Bli en bättre ledare genom medveten närvaro

04 april 2017 | Av Yogobe

Hur blir man en bra ledare? Kompetens, sociala förmågor och erfarenhet lär vara viktiga ingredienser. Men hur är det med medveten närvaro? Läs mer om ”vakna-upp”-forskningen och kopplingen mellan medvetenhet och ledarskap här!


Vad är närvaro egentligen? Enligt forskarna bakom artikeln Moments of Waking Up’: A Doorway to Mindfulness and Presence, är närvaro de korta stunder när vi är mer uppmärksamma på vad som händer inuti oss, och runt omkring oss än stunden före. Ett annat ord för detta är mindfulness – att vara väldigt uppmärksam på sina upplevelser och sin omgivning.

– Bra ledarskap är beroende av att vi är självmedvetna och agerar med en ansvarskänsla för vår omgivning och vår planet, säger professor Kathryn Goldman Schuyler och hennes kollegor.

Forskarteamet ville undersöka vad vi människor faktiskt upplever när vi ”vaknar upp” i nuet. De ville förstå upplevelsen när vi går från distraktion eller ouppmärksamhet till närvaro – just de små stunderna av övergång mellan de olika stadierna och vad som kan få oss att framkalla dem lättare och oftare.

Långvarig meditation ökar till exempel förmågan att vara medveten om sig själv och andra, men det leder inte automatiskt till att en ledare blir mer närvarande i sitt arbetssätt och sina handlingar.

Goldman Schuyler och forskarteamet undersökte gränserna mellan medvetenhet och ledarskap genom en studie som fokuserade på ”stunder” istället för längre tillstånd, eftersom teamet inte själva upplevde att vi människor kan behålla en närvaro och uppmärksamhet under längre stunder. Även om vi vill fortsätta vara närvarande hela tiden, var forskarnas personliga erfarenheter att de flesta är uppmärksamma i stunder som varar några sekunder och att de stunderna behöver förnyas om och om igen.

Så här gick studien till

Teamet ville undersöka hur vi människor kan vara helt närvarande i vad som än händer, under en kaotiskt startup-fas i företaget, under en stressig period av sluttentor på universitetet eller helt enkelt en hetsig vardagssituation i familjen.

Deltagarna i studien bestod av två olika grupper av ledare med 12-15 personer i varje grupp. Deltagarna kom från Nordamerika, Europa, Asien, Afrika och Sydamerika. 

En grupp ledare fick genom dagboksanteckningar under ett års tid beskriva sina ögonblick av uppvaknande, alltså tillfällen i vardagen då de blev medvetna om sig själva, vad de gjorde, och sin omgivning. Det handlade om att uppmärksamma övergången från den ouppmärksamma vardagen till stunder av mindfulness.

Resultat

Studien tyder på att genom träna på medvetenhet kan man som ledare ha lättare för att vara både stabil och flexibel, vilket krävs i vårt samhälle idag.

Deltagarna menade att dagboksövningarna även hjälpte många av dem att känna ökad närvaro – den gav de korta ögonblicken en kvalitet som dröjde kvar. Deltagarna beskriver också att de fick ökad kontakt, empati, kreativitet och effektivitet under dessa upplevelser.

Författarna av forskningsartikeln säger dock också att processen för att uppmärksamma sina uppvaknanden endast verkar fungerar för den som är villig att engagera sig i den.

Lasse Lychnell, forskare och föreläsare från Handelshögskolan i Stockholm, menar att slutsatserna stämmer överens med hans egen forskning:

– Att kombinera teori och praktik med strukturerad, verksamhetsnära reflektion tycks stödja deltagarnas medvetandeutveckling eftersom olika personer har olika sätt att lära sig på. Några föredrar att göra, andra vill helst läsa och ytterligare några lär sig bäst genom att reflektera över sin egen erfarenhet. Just reflektionen tror jag kan vara en viktig brygga mellan kontemplativa praktiker som mindfulness å ena sidan och ledarskap och verksamhetsutveckling å andra sidan.

Lästips

Källor:
Läs mer om forskningen här och här!

Yogobe

Vi skriver, kurerar, skapar och gör vårt yttersta för att inspirera och guida våra läsare och medlemmar till balans och hållbar hälsa. När du saknar kunskap eller material inom ett visst ämne, tveka inte att kontakta oss: [email protected]

Yogobe Nyhetsbrev
Vill du få inbjudningar, tips och inspiration direkt i din brevlåda online?

Läs vårt senaste nyhetsbrev