i hjärnan när vi känner empati.

Så här gick studien till

Deltagarna bestod av par som kallades till ett labb. Där fick den ena partnern lägga sig i en magnetkameras tunnel, medan den andra partnern fick sitta strax utanför. Partnern utanför fick ett ofarligt, men obehagligt, stick. När denne sedan kände smärta reagerade partnerns smärtnätverk, men också den del av hjärnan, insulan, som har med uppfattning av kropp och känslor att göra.

I nästa steg av studien ville man undersöka om vår empati gäller alla människor eller bara vissa. Deltagarna fick då föreställa sig att de höll på fotbollsklubben FC Basel. De presenterades sedan för två personer där den enda påstod sig hålla på samma lag, medan den andra var supporter till FC Zürich.

Resultat

När Basel-supportern blev stungen flödade empatin hos de flesta försökspersonerna. Men när Zürich-supporterna fick ont, märktes hos de flesta mycket svagare reaktioner i de celler som har med smärta och känslor att göra.

Tania Singer blev oroad av resultaten. Om vi påverkar varandra känslomässigt på cellnivå, på samma gång som vi är genetiskt programmerade för att känna mer för vår egen grupp – är mänskligheten då illa ute, i denna globaliserade värld? Tania ville ta reda på om det gick att använda hjärnas plasticitet för att utveckla vår empati. Hon ställde sig frågan: Går det att träna sig att bli mer medmänsklig?

Tania Singer kom i kontakt med buddhistiska munkar som tränat sig i det man på engelska kallar compassion. När hon undersökte en av dem, Ricard Matthieu, genom magnetkamera, upptäckte hon något märkligt. När Ricard tänkte på en person som led, och riktade sin medkänsla mot denna, var det helt andra delar av hans hjärna som aktiverades. Att tänka på en person som far illa engagerade alltså inte delarna i hjärnan som indikerar smärta, utan ventrala striatum, som har med positiv belöning att göra.

Flera olika steg av empati
Enligt Tania finns alltså flera sätt att känna med andra människor: Det första är det automatiska, reflexmässiga, som gör att gäspningar smittar. Här finns ingen medvetenhet, och ingen oro över att den andra personen är trött. Det är bara två kroppar som härmar varandra, vilket finns hos människan från födseln.

I steg nummer två, det Tania kallar empatin, behövs en viss medvetenhet. Den här empatin föds först när vi insett att vi är enskilda individer. Jag ser att den andra personen lider, och jag känner det.

I det tredje steget, det Tania Singer kallar compassion, medkänsla, finns inget medlidade, utan bara omsorg. Skillnaden är viktig, för empatin är slitsam och inte alltid så konstruktiv, menar Tania. Hon tror att orsaken till att många som arbetar inom vård och omsorg blir sjukskrivna finns här. Medkänslan, som munken Ricard upplevde, ger istället positiv energi på hjärnnivå. Du får samtidigt som du ger.

Nästan alla däggdjur visar någon form av empati. Anledningen tros vara att vi däggdjur tar hand om vår avkomma efter födseln. Det som är speciellt för oss människor är att vi har en unik förmåga att samarbeta och vilja utvecklas tillsammans med andra människor. Empatin hjälper oss att se andra individer som skilda från oss själva och som källor till kunskap. När vi använder oss av det kan vi faktiskt utvecklas mer än vad vi skulle göra själva. För att kunna samarbeta behöver vi också förstå en annan persons behov, känslor och avsikter, vilket är väldigt mycket lättare med en dos empati i bakfickan.

Meditation och mindfulness är fina verktyg för att utveckla vår medkänsla. Läs gärna mer om detta här nedan och testa en meditation för medkänsla online!

Lästips

Videorekommendationer

Läs mer och studierna här och här!

Yogobe

Vi skriver, kurerar, skapar och gör vårt yttersta för att inspirera och guida våra läsare och medlemmar till balans och hållbar hälsa. När du saknar kunskap eller material inom ett visst ämne, tveka inte att kontakta oss: [email protected]

Yogobe Nyhetsbrev
Vill du få inbjudningar, tips och inspiration direkt i din brevlåda online?

Läs vårt senaste nyhetsbrev