Yogobe forskning barnlo%cc%88shet

Forskning: Ofrivillig barnlöshet – mannen i fokus

19 november 2019 | Av Yogobe

Ofrivillig barnlöshet är lika vanligt som diabetes. Det beror dels på att kvinnor väntar med att skaffa barn tills de är äldre vilket gör det svårare att bli gravid. Dels har spermieantalet hos män försämrats drastiskt under de senaste femtio åren. Nu pågår ReproUnion 2.0 – ett danskt-svenskt initiativ för att minska ofrivillig barnlöshet i EU.


Projekt som förebygger och behandlar ofrivillig barnlöshet

ReproUnion är ett danskt-svensk projekt som sedan 2015 arbetar för att förebygga och behandla ofrivillig barnlöshet i EU. Nu har de fått förnyat förtroende och anslag för att fortsätta arbetet.

Aleksander Giwercman, överläkare vid Skånes universitetssjukhus och professor i reproduktionsmedicin vid Lunds universitet, har arbetat inom reproduktionsmedicin sedan 1979 och sitter i ReproUnions styrelse. Han var med när provrörsbefruktningen slog igenom i Sverige under 80-talet. Alexander har också upplevt introduktionen av mikro-injektioner som uppfanns i början på 90–talet.

– Med den klassiska befruktningen i provrör, där ägg och spermier får sköta befruktningen själva, kunde vi inte behandla de par där spermakvaliteten var problemet. När mikroinjektionerna kom, innebar det att vi kunde spruta in spermien direkt i ägget, vilket gjorde det möjligt att hjälpa långt fler att bli gravida, säger Alexander i en intervju för Lunds universitet.

Men, den nya tekniken gjorde även att intresset för att undersöka orsaken till den dåliga spermakvaliteten minskade. Nu handlade om att få till snabba behandlingar, med få undersökningar. Under senare år har forskarna uppmärksammat orsakerna bakom försämrad spermakvalitet – och underliggande sjukdomar är en av faktorerna. Män med infertilitetsproblem har lägre testosteronhalt, vilket hänger ihop med ökad risk för sjukdomar som till exempel diabetes. Lägre testosteronhalt kan också relateras till kortare livslängd.

– Det finns studier som visar på att spermieantalet försämrats med så mycket som 50 procent sedan 1940-talet, även om det riktats viss kritik mot dessa studier. Man tror att livsstil eller miljön spelar stor roll för spermieantal och för dess kvalitet och det pågår nu mycket forskning inom området, säger Alexander Giwercman.

Högre ålder bidrar
En annan faktor till ofrivillig barnlöshet är att kvinnor stadigt blir äldre innan de bestämmer sig för att bilda familj, vilket även påverkar fertiliteten. Problemen handlar då ofta om störningar i ägglossningen, stopp i äggledaren eller om endometrios.

– Det är positivt att kvinnor numera utbildar sig och satsar på karriär innan de skaffar barn. Men ur barnalstringssynpunkt så börjar fertiliteten försämras redan efter 30 år och vid 35 går det snabbt utför, säger Alexander.

Ibland hittar man inget synbart fel hos någon av parterna. I 25 procent av fallen handlar det helt enkelt om oförklarlig barnlöshet. För många par blir detta en existentiell kris, att vilja bilda familj och sedan inte bli gravida. För de flesta är det fundamentalt att kunna fortplanta sig – vi tror och hoppas att det bara ska fungera. Detta gör det också tabubelagt och många pratar inte om sina problem.

I ReproUnion samarbetar fjorton forskningsenheter i Öresundsregionen runt fem stora utmaningar inom reproduktionsområdet. Alexander Giwercman forskar bland annat om effekterna av cancerbehandling på manlig fertilitet, samt hur sjukdomar som diabetes, benskörhet och hjärt-kärlsjukdomar hänger ihop med störningar i reproduktionssystemet. Låg fertilitet är också sammankopplad med testikelcancer och därför screenar man alla män som söker till kliniken.

– Ofrivillig barnlöshet är ett globalt problem som vi inte löser i en handvändning. De olika projekten inom ReproUnion har nu fått möjligheten att förlängas och sedan får vi se vart de leder i både det korta och långa perspektivet.

Projektet ReproUnions globala utmaningar är:

 • Förbättring av manlig fertilitet
 • Utveckla billigare och mer effektiva tekniker för assisterad befruktning
 • Utveckla artificiella äggstockar
 • Undersöka hur infertilitet kan fungera som tidig markör för de vanligaste folksjukdomarna
 • Öka informationen i samhället om hur livsstilsfaktorer påverkar reproduktionen

Fakta Ofrivillig barnlöshet

Ibland blir det ingen graviditet när man försöker att befrukta ett ägg med spermier. När man har försökt att få till en befruktning i mer än ett år brukar det kallas för ofrivillig barnlöshet. Att det inte blir någon graviditet kan bero på olika saker. Det är vanligt med barnlöshet och det kan finnas hjälp och behandling.

När ska man söka vård?

 • När ni själva har försökt få till en graviditet under minst ett år.
 • Sök vård tidigare om ni vet att en graviditet kan vara svår att få till utan hjälp. Det kan till exempel vara om ett eller flera av följande påståenden stämmer in:
 1. Du som vill bli gravid är över 35 år gammal.
 2. Du som vill bli gravid har oregelbunden mens.
 3. Du som vill bli gravid har opererats i magen och det blev komplikationer.
 4. Någon av er har haft en tumörsjukdom och behandlats med cellgifter tidigare.

Källa: 1177 Vårdguiden 
Läs om forskningsprojektet på Lunds Universitet!

Lästips

988788 219051151621813 1970082099 n

Yogobe

Vi skriver, kurerar, skapar och gör vårt yttersta för att inspirera och guida våra läsare och medlemmar till balans och hållbar hälsa. När du saknar kunskap eller material inom ett visst ämne, tveka inte att kontakta oss: info@yogobe.com

Vill du också ha tillgång till vårt videobibliotek?
Logga in Prova gratis
Yogobe Nyhetsbrev
Vill du få inbjudningar, tips och inspiration direkt i din brevlåda online?

Läs vårt senaste nyhetsbrev