Prison Yoga Project

By using yoga as a mindfulness practice it serves as a tool for re-engaging prisoners with their bodies to restore the connection between the mind, the body and their emotions.

Välkommen till Prison Yoga Project

Välkommen till vår onlinebaserade skandinaviska yogaplattform för stöd, uppmuntran och inspiration för frihetsberövade människor och även alla som lever utanför murarna att kunna hantera sina liv bättre med hjälp av mindfulness-baserad yoga. Har man lärt sig att behålla sitt inre lugn, och tränat sitt förhållningssätt till omvärlden är det lättare att hantera utmaningar och konflikter utan att reagera destruktivt.

De videobaserade program som vi presenterar här är därför anpassade för dig som är eller har varit frihetsberövad och önskar vägledning i det dagliga livet för att hämta kraft att hålla kursen i tillvaron. Programmen är också anpassade till att stödja personal och yogalärare som arbetar inom anstalter eller liknande institutioner och för att kunna erbjuda trygga program enskilt eller i grupp.

Involverade yogalärare och profiler

Profile photo
Josefin Wikström
Josefin Wikström har många års erfarenhet av att arbeta med barn och vuxna som genomgått trauma. Hon har varit en av huvudlärarna vid Kriminalvårdens yogainspiratörsutbildningar från start occg är utbildad vid The Trauma centre i Boston USA under ledning av Bessel van der Kolk M.D som är en ledande auktoritet inom traumaforskning.
Profile photo
Eva Seilitz
Eva har bland annat lagt grunden för Kriminalvårdens nationella yogakoncept. Eva anordnar även Pilgrimsyogaretreater och kurser för en hållbar livsstil med den inre hälsan som utgångspunkt. Hon arbetar också med terapeutisk yoga inom anstaltsliknande miljöer.
Profile photo
James Fox
James Fox M.A. är grundare och chef för Prison Yoga Project (PYP) och han har undervisat yoga och meditation till interner i San Quentin-fängelset sedan 2002. Han undervisar i fängelser och häkten i ett antal delstater i USA.
Profile photo
Eleonora Ramsby Herrera
Eleonora är specialiserad inom Hathayoga, meditation och traumayoga.
Profile photo
Samir Sabri

Specialframtagna videobaserade program

Det här programmet kan bidra till att öka stabiliteten i kropp och sinne samt öka din motståndskraft.

Ett program som kan hjälpa dig att bygga upp en större energi i kropp och sinne samt öka din motståndskraft mot stress.

Det här programmet kan hjälpa dig att skapa balans i kroppen och sinnet.

Åsikter från utövare

Profile photo
Anna
I started practicing yoga inside the prison. I have been having problems keeping the yoga going on the outside since I don't feel comfortable in groups and I can't afford it. These classes are a blessing as I can now practice on my own at home. It helps me managing my anxiety and I don't feel so lonely.

Profile photo
Emma Coleman
This platform of classes is a great support for us teaching inside the prisons with all the details on how to teach postures safe and mindfully, special classes towards women and the many mental health issues we see in prisoners.

Profile photo
Beata Szewczuk
These online classes is a great support for me in my teaching yoga in the Prison and for practicing the classes myself for my own health. It gives me a reminder of both the pedagogics and a good educational section for how to teach the classes and postures with different modifications and instructions. I love all the interviews they give me inspiration for my work!

Extramaterial: Föreläsningar och klasser