Yogobe PLAY

This page is an overview of all the content included when you start a premium subscription of Yogobe PLAY. Our audio- and video library, playlists, programs and challenges as well as weekly classes LIVE-online.

Featured classes

Popular programs

Yinyogaprogram

Lugna nervsystemet och kom ner i varv med hjälp av yinyoga. Du får verktyg för att hantera stress, tankar och känslor – i såväl vardag som din praktik.

Included in subscription

Popular challenges

Vardagsstark 21 dagar

En tre veckor lång utmaning för en mer hållbar vardag genom återhämtning, rörelse och rörlighetsträning. Under 21 dagar får du ta del av två nya klasser varje dag, en mer återhämtande och en mer aktiv – sätt hållbara rutiner och stärk både kropp och sinne genom dagliga pauser.

Included in subscription

Somna med Yogobe

En två veckor lång utmaning för ett lugnare sinne och skönare sömn genom nedvarvande kvällsrutiner. Under 14 dagar får du ta del av två nya klasser varje dag för att slappna av, lugna tankarna och på sikt sova bättre.

Included in subscription

Vakna med Yogobe

En utmaning för dig som vill etablera eller bibehålla en god träningsvana. Du får ta del av tre sköna morgonklasser på tre olika teman varje vecka i en hel månad. Mjuk, Flow och Puls – välj den eller de klasser som passar dig, din dagsform och lust avgör! Kanske hittar du en favorit i första veckan som får följa dig även efter utmaningen?!

Included in subscription

Yogobe on iOS and Android

Start by creating your account here on our website. Afterwards, download our app to give you easy access to offline-mode, our entire library, your saved playlist as well as the programs and challenges you’ve joined and the online courses you've purchased on the web.