Öka chansen att nå dina mål

15 januari 2019 | Av YOMI - Maria & Frida

Det är något med början av nya år som inger oss hopp. Hopp om nystart, omstart, revidering, förbättring, avslut av det vi önskar slippa och påbörjan av det vi vill ägna oss åt framåt. Vi avger nyårslöften med hopp om att göra någon form av förändring. Men att få till varaktig förändring kan visa sig lättare sagt än gjort. 


Är målet viktigt för DIG?

Enligt psykologiprofessorns Richard Koestner är det ofta en ganska dålig idé att göra en lista med mål om man vill göra förändringar i sitt liv, dels eftersom målen ofta blir oklara och för svåra, dels eftersom vi ofta missar att göra en plan för hur vi ska nå våra mål. Inte minst missar vi ofta att fundera kring varför de mål vi sätter är viktiga för oss. Mål som framförallt sätts utifrån ett yttre tryck, till exempel omgivningens förväntningar på oss, tycks svårare för oss att nå än mål som sätts utifrån våra egna värderingar.

Psykologerna Alexander Rozental, Per Carlbring och Martin Oscarsson har nyligen genomfört en av de största forskningsstudierna någonsin på nyårslöften. De fann i sin studie att de flesta nyårslöften som avges handlar om fysisk hälsa (till exempel: ”Jag ska börja träna”), att gå ner i vikt eller ändra sina matvanor. Vanligt är också löften som på ett eller annat sätt rör självutveckling eller psykisk hälsa.

Vad säger forskningen att vi kan göra för att öka chanserna att hålla fast vid våra nyårslöften?

  • Sätt ett Närmandemål istället för ett Undvikandemål                                                                                  
    De mål vi sätter handlar oftast antingen om något vi vill göra mer av eller något vi vill undvika eller göra mindre av. Exempel på ett närmandemål är ”Jag vill meditera 20 minuter varje dag”, medan ett undvikandemål kan vara ”Jag vill sluta stressa”. Problemet med undvikandemål är att de fokuserar på vad vi inte ska göra, istället för vad vi ska göra. Du kan säkerligen själv känna igen dig i att när vi ska sluta göra något så måste vi ersätta det med något annat – så, om du vill sluta stressa, vad är det då du vill göra mer av och komma närmare?
  • Formulera ditt nyårslöfte som ett SMART mål                                                                                                
    Ett SMART mål är ett mål som är Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidsbestämt. Ju fler av dessa fem kriterier ditt nyårslöfte uppfyller desto smartare mål. Med det sagt är det inte alla mål som kan uppfylla alla kriterier, men akronymen kan vara en hjälp för oss att göra våra mål tydligare, mer avgränsade och enklare för oss att följa upp. Om du till exempel har en önskan om att komma i form är ett mer specifikt mål att praktisera yoga två gånger i veckan under tio veckor. Att praktisera yoga två gånger i veckan är dessutom ett mål som vi kan mäta och följa upp, som för många faktiskt är realistiskt att genomföra och som ligger i linje med det som är viktigt för dig i livet. Det sista kriteriet, att tidsbestämma målet, handlar om att sätta en deadline för när du vill vara färdig med ditt mål. Det innebär inte att du efter tio veckor ska sluta yoga, utan att du efter tio veckor har en bestämd punkt då du kan utvärdera och bestämma dig för hur du önskar gå vidare.
  • Dela upp större mål i delmål                                                                                                                                  
    Mål som är stora, kräver mycket ansträngning och har ett långt tidsperspektiv är klurigare för oss att ta tag i. När belöningen av våra ansträngningar ligger för långt fram i tiden ökar risken att vi börjar prokrastinera – skjuta upp – det vi har föresatt oss att göra. Ett trick för att komma runt detta är att bryta ner målet i delmål. Om ditt nyårslöfte till exempel är att springa ett maraton kan ett första delmål vara att springa en mil. Utifrån det kan ett minimål – ett första steg – bli att gå ut och springa i 20 minuter. Att springa ett maraton kan kännas oöverstigligt, men att springa i 20 minuter känns för de flesta av oss någorlunda hanterbart.

I YOMI som jag och min kollega Maria jobbar med, funderar vi mycket på hur vi kan hjälpa människor att förändra sina vanor för att må bättre och öka sitt självomhändertagande. Vår kurs YOMI Yin, som riktar sig mot personer som upplever stress eller oro, är utformad så att den kan utgöra ett SMART närmandemål: du genomgår tio avgränsade sessioner för att komma närmare ett ökat självomhändertagande. Kursen innebär ett par timmars praktik varje vecka och du mäter dina stress- och orosnivåer vid kursens början och avslut för att se huruvida kursen har varit hjälpsam. Den passar dessutom in i flera av de vanligaste nyårslöfteskategorierna. Så istället för att ge nyårslöftet ”Stressa mindre” är det, om vi får tro forskningen, troligen mer lyckosamt att ge nyårslöftet ”Genomgå en stresshanteringskurs".

Lycka till och god fortsättning in på det nya året!

/Frida Hylander, leg. psykolog, yogalärare och medgrundare av YOMI

Fler tips för hur du lyckas med dina nyårslöften finns i den nysläppta boken ”Tio i tolv” skriven av Alexander Rozental, Per Carlbring och Martin Oscarsson som tipsen ovan är hämtade från.

Ta del av kursen YOMI Yin online

En 10-veckor lång kurs där du påbörjar något som vi på Yogobe och YOMI hoppas och önskar kommer att vara början, eller fortsättningen, mot ett bättre självomhändertagande. Ett bättre självomhändertagande som leder till ett ökat välmående med fler strategier för att hantera livets svårigheter såsom stress och oro. Genom tio kurstillfällen tar du del av en liten bit av den rikedom och kunskap som psykologi, yoga och mindfulness erbjuder.

Mer läsning

YOMI - Maria & Frida

YOMI är en metod som kombinerar psykologisk kunskap med yoga- och mindfulnesspraktik, framtagen av Maria Johansson och Frida Hylander, legitimerade psykologer och yogalärare. På Yogobe erbjuder vi en onlinekurs med YOMI Yin.

Vill du också ha tillgång till vårt videobibliotek?
Logga in Prova gratis
Yogobe Nyhetsbrev
Vill du få inbjudningar, tips och inspiration direkt i din brevlåda online?

Läs vårt senaste nyhetsbrev