Header 2048x700 program chakra

Chakra-järjestelmä

Joogatradition mukaan ihminen koostuu fyysisen kehon lisäksi energiasysteemistä. Joogassa  pyritään tasapainottamaan tätä systeemiä, niin kutsuttua chakrajärjestelmää, pyrkimyksenä luoda kestävää hyvinvointia, terveyttä ja tasapainoa elämään.


Jooga tasapainottaa chakrojamme

Energiakehomme rakentuu energiakentästä joka koostuu 72000 energiakanavasta (nadi) ja seitsemästä eri energiakeskuksesta (chakra). Chakra tarkoittaa sanskritiksi pyörää. Kaikki seitsemän chakraamme ovat suorassa linjassa lantionpohjan ja päälaen välillä selkärangan suuntaisesti (kts. ylempi kuva). Ne symboloivat energiaa, ja ovat yhteydessä eri tietoisuuden tasoihin sekä elämänalueisiin. Jokainen chakra on yhdistetty ero kehonosiin, rauhasiin, hermoston toimintoihin, väreihin, elementteihin, mantroihin sekä psyykkisiin, tunneperäisiin ja hengellisiin ominaisuuksiin.

Idän ja lännen erot

Chakroihin suhtautuminen saattaa joidenkin mielestä vaikuttaa epäselvältä tai hämärältä. Kokeakseen joogan, pranaymanan (hengitystekniikat) ja meditaation myönteiset vaikutukset, ei chakroihin kuitenkaan tarvitse uskoa. Länsimaiset ja itämaiset näkemykset terveydestä eroavat toisistaan. Lännessä keskitymme fyysiseen kehoon, kun taas idässä ihminen nähdään kehon, ajatusten ja sielun kokonaisuutena missä kaikki osat vaikuttavat toisiinsa. Kumpikaan näkemys ei ole enemmän oikein kuin toinen, mutta olemalla avoin ja vastaanottavainen myös kokonaisvaltaiseen suhtautumiseen, voi oppia ymmärtämään ihmisen toimintaa paremmin ja laajemmassa skaalassa.


Elämä perustuu tasapainolle

Osa chakroista on yhteydessä kehontoimintoihin sekä elämän eri tilanteisiin ja vaiheisiin. Riippuen tavastamme elää – tavat arjessa, ajatukset, lapsuus, elinympäristö, työtilanne ja/tai perhesuhteet – voivat chakramme olla tukahdutettuina tai käydä ylikierroksilla ja täten tuottaa epätasapainoa. Chakroja voi tasapainottaa monin eri tavoin, esimerkiksi joogan, meditaation tai mantrojen avulla. Myös riittävä uni, kävely, hieronta ja tietoinen hengittäminen vaikuttavat chakroihin positiivisesti.

Faktaa chakroista

Chakrat 1-3 kuvastavat fyysistä energiakeskusta, kun taas kolme ylempää liittyvät hengelliseen itsehavainnointiin. Sydänchakra, joka on sijoitettuna fyysisten ja hengellisten sfäärien väliin, toimii siltana niiden välillä. Lue lisää chakroista täällä >

"Where does the body end and the mind begin? Where does the mind end and the spirit begin?" - B.K.S. IYENGAR

War on cancer sara ivarsson all
Live with, after and next to cancer – all of you
War on cancer yogobe
To live with cancer – little + often = a lot
Yogobe routines annamariyoga
Rutiinit - turvasatama epävarmuuden keskellä
Yogobe tyo%cc%88uupumus %281%29
Työuupumus saapuu vähitellen