Ayurveda - grunderna

Skapad av Veronica

35 min (5 Videor)

5 min

Ayurveda – doshorna i kropp & sinne

Hur är de olika doshorna kopplade till det fysiska och psykiska hos oss?

5 min

Ayurvedans doshor – vata

Lär dig mer om vata, konstitutionen som domineras av rymd och luft.

5 min

Ayurvedans doshor – kapha

Lär dig mer kapha, konstitutionen som domineras av jord & vatten.

10 min

Ayurvedans doshor – pitta

Lär dig mer om pitta, konstitutionen som domineras av eld.

10 min

Ayurveda – psykologi

Om olika livsstadier som ayurvedan arbetar med, och hur vi växer genom dem.