Prison Yoga Project

By using yoga as a mindfulness practice it serves as a tool for re-engaging prisoners with their bodies to restore the connection between the mind, the body and their emotions.

Välkommen till Prison Yoga Project Skandinavien

Välkommen till vår onlinebaserade skandinaviska yogaplattform för stöd, uppmuntran och inspiration för frihetsberövade människor och även alla som lever utanför murarna att kunna hantera sina liv bättre med hjälp av mindfulness-baserad yoga. Har man lärt sig att behålla sitt inre lugn, och tränat sitt förhållningssätt till omvärlden är det lättare att hantera utmaningar och konflikter utan att reagera destruktivt.

De videobaserade program som vi presenterar här är därför anpassade för dig som är eller har varit frihetsberövad och önskar vägledning i det dagliga livet för att hämta kraft att hålla kursen i tillvaron. Programmen är också anpassade till att stödja personal och yogalärare som arbetar inom anstalter eller liknande institutioner och för att kunna erbjuda trygga program enskilt eller i grupp.

Involverade yogalärare och profiler

Profile photo
Josefin Wikström
Profile photo
Eva Seilitz
Profile photo
James Fox
Profile photo
Eleonora Ramsby Herrera
Profile photo
Samir Sabri

Specialframtagna videobaserade program

Det här programmet kan bidra till att öka stabiliteten i kropp och sinne samt öka din motståndskraft.

Ett program som kan hjälpa dig att bygga upp en större energi i kropp och sinne samt öka din motståndskraft mot stress.

Det här programmet kan hjälpa dig att skapa balans i kroppen och sinnet.

Playlists anpassade för svensktalande medlemmar

Följande klasser och har utvecklats för att fungera som ett stöd vid inre oro samt vid panikångest. Oro och rädsla är naturliga reaktioner vid hotande fara och har liksom smärta en viktig funktion för vår överlevnad. Vid oro aktiveras kroppens försvarsreaktioner och dess beredskap höjs. Alarmreaktionen styrs av det autonoma nervsystemet som normalt inte går att kontrollera med viljan men vi kan påverka, stärka och lugna detta systet genom andning, rörelse och avslappning. Följande klasser är framtagna för att förhoppningsvis ge en lättnad och för att du kunna slappna av lite bättre. Yogan ersätter aldrig annan medicinsk behandling eller terapeutisk insats från professionella men kan var ett effektivt stöd till annan behandling. Välj en klass eller en kortare andningsövning som du tycker känns bra, prova att göra övningarna så ofta som du kan för att etablera en vana och för att känna en effekt.

De här klasserna och övningarna är framtagna för att hjälpa dig när du känner dig låg på energi. Syftet är att aktivera kroppen och sinnet samt öka signalsubstanser och hormoner som kan hjälpa till att höja humöret och livsenergin. Prova att göra programmen eller andningsövningarna regelbundet på egen hand för att få bästa effekt. Gärna 3-6 dagar i veckan. Behöver du kan du välja de lugnare alternativen, som börjar med passet "Mjuka upp leder och rygg".

De här klasserna passar bra som alternativ när du känner att du pendlar mellan inre oro, rastlöshet och låg energi. Passen är utformade för att skapa balans och för att stärka motståndskraften mot stress. Prova att yoga samma klass eller utför samma övning under en längre period för att etablera en vana och för att känna en effekt. Behöver du lugnare alternativ kan du testa passen som börjar med "Stolsyoga" och därefter.<br><a href=https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2017.00204/full">Läs om en forskningsstudie runt detta här.</a>

Playlists anpassade för engelsktalande medlemmar

In these videos you'll learn more about prison yoga, health and more as well as inspirational talks.

These soft and gentle classes are tailored to women's different needs during menstruation, pregnancy and menopause. Please choose a calmer class, "Coolong breath", "Sleep well" and "Calming breath" before going to bed if you are experiencing negative symtoms from PMS and menopause, since this can help reduce the stress levels in your body and help balance hormone levels.

The following videos are short instructions for the most common yoga poses used in our classes. For the poses to be accecible for all, different alternatives and modifications are offered. those who might need it.body and a few ways of connecting your inner awareness in a mindfulness based way.

Åsikter från utövare

Profile photo
Emma Coleman
Prison Employee - Krimyoga teacher, Hinseberg Women Prison, Sweden

“This platform of classes is a great support for us teaching inside the prisons with all the details on how to teach postures safe and mindfully, special classes towards women and the many mental health issues we see in prisoners.”

Profile photo
Beata Szewczuk
Prison employee - Krimyoga teacher, Norrtälje Prison, Sweden

“These online classes is a great support for me in my teaching yoga in the Prison and for practicing the classes myself for my own health. It gives me a reminder of both the pedagogics and a good educational section for how to teach the classes and postures with different modifications and instructions. I love all the interviews they give me inspiration for my work!”

Profile photo
Anna
Former Prisoner, Hinseberg Women Prison, Sweden

“I started practicing yoga inside the prison. I have been having problems keeping the yoga going on the outside since I don't feel comfortable in groups and I can't afford it. These classes are a blessing as I can now practice on my own at home. It helps me managing my anxiety and I don't feel so lonely.”

Extramaterial: Föreläsningar och klasser

med

Background of the biggest randomized study ever done on the effects of yoga in a prison environment

med

James is sharing his experiences from teaching yoga at San Quentin state prison in California since 2002.

med

Tony som var ”ett stökigt barn” redan från tidigt ålder berättar om sin uppväxt och hur yoga hjälpte honom.