Dans forskning yogobe

Dans kan lindra unga tjejers psykiska ohälsa

12 maj 2020 | Av Bianca Barck

Unga tjejer har oftare stressrelaterade symptom jämfört med killar. En studie från Universitetssjukvårdens forskningscentrum i Örebro visar att dans kan öka livskvaliteten och minska psykisk ohälsa. Läs mer om studien som gav deltagarna glädje, energi och en ny förmåga att ”ta plats”!


Saknas ofta behandlingsalternativ

De senaste decennierna har den psykiska ohälsan hos ungdomar ökat markant. Det visar sig ofta i kroppsliga och emotionella symtom såsom huvudvärk, magvärk, stress, oro, ångest och nedstämdhet. Både barn och unga vuxna som får diagnosen depression eller ångestsyndrom riskerar att vara sjuka länge, ha behov av psykiatrisk vård och läkemedelsbehandling, får svårare att gå klart skolan och har en högre risk för självmordsförsök. Utöver det uppenbara personliga lidandet bidrar detta även till en stor kostnad för samhället.

Studier visar att unga kvinnor oftare har stressrelaterade symtom, jämfört med unga män. De vårdas oftare för självskadehandling och har högre risk för depression och ensamhet. Och – det saknas ofta behandlingsalternativ för flickor med denna problembild.

Anna Duberg, Medicine Doktor i Hälsovetenskap, är grundare av Dans för Hälsa. Hon arbetar även som forskningshandledare på Universitetssjukvårdens forskningscentrum och är innovationscoach vid Innovationsteamet, Region Örebro län. 

Så här gick studien till

"Dansprojektet” är en studie från Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro Län, som undersökt effekten av att komplettera elevhälsa med dans. Anna Duberg utformade interventionen och var doktorand. Målgruppen var flickor 13–18 år med stressrelaterad psykisk ohälsa. Totalt 112 flickor med återkommande somatiska och/eller emotionella besvär ingick i studiens analyser. Deltagarna fick delta i en dansklass två gånger i veckan under åtta månader, och fokus var rörelseglädje, inte prestation.

Resultat

Resultaten visade att deltagarna i dansgruppen, jämfört med kontrollgruppen, ökade sin självskattade hälsa och minskade somatiska och emotionella symtom. Deltagarnas intag av smärtlindrande medicin minskade även i dansgruppen.

Studien visade också att dans är en förhållandevis billig insats och att deltagarna fick en större livskvalitet. Dansgruppen minskade sitt antal skolsköterskebesök med 54 %, även kontrollgruppen minskade besöken med 25 %.

Det som var av stort värde för deltagarna var en kravlös atmosfär och stödjande gemenskap. Tjejerna såg dansen som en oas från stress, en fristad från höga individuella och sociokulturella upplevda krav. Deras ökade självtillit gav glädje och energi samt en ny förmåga att ”ta plats” – både rumsligt och metaforiskt.

En av många mekanismer som ligger bakom resultaten kan vara att dansen ger ett skifte i fokus, att man byter fokus “från tankar till kropp”. Ältande ingår ofta i psykisk ohälsa, alltså att fastna i negativa tankebanor och oro, och just därför kan dansens uppmärksamhet till rörelse och musik vara extra värdefull. Medveten närvaro, men också stärkt kroppskännedom och pulsökning ökar välbefinnandet.

WHO understryker vikten av att strategier vidtas för att förbättra den psykiska hälsan hos unga. Dans är ett exempel på hälsoekonomiskt effektiv och aktiv insats som stärker positiva levnadsvanor för målgruppen. Som icke-farmakologiskt förebyggande och komplementerande behandlingsinsats i grupp har dansen potential att nå många och därmed göra stor skillnad med små medel.

Dansprojektets arbete utgick från Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC), Region Örebro Län (RÖL). Anna Duberg disputerade tidigare vid Institutionen för Hälsovetenskaper, Örebro Universitet i maj 2016. 

Läs mer om forskningen här och här!

Lästips

Videotips – yoga och dans

Ny
30 min

Yoga with

Tonårsyoga: En serie med yogapositioner som kan vara till hjälp om du känner dig rastlös eller orolig.

Klass
30 min

Yoga with

Utmana balansen, lekfullheten och vad du tror om din egen förmåga.

Klass
30 min

Träna with

Låt pulsen guida dig i en härlig afro power dance som höjer värmen.

Ny
10 min

Yoga with

Traumayoga: Vi utforskar yoga och dansrörelser till musik för ökad styrka och energi.

För att se en hel video behöver du vara inloggad som betalande medlem hos Yogobe. Ny till tjänsten? Prova gratis i 14 dagar, utan bindningstid – klicka och kom igång här!

Bianca avatar

Bianca Barck

Bianca jobbar som bokstavsillustratör, frilansskribent och redaktör. Natur och yoga är hennes universalmedicin – mot ungefär allt.

Läs mer Chevron blue
Vill du också ha tillgång till vårt videobibliotek?
Logga in Prova gratis
Yogobe Nyhetsbrev
Vill du få inbjudningar, tips och inspiration direkt i din brevlåda online?

Läs vårt senaste nyhetsbrev