A%cc%8aterha%cc%88mtning fritid forskning

Vikten av återhämtande fritid

03 december 2019 | Av Yogobe

Varvar du ned på din fritid? För lite återhämtning kan göra att du till slut drabbas av konstant trötthet, vilket i sig kan leda till utmattning. Men vad är egentligen återhämtning? Här kommer en vägvisare från Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet.


Återhämtning och ledighet

Perioder av hög stress behöver följas av återhämtning. Det som gått upp måste komma ner igen – och då handlar det om den fysiologiska aktiveringen som måste tillbaka ned till ursprungsnivån för att systemet skall hålla på sikt.

Återhämtning handlar om att varva ned. Det betyder att den biologiska energimobiliseringen som karakteriserar stress och belastning, behöver stängas av.

Vi är alla olika och har olika behov. Men man kan säga att behovet av återhämtning till stor del bestäms av den belastning som du utsätts för. Det handlar om både arbetsrelaterad stress och stress i privatlivet. Även andra faktorer, till exempel ålder, hälsotillstånd och livsstil, kan påverka återhämtningsbehovet. Om belastningen är låg och du är frisk räcker förmodligen de 16 timmar som man i allmänhet är ledig innan man börjar nästa arbetspass.

Är belastningen högre kan den tidsperioden vara för kort och det finns risk att du utvecklar brist på återhämtning. Denna brist brukar man dock ofta ta igen under helger eller andra ledighetsperioder. En förutsättning är då att du prioriterar sömn, vila, avkoppling och andra återhämtande aktiviteter. I praktiken är det inte lika lätt att prioritera återhämtning under alla lediga dagar och därför behövs även längre ledighetsperioder – semester.

Här nedan kan du läsa återhämtningen för olika fritidsaktiviteter. Kan du känna igen dem från ditt eget liv? Hur många fritidsaktiviteter har du som är återhämtande, på riktigt?

1) Pliktaktiviteter – arbetsrelaterade uppgifter, eller ”måsten” som att betala räkningar, ta hand om hemmet och barnen – något du inte kan hoppa över. Även om jobbet med att ta hand om hem och barn är annorlunda än ditt arbete, ses ändå den (kognitiva) belastningen som så stor att det är rimligt att se de här uppgifterna som en vanlig källa till stress. Här förväntas du alltså inte få någon återhämtning.

2) Lågansträngningsaktiviteter – titta på tv, bläddra i tidning, slöa på soffan är exempel på ”lättaktiviteter”. De här lättjefulla aktiviteter antas vara väldigt viktiga för återhämtningen.

3) Sociala aktiviteter – att umgås. Effekten av att umgås med nära och kära verkar både bygga upp dina resurser och minska din belastning. Socialt stöd är relaterat till bättre återhämtning. Vissa sociala tvång behöver dock undantas.

4) Fysisk aktivitet – träning, promenader, med mera. Under fysisk aktivitet använder de flesta andra resurser än de som krävs på jobbet – med undantag för dig som har ett fysiskt belastande arbete. Fysisk aktivitet innebär en kognitiv distraktion jämfört med arbetsrelaterad aktivitet. Fysisk aktivitet betyder också uppehåll i de aktiviteter som handlar om arbetsrelaterade problem. Fysisk aktivitet verkar stimulera de fysiologiska och psykologiska processer som hjälper till för att du ska må bra. Detta kan gälla produktion av endorfiner.

För att sammanfatta: optimal återhämtningsaktivitet beror på vad som orsakat tröttheten. I många fall framstår ”att göra ingenting” som den bästa strategin efter mentalt belastande arbete. ”Slöhet” får nog i dag ses som fullt legitimt. Efteråt kanske det behöver följas av fysisk och/eller social aktivitet efter en tillräcklig period av låg aktivitet.

Hur ser din egen fritid ut? Fylld av pliktaktiviteter som inte egentligen är återhämtande? Eller får du tillräckligt med vila? Diskutera och kommentera gärna i vår fb-grupp beyoga365!

Lästips

Källa: Stressforskningsinstitutet

988788 219051151621813 1970082099 n

Yogobe

Vi skriver, kurerar, skapar och gör vårt yttersta för att inspirera och guida våra läsare och medlemmar till balans och hållbar hälsa. När du saknar kunskap eller material inom ett visst ämne, tveka inte att kontakta oss: info@yogobe.com

Vill du också ha tillgång till vårt videobibliotek?
Logga in Prova gratis
Yogobe Nyhetsbrev
Vill du få inbjudningar, tips och inspiration direkt i din brevlåda online?

Läs vårt senaste nyhetsbrev