Yogobe PLAY

This page is an overview of all the content included when you start a premium subscription

Popular programs

Popular challenges

3 weeks

Vardagsstark 21 dagar

En tre veckor lång utmaning för en mer hållbar vardag genom återhämtning, rörelse och rörlighetsträning. Under 21 dagar får du ta del av två nya klasser varje dag, en mer återhämtande och en mer aktiv – sätt hållbara rutiner och stärk både kropp och sinne genom dagliga pauser.

Included in subscription
4 weeks

Strong & Graceful

Det här är programmet för dig som vill känna dig stark, öka din rörlighet och utmanas i såväl yoga som hållbar träning. Du kommer få utforska dynamisk yoga, helkroppsträning för såväl flås och styrka, somatisk rörelse samt återhämtande praktiker så som yoga nidra, yin för bindväven och restorative flow för dagar du inte orkar eller vill komma upp i puls.

Included in subscription
4 weeks

Vakna med Yogobe

En utmaning för dig som vill etablera eller bibehålla en god träningsvana. Du får ta del av tre sköna morgonklasser på tre olika teman varje vecka i en hel månad. Mjuk, Flow och Puls – välj den eller de klasser som passar dig, din dagsform och lust avgör! Kanske hittar du en favorit i första veckan som får följa dig även efter utmaningen?!

Included in subscription

Featured playlists

Yogobe on iOS and Android

Start by creating your account here on our website. Afterwards, download our app to give you easy access to offline-mode, our entire library, your saved playlist as well as the programs and challenges you’ve joined and the online courses you've purchased on the web.