Mental träning från grunden

Skapad av Yogobe

106 min (12 Videor)

Lär dig grunden till mental träning utifrån dessa tre steg och byggstenar, i syfte är att hjälpa dig öka din prestation, utan att göra avkall på ditt välmående. - Steg 1. Avslappningsträning - Steg 2. Självbildsträning - Steg 3. Mål & motivation. Fördjupa dig ytterligare – ta del av dokumentet Mental träning från grunden .

15 min

Starka nerver & lugn i sinnet

Bygg mental styrka och välmående.

15 min

Guidad muskulär avslappning

Sänk kroppens grundspänning med avspänning för musklerna.

10 min

Quick fix – u-andning

Aktivera och få kontakt med båda dina hjärnhalvors egenskaper.

5 min

Quick fix – näsborreandning

Landa med lugn och ro i både kropp och sinne.

10 min

Quick fix – djupandning

Sänk kroppens grundspänning med långa djupa andetag.

5 min

Tankar, känslor & självbild

Övningen tanke & känslohjulet för starkare självkänsla, självförtroende och självkänsla.

3 min

Påverka självbilden med hållningen

Lär dig vikten av en god hållning.

3 min

Stärk din självbild med tacksamhet

Övning för starkare självbild och välmående genom att skriva ner vad du är tacksam för.

10 min

Självbildsträning

Bli mentalt stark, trygg och nå dina önskade lägen och mål.

15 min

Motivation – nå dina mål

Lär dig skapa attraktiva målbilder som du också kommer att kunna nå.

5 min

Nå dina mål – avspänd effektivitet

Den oböjliga armen – varför målbild spelar roll och hur du på ett mer avspänt sätt kan nå dit.

10 min

Sätt kurs mot uppnåbara mål

Skapa din egen målkarta – färglägg och visualisera dina mål.