Forskning: Livmoderhalscancer ökar

06 mars 2018 | Av Yogobe

För första gången på decennier ökar insjuknandet i livmoderhalscancer i Sverige. Under den senaste tvåårsperioden har ungefär 20 procent fler fall än tidigare upptäckts och i sju landsting har insjuknandet ökat kraftigt de senaste tio åren. 


I Sverige har 450 – 500 fall av livmoderhalscancer upptäckts varje år de senaste årtiondena. Förekomsten har mer än halverats sedan 1970-talet. Man tror att en förklaring kan vara satsningen på regelbunden gynekologisk cellprovtagning – det nationella screeningprogrammet som ger möjlighet att upptäcka och behandla cellförändringar som annars riskerar att leda till livmoderhalscancer.

Nu ökar insjuknandet för första gången på flera decennier. Statistiken kommer från den senaste årsrapporten från Nationellt kvalitetsregister för cervixcancerprevention. Och ökningen är stor: cirka 20 procent eller ungefär 100 ytterligare fall under åren 2014 och 2015, jämfört med tidigare år. Ökningarna är stora i främst sju landsting: Östergötland, Jönköping, Blekinge, Halland, Värmland, Örebro och Dalarna. Inget av de tre största landstingen bidrar till ökningen.

Oklart vad ökningen beror på
Vad ökningen beror på är inte fastställt än, men arbete pågår med att försöka hitta orsakerna. Annika Lindström, medicine doktor och överläkare vid Centrum för klinisk forskning i Dalarna säger till Svenska Dagbladet:

– Det kan handla om att vi inom vården inte följer upp tillräckligt bra när vi hittar cellförändringar.

Ökningen förklaras inte av minskat deltagande i screeningprogrammet, det har tvärtom ökat över tid. Men då det finns stora regionala skillnader kan förklaringen vara kopplad till det cancerförebyggande arbetet i respektive landsting.

I Sverige har screening för livmoderhalscancer, gynekologisk cellprovskontroll, pågått sedan 1960-talet. Syftet är att förhindra att livmoderhalscancer utvecklas genom att upptäcka och behandla cellförändringar som annars kan leda till cancer. Ibland upptäcks även invasiv, utvecklad, livmoderhalscancer i screeningen, men det sker då oftast i ett tidigt stadium av sjukdomen, vilket kan vara livräddande. Hos unga kvinnor kan tidig upptäckt också möjliggöra fertilitetsbevarande behandling.

Räddar 30 liv per år
År 2015 kom Socialstyrelsen med nya rekommendationer för screeningen av livmoderhalscancer. För en majoritet av kvinnorna ska nu cellprovet analyseras för HPV-infektion i stället för cytologisk analys av cellförändringar. Prover som visar förekomst av HPV-infektion ska också analyseras för cellförändringar. Enligt Socialstyrelsen medför det nya screeningprogrammet 60 färre fall av livmoderhalscancer och att nära 30 fler liv kan räddas per år!

Provtagningen kommer att gå till som förut – den som tagit prov tidigare kommer att känna igen sig – men riktlinjerna för åldersintervall och hur provet ska analyseras förändras med de nya rekommendationerna.

År 2017 beslutade regeringen även att cellprov tagna inom det nationella screeningprogrammet blir avgiftsfria under 2018. Tidigare har kvinnor i vissa landsdelar behövt betala för provtagningen.

Ytterligare studier väntar nu för vad som faktiskt ligger bakom den aktuella ökningen.

– Om det behövs insatser för att stävja det så är det jätteviktigt att man gör det snabbt. Det viktiga är att man är på tårna nu och verkligen tar det på allvar och går till botten med det. Det är det vi vill uppmana alla landstingspolitiker och ansvariga i vården att göra, säger Ulrica Sundholm på Cancerfonden till Svenska Dagbladet.

Så gå på dina cellprover! Och prata med varandra om hur viktigt detta är!

Lästips

Läs mer om rapporten här och här!

Källa: Cancerfonden.se

Yogobe

Vi skriver, kurerar, skapar och gör vårt yttersta för att inspirera och guida våra läsare och medlemmar till balans och hållbar hälsa. När du saknar kunskap eller material inom ett visst ämne, tveka inte att kontakta oss: [email protected]

Vill du också ha tillgång till vårt videobibliotek?
Logga in Prova gratis
Yogobe Nyhetsbrev
Vill du få inbjudningar, tips och inspiration direkt i din brevlåda online?

Läs vårt senaste nyhetsbrev