Frigör din vision

Varighet:
20min
Behov:
Öka fokus and Motverka stillasittande
Anja Bergh

Yoga har för mig varit en otrolig blessing! Det är hur jag utforskar mitt medvetande, det som är jag, genom att röra på alla lager av mig själv.