HoliYoga röst

Om HoliYoga Röst

HoliYoga Röst är en metod som bygger på material och inspiration från flera olika ”ljud-riktningar” och traditioner. Röstyoga har inte uppfunnits av någon enskild individ, utan är ett samspel av flertusenåriga tekniker som på olika sätt har gett upphov till intressanta tekniker för sound-therapy. Det finns numera många metoder som bygger på kunskapen om människan som frekvensvarelse, allt från vibrationer på molekylärnivå till det elektromagnetiska fältet som omger oss. Dessa metoder bygger på att korrigera frekvenser ungefär som en pianostämmare stämmer ett piano.

Ulrica Gulz som ligger bakom HoliYoga Röst har här vävt samman olika röst-, sound- och vibrationstraditioner i väst och öst med sina egna kunskaper och erfarenheter av yoga, röst, musik, form och klang. HoliYoga Röst har således sitt fundament i HoliYogan och kan ses som en fördjupning av HoliYogan när det kommer till rösten.

När passar HoliYoga Röst?

När du behöver ”stämma” dig själv, din kropp, din röst, dina tankar och känslor ger HoliYoga Röst dig ett fullständigt prestationslöst möte med dig själv. Genom din rösts vibrationer, i kombination med kroppens mjuka rörelser kan du hitta din röst, lära känna den, förälska dig i den och balansera den. Upplev den lätthet och det flöde som du får tillgång till när instängd energi får röra på sig och lämna dig. Befriande vibration helt enkelt!

Hur fungerar det?

Det som allra mest skiljer röstyoga mot annan yoga är att man inte alls är beroende av att kroppen skall fungera. Du kan vara funktionshindrad eller bara inte känna motivation för en fysisk yoga och ändå utöva kraftfull yoga med hjälp av din röst och de kroppsegna ljuden.

Vi arbetar med röstmedvetenhet det vill säga förmågan att relatera till sin egen röst och att kunna identifiera obalanser, samt tyngdpunkter i energisystemet och dess speglingar i rösten. Men även förmågan att hitta in i kroppens olika delar med hjälp av sin egen röst.

Heshet, harklingar och andra obalanser i rösten påverkas av röstyogan ur det mer röstfysiologiska perspektivet. Att släppa spänningar i bland annat nacke, käke, tunga och skallbas gör att vi kan börja klinga fritt och med intentionens hjälp blir vi bli närvarande i ljudalstrandet. Ett vanligt resultat när man utövar röstyoga brukar vara att man kan utöka det vokala registret och minska registerskarvar.

Rösten speglar vårt sinnestillstånd, våra känslor och uttrycker vår själ. Vi kan se kroppen och hjärnan som ett makrokosmos och rösten som ett mikrokosmos. Rösten reflekterar de mönster och frekvenser som finns i hjärnan och kroppen. På samma sätt som olika delar i av reflexologi - handen, foten, örat, näsan och så vidare - reflekterar hela kroppen, avslöjar även rösten dina obalanser, emotionella tillstånd, dominerande element och din chakradominans.

Fördelar med HoliYoga Röst

HoliYoga Röst har liksom all form av yoga mängder med fördelar. I just denna yoga får bland annat redskap till ett djupare lyssnade som gör det möjligt att på ett helt annat sätt höra sig själv och andra. Fokuset sjunker från huvud till hjärta. Andra fördelar:

 • Kan bidra till att minska spänningar i hals och struphuvud.
 • Låter dig återerövra din röst och få mer kontroll på den
 • Nå ett djupare lyssnade som gör det möjligt att på ett helt annat sätt höra dig själv och andra
 • Lär dig kunna identifiera obalanser och tyngdpunkter i energisystemet och dess speglingar i rösten
 • Kan öka cirkulationen som i sin tur städar slagg på stämbanden och läker inflammerade stämbandsflikar.
 • Vibrera loss låsta mönster i kropp och själ
 • Rena kropp och själ genom de ljud som är din födslorätt

Utforska glömda delar av dig själv

Det finns mycket prestation och rädsla kopplat till sång och röstanvändning. Yoga stödjer och ger lugn, bekvämlighet, lätthet, koncentration och fokus kopplat till att använda rösten. Allra viktigast är ändå att upptäcka sin röst på nya sätt och på nya platser i kroppen. Att tona med rotchakrat eller hjärtat eller växla mellan olika utrymmen och klangrum i kroppen kan vara hisnande för alla, inte minst för en erfaren sångare.

Ljud som födslorätt

Automatiskt uttrycker vi oss, och renar kropp och själ, genom skratt, gråt, suckar, gäspar, vrål, stön och grymtningar. Dessa ljud är vår födslorätt och de är avsedda av naturen som hjälpmedel att släppa känslolaster både positiva eller negativa.

När vi sedan blir vuxna håller vi tillbaka och kan medvetet välja att tona ner och hålla tillbaka dessa uttryck för att inte verka barnsliga, högljudda eller ouppfostrade. Istället samlar vi på oss till det stora vrålet eller den stora krisen, men det behöver vi inte göra! När vi gör ljuden medvetet innehåller de oerhört mycket läkande kraft.

Yogavideor online

Känner du att HoliYoga Röst är något du vill testa hittar du förslag på några sekvenser nedan. I vårt videobibliotek hittar du fler sekvenser inom både HoliYoga Röst, samt HoliYoga och HoliYoga Hormon.

”The answers you seek never come when the mind is busy, they come when the mind is still.”

Enkla tips för att inte krascha in i semestern
Självmedkänsla för dig som nyss blivit förälder – övningar & tips
God självmedkänsla hjälper dig att hantera livets motgångar
Tips och övningar vid stress, snurrande tankar och känslokaos

Videos med fokus på holiyoga röst

10 min
Luft- och röstflödeskontroll
Mjuka upp nacken och aktivera andningsmuskulaturen genom sittande rörelser och chanting.
10
 
Spara Google Calendar
Ulrica Liavor, 10 min
HoliYoga Röst: Aktivera andningsmuskulaturen genom chanting för andningskontroll.
 • Markera som favorit
 • Schemalägg
 • 10
   
  Spara Google Calendar
 • Lägg till i playlist
 • Gör tillgänglig offline
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • E-mail
 • Stäng
30 min
Terapeutiska ljud – röstyoga
Utforska naturliga ljuds nödvändighet och kraft, hur de kan balansera såväl röst som kropp.
30
 
Spara Google Calendar
Ulrica Liavor, 30 min
HoliYoga Röst: Lär dig mer om och utforska naturliga ljuds nödvändighet och terapeutiska ljuds kraft.
 • Markera som favorit
 • Schemalägg
 • 30
   
  Spara Google Calendar
 • Lägg till i playlist
 • Gör tillgänglig offline
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • E-mail
 • Stäng
30 min
Röstworkout stående
Öppna upp andningsmuskulaturen för flöde i andningsenergin och mjukare röst.
30
 
Spara Google Calendar
Ulrica Liavor, 30 min
HoliYoga Röst: Öppna upp andningsmuskulaturen för flöde i andningsenergin och mjukare röst.
 • Markera som favorit
 • Schemalägg
 • 30
   
  Spara Google Calendar
 • Lägg till i playlist
 • Gör tillgänglig offline
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • E-mail
 • Stäng

Se fler relevanta videos