Relationen till sig själv

Varighet:
5min
Behov:
Självmedkänsla and Mindfulness
Pål Dobrin

Pål är Meditationsinstruktör (certifierad lärare i Cultivating Emotional Balance (CEB) samt utvecklare av redskap och metod för träning av inre färdigheter.