Prison yoga project trauma yoga intagna anstalt yogobe

Yoga på anstalt – stöd vid traumatisk stress 

04 september 2019 | Av Josefin Wikström

Den psykiska ohälsan bland intagna inom kriminalvården är utbredd. Att befinna sig i en anstaltsmiljö bidrar inte heller till att förbättra denna ohälsa. Inom Prison Yoga Project har vi sett att yoga kan hjälpa många med bland annat traumatisk stress, så att intagna kan slippa lämna fängelset med obalansen som en tickande bomb.


Vad är traumatisk stress?

För den som upplevt ett trauma, kanske redan från barndomen, av missbruk, anknytningsproblematik och/eller upplevt mycket våld i sitt liv, kan det autonoma nervsystemet komma i kronisk obalans. Detta kallas för traumatisk stress där vissa utvecklar diagnosen komplex PTSS. Även stresskänsliga områden i hjärnan påverkas, vilket kan leda till höga nivåer av ångest, depression, förvirring, sömnsvårigheter, ilska, låg koncentrationsförmåga med mera.

Det kan ibland upplevas som en känsla av förlorad riktning och kontroll över sitt liv, som om man är i en konstant upplevd fara. Kroppen signalerar genom dessa olika reaktioner att något är i obalans – något som behöver lugnas och läkas. Traumatisk stress kan ha skapat reaktionerna som bidragit till att någon hamnat på anstalt. I dag finns inga behandlingsprogram som riktar sig mot den här biologiska obalansen och många lämnar sin fängelsevistelse som ”tickande bomber ” där grundproblematiken är kvar, obehandlad.

Psykisk ohälsa vanligt
Den psykiska ohälsan bland intagna är mer utbredd i jämförelse med resten av befolkningen. Den stora förekomsten av psykisk ohälsa återspeglar sig i kriminalvårdens läkemedelsstatistik. De mest inköpta läkemedlen är mot ångest och sömnstörningar, mot depression samt mot ADHD. Anstaltsmiljön kan förvärra den psykiska statusen. Brist på frihet och valmöjlighet, avsaknad av betydelsefulla personer, känslor av skam och skuld samt oro över framtiden är några av de faktorer som påverkar den psykiska hälsan negativt.

Traumaanpassad yoga och dans i anstaltsmiljö
Yoga kan påverka det autonoma nervsystemet, förändra påverkade delar av hjärnan positivt och stärka förmågan att hantera stress.

Vi vet att traumatisk stress i en sluten miljö, som exempelvis i ett fängelse, med konstant hög stressnivå, måste behandlas annorlunda än i en vanlig miljö utanför murarna. Vår naturliga respons av upplevd fara är att springa bort från faran och söka närhet med andra. Detta är sällan möjligt i ett fängelse där möjligheten att röra sig fritt ofta är begränsad. Miljön i sig kan också vara fientlig, utöver att dessutom vara inlåst och bevakad.

Yogaprogrammen och klasserna inom Prison Yoga Project innehåller en specifik kombination av fysiska dynamiska sekvenser och positioner, samt andningsövningar och avslappning som reducerar stress. Våra instruktioner är ofta inbjudande, men ibland också lite mer direkta för att etablera en känsla av grupprytm. Instruktionerna är anpassade efter den unika psykosociala dynamiken vi ofta möter inom anstaltsmiljöer. Vi upplever att yogan och dansen stärker känslan av samhörighet och trygghet i gruppen.

Ord från personal om våra program
"Jag haft förmånen att få följa ett 20-tal intagna som aktivt deltagit under två veckor, tre timmar per dag. Vissa helt oerfarna av denna typ av dans, andra med erfarenhet från tidigare tillfällen. Det har varit två veckor med mycket värme. Dansen och yogan engagerar och öppnar upp ibland sura, buttra eller ledsna intagna till att bli glada och positiva. Den glädjen tar de med sig till avdelningen och hos vissa kan jag uppleva en bestående förändring.

För mig som kriminalvårdare sedan början av 2000-talet är det en fantastisk upplevelse att följa inte bara framstegen i dans utan också den personliga utveckling hos deltagarna. Ett exempel är en tjej, med mycket social misär i bakgrunden, som har utvecklats enormt speciellt under dessa två veckor. Hon berättade att hon har fått göra saker som aldrig ens funnits i hennes sinnesvärd. Från början mycket skeptisk och negativ till sin egen förmåga, till en tjej som upplever att hon kan, duger till något och hon har fått en hunger att förändra sitt liv. För mig har hon börjat sin resa mot ett nytt liv i frihet. Dansen, yogan, glädjen och engagemanget som visats henne kommer hon förhoppningsvis alltid bära med sig. Men arbetet tar inte slut efter dessa två veckor, det är nu kriminalvården skall fortsätta med nya utmaningar och arbeta vidare med klienten, utnyttja det positiva som programmet inneburit.

För mig framstår denna typ av aktivitet som en billig investering och fyller funktionen att bryta den ”onda cirkeln” och ger möjlighet att skapa ett ”bättre ut”. – Johan Åqvist, Kriminalvårdare

Prison Yoga Project online

Här på Yogobe hittar du många av de pass, program och playlists som under många år arbetats fram i Prison Yoga Project. Läs mer om projektet och kika på innehållet här!

Här kan du även läsa mer om Traumayoga. Du hittar även programmet 9 veckor Traumaanpassad yoga här!

Lästips

Videor kopplat till Prison Yoga Project samt Traumaanpassad Yoga

För att kunna se en hel video behöver du vara inloggad som betalande medlem på Yogobe. Om du är ny till tjänsten kan du prova gratis i 14 dagar, utan bindningstid, klicka och kom igång här!

Foto: Lars Schimdt

Img 9984 1000x1000

Josefin Wikström

Josefin Wikström har många års erfarenhet av att arbeta med barn och vuxna som genomgått trauma. Hon har varit en av huvudlärarna vid Kriminalvårdens yogainspiratörsutbildningar från start occg är utbildad vid The Trauma centre i Boston USA under ledning av Bessel van der Kolk M.D som är en ledande auktoritet inom traumaforskning.

Läs mer Chevron blue
Vill du också ha tillgång till vårt videobibliotek?
Logga in Prova gratis
Yogobe Nyhetsbrev
Vill du få inbjudningar, tips och inspiration direkt i din brevlåda online?

Läs vårt senaste nyhetsbrev