Landningssida mindfullness

Forskning om mindfulness

Mindfulness är bra för våra kroppar
En nyskapande studie fann att, efter bara åtta veckors träning, stärker av mindfulnessmeditation avsevärt vårt immunförsvars förmåga att bekämpa sjukdomar. Läs mer om studien här!

Mindfulness är bra bra för våra sinnen
Flera studier har visat att mindfulness ökar positiva känslor och samtidigt minska negativa känslor och stress. I själva verket tyder åtminstone en studie på att det kan vara lika bra som antidepressiva medel i kampen mot depression och för att förebygga återfall. Läs mer om studien här!

Mindfulness förändrar våra hjärnor
Forskning har visat att det ökar tätheten av grå hjärnsubstans i hjärnregioner som är kopplade till inlärning, minne, känsloreglering och empati. Läs mer om studien här!

Mindfulness hjälper oss att fokusera bättre
Studier tyder på att mindfulness hjälper oss ignorera distraktioner och förbättrar vårt minne och vår uppmärksamhetsförmåga.

Mindfulness främjar medkänsla och altruism
Forskning har visat att mindfulnessträning gör oss mer benägna att hjälpa någon i nöd  och ökar aktiviteten i neurala nätverk som är inblandade i att förstå andras lidande  och reglera känslor. Uppgifter tyder även på att det kan stärka vår själv medkänsla.

Mindfulness förbättrar våra relationer
Forskning tyder mindfulnessträning gör par mer nöjda med sin relation, gör varje partner känner sig mer optimistisk och avslappnad, och får dem att känna sig mer accepterande och närmare varandra. Läs mer om studien här!

Mindfulness motverkar övervikt
“Mindful eating” uppmuntrar sundare matvanor, hjälper människor gå ner i vikt, och hjälper dem att njuta mer av den mat de äter. Läs mer om studien här! 

Mindfulness är bra för föräldrar och blivande föräldrar
Studier tyder på att det kan minska graviditetsrelaterad ångest, stress och depression hos nyblivna föräldrar. Föräldrar som utövar mindfulness rapporterar att de är lyckligare med sitt föräldraskap och sin relation till sina barn, och deras barn visade sig ha bättre social kompetens. Läs mer om forskningen för föräldrar och blivande föräldrar. ​

Mindfulness hjälper skolor:
Det finns vetenskapliga belägg för att undervisning i mindfulness i klassrummet minskar beteendeproblem och aggression bland elever, och förbättrar deras lycka nivåer och förmåga att vara uppmärksamma. Lärare som utbildats i mindfulness visar också lägre blodtryck, mindre negativa känslor och symtom på depression och större medkänsla och empati. Läs mer om forskning runt mindfulness i skolan.

Mindfulness för personal inom vården
Mindfulness hjälper personal inom vården att hantera stress, få bättre kontakt med sina patienter, och förbättrar deras allmänna livskvalitet. Det förbättra även mental hälsa genom att minska negativa känslor och ångest, och öka deras positiva känslor och känslor av själv-medkänsla.

Mindfulness hjälper fängelser
Uppgifter tyder på mindfulness minskar ilska, fientlighet, och humörstörningar bland fångar genom att öka deras medvetenhet om sina tankar och känslor, och hjälper till med deras rehabilitering och återanpassning. Läs mer om studien här!

Mindfulness hjälper krigsveteraner
Studier visar att det kan minska symtomen på posttraumatisk stressyndrom (PTSD) i efterdyningarna av kriget. Läs mer om studien här!​ 

”The answers you seek never come when the mind is busy, they come when the mind is still.”

Yoga yogobe pal dubrin
När hela havet stormar
Ulrica norberg stay a while yin yogobe
Stay a While
Self compassion anna gordh humlesjo%cc%88 yogobe yoga
Konsten att ta hand om sig själv
Anna gordh humlesjo compassion yogobe
Note to self – I love you

.videos_about forskning om mindfulness

Placeholder
15 min
Tibetansk energimeditation
En meditationsstund liggande på rygg med syfte att återställa energin.
15
 
Spara Google Calendar
Milla Floryd, 15 min
 • Markera som favorit
 • Schemalägg
 • 15
   
  Spara Google Calendar
 • Lägg till i playlist
 • Gör tillgänglig offline
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • E-mail
 • Stäng
Placeholder
5 min
Du är värdefull
En liten snackis för att peppa dig att vara VÄRD allt du vill ha ut av livet.
5
 
Spara Google Calendar
Milla Floryd, 5 min
 • Markera som favorit
 • Schemalägg
 • 5
   
  Spara Google Calendar
 • Lägg till i playlist
 • Gör tillgänglig offline
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • E-mail
 • Stäng
Placeholder
10 min
Den segrande andningen
Ljudande andningsövning som kan hjälpa oss att fokusera och öka närvarokänslan i kroppen.
10
 
Spara Google Calendar
Eva Seilitz, 10 min
 • Markera som favorit
 • Schemalägg
 • 10
   
  Spara Google Calendar
 • Lägg till i playlist
 • Gör tillgänglig offline
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • E-mail
 • Stäng

.more_relevant_videos Chevron blue