Cancererehabfonden yogobe

Non-Profit

CancerRehabFonden är en religiöst och partipolitiskt obunden insamlingsorganisation som erbjuder kostnadsfri rehabilitering och stöd till cancerdrabbade vuxna och barn. 

1 av 3 får cancer och idag lever nästan en halv miljon människor i Sverige som någon gång fått en cancerdiagnos. Varje år får cirka 60 000 personer besked om att de har cancer – det är en var tionde minut. Att drabbas av cancer påverkar inte bara kroppen, det innebär även en stor psykisk påfrestning. Efter en cancersjukdom är det många som känner oro och ångest, är rädda för återfall och har svårt att komma tillbaka till vardagen och arbetslivet. Rehabilitering kan hjälpa cancerdrabbade att återhämta sig fysiskt och psykiskt.

Vårdens resurser räcker inte till för rehabilitering, och det är bara en liten del av alla som drabbas av cancer som erbjuds rehabilitering via sjukvården. Därför är CancerRehabFondens arbete så viktigt – de rehabiliterar cancerdrabbade. De är helt fristående från andra cancerorganisationer och får inga statliga bidrag utan är beroende av gåvor från privatpersoner, företag och stiftelser.

"Att få rehabilitering som cancerpatient betyder otroligt mycket. För mig innebar det mer hopp och tro inför framtiden men även bättre självkänsla och självförtroende.” - Deltagare under rehabveckan

Vad gör CancerRehabFonden?

CancerRehabFonden bekostar återhämtningsresor för familjer med cancerdrabbade barn samt beviljar stöd för terminsavgifter för fysisk aktivitet.

Vuxna kan få stöd i form av en veckolång vistelse på ett rehabiliteringsprogram med erfaren och legitimerad personal. Programmet innehåller bl.a. fysisk aktivitet, yoga, kostråd, både individuella- och gruppsamtal samt verktyg för att hantera ångest och stress.

Om samarbetet med Yogobe

Efter en veckas vistelse på ett rehabiliteringsprogram kan det vara svårt att behålla rutinen. Yogobe kommer här in som en förlängd arm och ger alla deltagare 60 dagars gratis Yogobe för att upprätthålla yoga, träning och hållbar hälsa.

Läs mer och CancerRehabFonden och deras arbete här.

Hjälp fler cancerdrabbade tillbaka till livet – bli månadsgivare eller ge en engångsgåva till CancerRehabfonden! 

”The answers you seek never come when the mind is busy, they come when the mind is still.”

Forskning livmoderhalscancer sverige
Forskning: Livmoderhalscancer ökar
Karlek tacksamhet narvaro jul yogobe
Tacksamhet & kärlek – våra vänner genom livet
Yoga h%c3%a5llbart samh%c3%a4lle
Yoga för ett hållbart samhälle
Utomhusyoga sverige 2017 2 1
Utomhusyoga & träning 2020