Välkommen till FitForAge!

FitForAge är en forskningsstudie som riktar sig till dig som är mellan 65 och 85 år och som tränar sällan. Studiens syfte är att undersöka hur fysisk aktivitet, med särskilt fokus på yoga, påverkar fysiskt och mentalt välbefinnande. Studiens deltagare slumpas till en av tre olika grupper; yoga, konditionsträning eller att inte träna alls.

Studiens resultat kommer öka förståelsen för yogans roll för äldres hälsa och välbefinnande.

Information till dig som är med i studien 

Om du slumpats till yogagruppen, är målsättningen att du ska träna yoga tre gånger i veckan under totalt 12 veckors tid. Vi vet att det kan vara svårt att ta sig till en studio eller träningscentrum, och vi erbjuder er därför möjligheten att träna digitalt med hjälp av Yogobe.

Yogobe har tagit fram en playlist med yoga-videos som du kan utföra var och när det passar dig. Videoklasserna är mellan 30-60 minuter långa. Du gärna kombinera två valfria 30 minuters klasser för att komma upp i totalt 60 minuter per träningstillfälle.

Som deltagare i FitforAge har du fått en kampanjkod i samband med att du registrerar dig för studien.

STEG 1. Registrera dig som medlem på Yogobe

Klicka här för att skapa ett gratis medlemskonto med koden du fått tilldelad vid registrering  

STEG 2. Ta valfri klass från vår rekommenderade playlist

Playlist: FitForAge: Klasser med syfte att introducera yoga. Sekvenserna utförs på matta. Språk Svenska

Tips: Spara playlisten genom att favoritmarkera den så hittar du den enkelt under dina favoriter under din profil

STEG 3: Dokumentera vilken klass du tagit 

Kom igång att fylla i din träningskalender

Varför fysisk aktivitet?

Forskning visar att regelbunden fysisk aktivitet leder till förbättrat stämningsläge, minskad risk för kognitiv svikt, minskad smärta, ökad rörelseförmåga och självständighet. Dessutom minskar risken för bland annat hjärt-kärlsjukdom, cancer, kronisk lungsjukdom och diabetes.

Varför Yoga?

Yoga är en träningsform som har ökat i popularitet i Sverige. Regelbunden yogaträning kan leda till bättre balans, rörelse, kognition, livskvalitet och sömn.

Dock saknas evidens om yogans effekt på äldres hälsa då flertalet studier haft få deltagare och inte heller fokuserat på äldre som grupp. Det saknas även forskning om effekten av yoga jämfört med konventionell konditionsträning.

Vill du medverka i studien?

Studien utförs vid Institutionen för Folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet. Om du är intresserad av att delta kan du läsa mer om studien och anmäla ditt intresse här.

Kontakt

[email protected]

”The answers you seek never come when the mind is busy, they come when the mind is still.”

Ta hand om dig – genom hela livet
Mirek 65 år har hittat hem i yogan
Yoga kan förebygga fallolyckor hos äldre
Att nå fram till demenssjuka genom yogan