Lär dig hantera stress

Skapad av Yogobe

303 min (22 Videor)

Stress är i sig inte farligt, det är när vi över tid lever med ett stresspåslag i kroppen, utan att vila och få den återhämtning som krävs, som stress blir farligt. I dagens samhälle hamnar dock många av oss där alltför lätt – i långvarig stress där vi inte får just återhämtning. Här får du stöd och vägledning för att lära dig hantera stress i vardagen.

5 min

Andning & stress – traumayoga

Varför just andningen är så viktig och ibland kan vara lite svår att få kontakt med i början.

10 min

Överväldigande känslor – traumayoga

Praktiska tips och råd om du upplever överväldigande känslor eller kanske panikångest.

10 min

Kroppsscanning – mindfulness

Lugna sinnet genom att bli medveten om din kropps alla förnimmelser.

15 min

Qi gong

En rofylld meditation i rörelse – väck kroppen i ett mjukt flöde för mer avslappnad andning och ökad rörlighet i kroppen.

30 min

Don’t worry, get grounded – Embodied Yin

Work with the meridian pair for spleen and stomach to free yourself from worry.

45 min

Yoga for grounding

A dynamic sequence to help reduce stress and anxiety.

10 min

Meditation vid loopande tankar

Lugna och tysta malande tankar och hitta ett nytt förhållningssätt till tankarna. (Audio)

5 min

Stresstermometern

Bli medveten om din stressnivå i stunden – förebygg stress såväl som landa när stressen tar över.

10 min

RAIN meditation – vid svåra känslor

En meditation för tillfällen när du har det tufft och upplever svåra känslor.

10 min

Stresstermometern – självmedkänsla

Mindfulnessövning för att stötta dig själv till självmedkänsla när du upplever stress.

45 min

YOMI Yin – mot stress & oro

Workshop för att hantera stress och oro med hjälp av YOMI – psykologi, yoga och mindfulness.

3 min

Psykologsnack – när blir stress utmattning?

Stress i sig är inte negativt men långvarig stress kan utvecklas till utmattning.

10 min

Förlängd utandning – vagusnerv & broms

En guidad andningsövning som stärker kroppens ”bromssystem” och den viktiga vagusnerven.

5 min

Inre dialog – ändra tankemönster

Pepptalk för att uppmuntra dig att börja uppmärksamma och aktivt förändra olika tankemönster.

15 min

Yoga nidra – calming & grounding

A guided session of deep relaxation to help calm you down. (audio)

15 min

Pendeln – enkel andningsövning

Hitta fokus och närvaro – en övning som passar alla och kan göras var och när som helst.

15 min

Calming & grounding – slow flow

A gentle flow to ground and gather your thoughts – perfect as a pre-flow to yoga nidra or other meditation.

10 min

How to cope with stress

How can yoga and meditation help us cope with stress?

5 min

Långsam andning

Att andas lugnt och långsamt kan ha positiv effekt på stresshormoner, blodtryck och ditt mentala fokus.

5 min

Dansa bort din stress & oro

Minska oro, olust och stress med dans för en känsla av välbehag.

10 min

Quick fix – djupandning

Sänk kroppens grundspänning med långa djupa andetag.

15 min

Starka nerver & lugn i sinnet

Bygg mental styrka och välmående.