Skapa hållbar hälsa på jobbet

07 november 2018 | Av Camilla Oldberg

Hur mår vi på jobbet i Sverige år 2018? Inte så bra om vi ser till sjukskrivningarna. Återigen ökar antalen där stressrelaterad psykisk ohälsa står för den största delen av sjukskrivningarna. Creo Hälsa tipsar här om hur du kan jobba för hållbar hälsa på arbetsplatsen.


Att förebygga arbetsrelaterad stress måste prioriteras

Camilla Oldberg och Lisa Flink på Creo Hälsa har över tio års erfarenhet av att utbilda chefer och hälsoinspiratörer inom privat och offentlig sektor. De menar att vi går mot en ökad medvetenhet rent teoretiskt gällande att lyfta hälsofrågor på organisationsnivå men att det fortfarande finns många frågetecken kring hur man gör det på ett bra sätt i praktiken.

– När vi samtalar med kunder får vi ofta höra att de värderar hälsoarbetet, men på frågan HUR det arbetet ser ut är det få som kan beskriva hur arbetet görs. Det finns fina dokument, men det svåra är att visa vad man faktiskt gör i praktiken.

Psykisk ohälsa till följd av stress står för den största delen av sjukskrivningarna. Samtidigt sitter vi allt mer, vilket i sig medför ett antal negativa konsekvenser för vår fysiska hälsa. Dessa utmaningar drabbar individen, men skapar också stora utmaningar för dagens företagsledare som brottas med allt högre nivåer av frånvaro, som dessutom blir mer långvarig.

Arbetsmiljöverket är den myndighet i Sverige som har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att lagar om arbetsmiljö- och arbetstider följs av företag och organisationer. I juni i år uppdaterades arbetsmiljöföreskrifterna för att vara ännu tydligare kring vilket ansvar arbetsgivaren har för att skapa en sund arbetsmiljö. Här framhålls vikten av ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att förebygga eller åtgärda förhållanden som ger upphov till arbetsrelaterad stress. Att förebygga arbetsrelaterad stress måste därför komma högt upp på agendan för företag som vill skapa sunda arbetsplatser där medarbetare utvecklas och mår bra både fysiskt och mentalt.

Hur skapar vi hållbara och hälsosamma arbetsplatser?

För att kunna arbeta med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön krävs det enligt föreskrifterna (AFS 2015:4) att man gör regelbundna och systematiska undersökningar för att:

  • Få en ökad kunskap om nuläget
  • Ha en regelbunden dialog med medarbetarna och fånga upp mående och arbetsbelastning
  • Låta fokus på hälsa genomsyra hela organisationen istället för att låta det ligga som ett separat sidospår

Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)

Innebär att man sätter en struktur på arbetet där hälsofrågorna återkommer. Att man får en förståelse för att man aldrig blir färdig, för hälsa är inte statiskt, det förändras och därför måste frågorna återkommande lyftas. Här finns SAM-hjulet som en hjälp för att lägga en plan över året där man kontinuerligt går igenom faserna Undersöka- Riskbedöma-Åtgärda och Följa upp. Arbetet kräver lite större insatser vid uppstart, men det finns också mycket som kan göras här och nu. Vi har skapat en lista med några enkla tips som du kan applicera redan idag.

Tips för hållbar hälsa på arbetsplatsen

1. Skapa möjlighet för rörelse. Lika viktigt som det är med ökad fysisk aktivitet är det med minskat stillasittande. Bra tips är att installera höj- och sänkbara skrivbord, placera skrivaren en bit bort i lokalen eller hålla promenadmöten.

2. Uppmuntra till gemensamma pauser. Att göra saker ihop är roligare! Avsätt tid en till två gånger per dag för en smart paus. Pausa Smart har skapat korta sekvenser på ner till tre minuter - det har alla tid med! Bestäm en tid på förmiddagen och en på eftermiddagen och bestäm en plats där ni samlas. Enklare än så blir det inte. Vill ni ha uppslag på hur ni bäst pausar, ta kontakt med oss på Pausa Smart för att testa vår onlinetjänst.

3. Prioritera återhämtning. Siffrorna ljuger inte. Vi måste prioritera återhämtning i vår vardag för att kunna leva och arbeta på ett hållbart sätt. Återhämtning tar inte tid, det ger tid. 

4. Ge plats för dialog. En viktig del för att minska sjukskrivningsantalet är att bli mer uppmärksam på signaler som indikerar att någonting är fel. Här gäller det att se över utrymmet för dialog i verksamheten såsom enhetsmöten, utvecklingssamtal och kontinuerlig återkoppling i vardagen.

5. Skaffa relevant kunskap. Lär er mer om bakgrundsfaktorerna som leder till stress och ohälsa och skaffa er verktyg  som kan skapa ett systematiskt hälsoarbete med fokus på en hållbar arbetsmiljö.

Källor: Försäkringskassan, Folkhälsomyndigheten.

Utbildning i hållbar hälsa

Av erfarenhet vet vi att det är väldigt svårt för företag att veta hur man ska omsätta föreskrifterna i praktiken. Därför har vi på Creo Hälsa tillsammans med Yogobe skapat utbildningen: Hållbar hälsa på arbetsplatsen. Vi vill nämligen dela med oss av vår kunskap och erfarenhet kring hur fysisk aktivitet och smarta pauser kan bidra till ett långsiktigt framgångsrikt hälsoarbete. Dessutom möjliggör tekniken en ny nivå av engagemang till en lägre kostnad än vad vi är vana vid när det gäller satsningar inom företagshälsa.

Det första utbildningstillfället sker den 30 november på EPI-center i Stockholm och riktar sig till chefer, HR, hälsoutvecklare, hälsoinspiratörer, skyddsombud, eller motsvarande.

Läs mer om utbildningen 

Videor och mer info om Pausa Smart

Kontakt:
Miriam Sundholm
Corporate Relations and Business Development, Yogobe
Telefon: 076-5964162
E-post: [email protected]

Camilla Oldberg

Camilla är en passionerad yogini från Alingsås som är specialiserad på Global Yoga och medgrundare till Pausa smart – yoga på jobbet. Hennes pedagogik och fina sätt att fömedla yogan gör henne till en omtyckt inspiratör.

Läs mer
Vill du också ha tillgång till vårt videobibliotek?
Logga in Prova gratis
Yogobe Nyhetsbrev
Vill du få inbjudningar, tips och inspiration direkt i din brevlåda online?

Läs vårt senaste nyhetsbrev