Riskfaktorer för att utveckla utmattningssyndrom

14 oktober 2018 | Av Mona Drar

Varför blir fler och fler sjukskriva för stress och vilka ligger i riskzonen att drabbas av skadlig stress eller utmattning? Leg. psykolog Mona Drar skriver i en serie här på Yogobe om ämnet stress och utmattning. 


Höga krav en bidragande orsak till utmattning

Vi lever i ett samhälle som premierar prestation och perfektion. Att vara en medelmåtta är idag ett skällsord. Våra liv och arbetsplatser präglas av ett ständigt informationsflöde som sköljer över oss. Vi blir matade med bilder av hur vi ska leva, se ut och vara för att betraktas som lyckade och lyckliga. Det är lätt att följa med strömmen och dras med i ett ständigt presterande och görande.

Att stanna upp och lyssna inåt skapar stress och oro eftersom det höga inre varvtalet behöver dövas med ständig yttre stimulans. Det är inte att undra på att så många tappar kontakten med sin inre kompass och inte längre hör kroppens signaler.

Är du stressad eller utmattad? Ta del av vårt Stressprogram för mentalt välbefinnande med leg. psykolog Mona Drar. 

Vem drabbas av utmattning?

Det är ofta engagerade, ansvarstagande, lojala personer som drabbas. Kort sagt personer som arbetsgivare vill anställa och som vi vill ha i vår närhet.

Kontroll och god planering brukar känneteckna dessa personer. Men plötsligt står man utan kontroll – man känner varken igen sig själv, sina reaktioner eller sina förmågor. Detta blir svårt både för den sjuke och för omgivningen.

Gamla beprövade strategier som att bita ihop och jobba hårdare funkar inte längre för att bli frisk. Sjukdomen kräver nyorientering och omprogrammering. Otäckt och energikrävande!

Koppling mellan låg självmedkänsla och utmattningssyndrom

Det finns en koppling mellan låg självmedkänsla och utmattningssyndrom. Ofta har man haft gott självförtroende som upprätthållits av prestationskickar och beröm. När man inte längre kan prestera rasar självförtroendet. Då tenderar man att sparka på sig själv.

Vägen tillbaka är ofta lång och snårig. I backspegeln menar dock många att det var en viktig och nödvändig resa.

Efter över tio års arbete med utmattningssyndrom tänker jag att detta på många sätt är en existentiell sjukdom som speglar vår livsstil och samhällsanda. När jag inte längre kan skapa mitt värde genom prestationer och perfektion – vem är jag då? Vad ska jag då fylla mitt värde och mitt liv med?

Övningar online vid utmattning 

Klass
10 min

Meditera with

Stående mediation när du behöver grunda dig och komma i kontakt med dina värderingar.

Klass
10 min

Meditera with

Mindfulnessövning för att stötta dig själv till självmedkänsla när du upplever stress, med leg. psykologen Mona Drar.

Klass
45 min

Meditera with

En guidad mindfulnessmeditation som du utför ute i naturen, gärna barfota, leg. psykologen Mona Drar är din guide.

Klass
3 min

Meditera with

Ge dig själv en stund med mindfulness i lugn och ro när du dricker te.

För att kunna se en hel video behöver du vara inloggad som betalande medlem på Yogobe. Är du ny till tjänsten? Prova gratis i 7 dagar utan bindningstid – klicka och kom igång här!

Läs mer och ta del av vårt Stressprogram

Mona Drar

Mona är legitimerad psykolog och egenföretagare med visionen att sprida medkänsla och mental hälsa. Hon använder gärna naturen som inslag i sitt arbete.

Läs mer
Yogobe Nyhetsbrev
Vill du få inbjudningar, tips och inspiration direkt i din brevlåda online?

Läs vårt senaste nyhetsbrev