Holiyoga rost chanting 2 yogobe

Hur mår din röst? Del 2

20 december 2017 | Av Ulrica Gulz

Hur kan röstyoga hjälpa dig att balansera din kropp, din röst och dina chakran? Det berättar jag mer om här i den andra del på temat Hur mår din röst?. Du får även tips på två enkla övningar du kan göra själv. 


Detta är del 2 (av 2) på Hur mår din röst?. Läs del 1 här!  

Eldchakrat och jag-kraften
I del 1 nämnde jag ett ”NEJ” eller ett ”JA” som inte sagts, som fastnar. Det kan handla om att inte ha fått tillgång till sin kraft, sin vilja eller gränssättning och att ha fått manifestera detta utanför sig själv. Ett vaktat ”Nej” kan sitta fast i halsen och skapa obalanser i rösten och visst kan vi balansera med hjälp av röstyoga för halschakrat, men egentligen kanske det krävs ett samtal mellan halsen och magen. Kanske finns då ett skyddat rum kring solarplexus och vårt eldchakra/magchakra som blivit hårt av att vakta.

Då kan vi koppla ihop området med vår röst och intentionen är att uttrycka ”NEJ” eller ”JA” i samtal med halsen och igenom den. När vi bara säger nej med halsen finns ingen känsla av en genuin jag-kraft och vilja. Det skapar bara spänning och obalans när kraften tas från halsen. Därför tränar vi på att säga NEJ/JA nerifrån magen med intentionen att sätta en gräns i kontakt med kraften och ut i omvärlden via halsen. Det läker och öppnar och kan faktiskt balansera röstproblem som orsakats av det dåligt fungerande samtalet mellan hals och eld på grund av det vaktade området. Observera att det inte behöver innebära att du låter starkt, det kan finnas kraft i det lilla om det är i kontakt med ursprungskällan.

Sakralchakrat och hemligheten
Som barn har vi kanske blivit bärare av andras hemligheter eller lögner och på så sätt förvägrats vår egen sanning och lögnen har behövts vaktas vilket inkräktat på det egna flödet. Ofta ligger dessa hemligheter på ”sjöbotten” i vårt sakralchakra. I spacet mellan höfterna vaggas de omedvetna känslorna i livets vatten och det dolda har sjunkit till botten.

Att hålla känslorna vaktade påverkar ofta halschakrat mer än man kan tro. Rösten är en spegel av vårt inre universum och känslor och minnen som hålls vaktade gör bilden grumlig och rösten påverkas. Kanske genom att skydda genom oändliga floder av ord för att de autentiska känslorna inte ska höras. Eller så blir vi tysta för att inte råka röja hemligheten. Eller vi tystar med mat. Hur vi reagerar är individuellt. Ibland med överskott (ordflöde) och ibland med underskott (tystnad).

I röstyogan sätter vi då intentionen på att sakralchakrat kommunicerar med halsen genom andetaget, genom ljudet, genom asanas som tillsammans med ljud stimulerar samtalet. Här infinner sig ibland oväntad balansering för röstproblem som tidigare enbart hanterats via själva röstapparaten. Det beror på att samtalet återupprättats och att vaktade områden får börja klinga igen och då kommer flödet och cirkulationen igång igen på flera plan; känslor, blodcirkulation, energi, andning och röst.

Återupprätta kommunikationen
Att hitta samtalen igen mellan halschakrat och de andra chakrana är en nyckel till en balanserad röst. Den trånga flaskhalsen som halschakrat är klarar inte att härbärgera andra chakrans obalanser utan att få påverkan som inte främjar den goda rösten.

Andetaget (hjärtchakrat) visar vägen
Det är viktigt att alltid komma ihåg andningens betydelse för rösten. Din röst kan aldrig ta sig djupare än ditt andetag visar dig vägen. Att andas är fundamentet för att producera ljud, använda sin röst. Att inte tillåta andningen att ta plats i kroppen, kan orsaka stress på rösten. Om någon har ansträngd röst är det ofta ett tecken på att rösten inte är kopplad till andningen. När du har återupprättat en balanserad kommunikation mellan halschakrat och andra chakran som tagit sin plats i din hals, så kan din röst låta sig mjukt bäras på dina andetag ut och igenom ett öppet och fritt halschakra.

Huvudets, bröstets och bäckenets position
Det finns många pusselbitar för en hel röst, kropp och själ. Här har jag exemplifierat med några chakrans eventuella påverkan. För att få en känsla av kroppens påverkan kan du prova att t.ex. låta huvudet leda dig framåt. Det gör att bäckenet, måste rotera framåt för att balansera huvudet och att ryggen kröks. Bröstet komprimeras, trycks ihop. Hjärtat får inte plats. Om huvudet leder så kopplas rotlinjen ur.

Andra muskler måste då kompensera för obalansen mellan huvud och bäcken. Detta stör ryggradens relation till tyngdlagen och gör kroppen spänd och hindrar flödet av energi genom halschakrat och i rösten.

Man kan alltså hitta små justeringar i hållning och position för att påverka rösten.

Prova själv!
Här följer två korta övningar för att känna in samtalet mellan halschakrat och ett annat chakra och utforska relationen till rösten.

1. Kraft, vilja, gränser, energi, jag-identitet
Prova att koppla ihop hals och mage med en intention om att uttrycka din kraft, utan att forcera, till omvärlden. Gör det i sanning, var sann.

  • Andas in lugnt och långsamt ner i din mjuka mage, slappna av, öppna munnen och säg lugnt ”JAG” nerifrån magen.
  • Växla till att andas in bara i halsen och säga ”JAG” bara med din hals och upplev skillnad i klang, register, styrka och känn också spänningar och andning som påverkas.
  • Om det är svårt, ge det tid och ha tålamod. Dina mönster kan ha svårt att tillåta en ”ny” attityd, men du har rätten till att stå i din kraft, så med ett mjukt sinne, hitta med din röst, låt eldchakrat/magchakrat vibrera i ett sant samtal med din omvärld genom din hals.
  • Prova också att säga ”NEJ” eller ”JA” eller något annat som är viktigt för dig att få genuin kontakt med.

2. Känslorna upp till ytan

  • Tänk dig att det finns en vacker sjö i ditt bäcken, mellan dina höfter. Ytan är spegelblank och på sjöbotten vilar dina omedvetna känslor.
  • Andas in mjukt och lugnt ner till vattnet.
  • Rikta din intention ner i vattnet med ett mjukt ”oooo” inom dig och ner i sjön.
  • Ljudet skapar krusningar och vågor och rörelsen sprider sig ner till sjöbotten där dina känslor får liv och stiger i den takt du kan och vill upp till ytan och sedan vidare ut i din omvärld via din hals.

Inget rätt eller fel
Tänk på att inget är rätt eller fel när du tonar, det är du som känner och utforskar. Det finns ingen publik som bedömer, ingen säger att du sjunger falskt, ljudet av din röst riktas mer inåt än utåt och är BARA för dig!

Gör allting mjukt och utan stress och ha tillit till att du återerövrar i den takt du har tillgång till just nu. Inget skyndas i röstyogan. Du behöver endast fokusera på vibrationen och inte göra intellektuella analyser eller konstruktioner av det du upplever.

Rösten räcker, inget mer behövs, DIN RÖST är ditt redskap.

Mer om HoliYoga Röst
Läs mer om HoliYoga Röst här! Och här kan du läsa mer om HoliYoga samt HoliYoga Hormon.

Lästips

Videosekvenser med HoliYoga Röst

Se alla HoliYoga Röst-sekvenser i videobiblioteket!

P.S. Du måste vara inloggad som betalande medlem för att kunna se mer än 1 minut av videorna. Om du är ny till tjänsten kan du testa gratis i 7 dagar, registrera dig här! D.S.

Ulricagulz blogavatar 750x750

Ulrica Gulz

Ulrica Gulz är en omtyckt yogalärare och tidigare musiker som utifrån sina egna erfarenheter av sjukdom och smärta tagit fram de mjuka yogaformerna HoliYoga, HoliYoga Röst (röstyoga) samt HoliYoga Hormon (hormonyoga). Med sin holistiska utgångspunkt är dessa yogaformer anpassade för alla.

Läs mer Chevron blue
Vill du också ha tillgång till vårt videobibliotek?
Logga in Prova gratis
Yogobe Nyhetsbrev
Vill du få inbjudningar, tips och inspiration direkt i din brevlåda online?

Läs vårt senaste nyhetsbrev