Forskning: Få ett friskare liv med meditation

26 juni 2017 | Av Ulrica Norberg

Den som mediterar regelbundet har fler aktiva sjukdomsfajtande gener än den som inte mediterar. Det visar Dr Herbert Bensons forskning kring The relaxation response – när återhämtningsfunktioner i kroppen slås på, i vaket tillstånd. Här berättar jag mer kring forskning och meditation!The Relaxation Response vid meditation

Dr Herbert Benson, professor vid Harvard Medical School i USA, ledde för ett antal år sedan en vetenskaplig studie som visade att personer som har en regelbunden, varaktig och stabil meditations- och djupavslappningspraktik som yoga och meditation, hade långt många fler så kallade ”disease fighting genes” som var aktiva i deras kroppar, än de som inte mediterade.

Studien upptäckte att dessa gener som skyddar oss från obalanser som kronisk smärta, infertilitet, högt blodtryck och reumatisk artros, ”kopplades på” av det Benson kallar ”The Relaxation Response”, ett gensvar i nervsystemet som gör att återhämtningsfunktioner slås på även i vaket tillstånd. Dessa sjukdomsfajtande gener var i detta tillstånd närvarande i höga doser hos de som mediterade men inte hos de som inte mediterade. 

Experimentet visade hur mottagliga dessa gener är för beteende, humör och miljö samt att dessa gener lätt kan kopplas på eller av. 

Harvardforskarna återgick till sin kontrollgrupp och bad dem att utföra djupavslappning och meditation varje dag, medan universitetet tog dagliga tester på dem innan och efter stunden. Efter två månader började deras kroppar att förändras. Generna som bekämpar inflammation, eliminerar döda celler och skyddar kroppen från cancer hade alla slagits på. Och, ju mer regelbunden deras meditationspraktik blev, desto större blev energibanken; och chansen att bli fri från artrit och ledsmärta med ett starkare immunförsvar, friskare hormonnivåer och lägre blodtryck ökade. Ytterligare såg man att dessa personer kunde hantera stress avsevärt mycket bättre och samarbetade med sina medmänniskor i större utsträckning. 

Denna forskning har kunnat bevisa hur en människas sinnestillstånd påverkar kroppen på en fysisk, genetisk och biologisk nivå. Något som Patanjali yrkade redan för över 2000 år sedan. Idag kan vi bevisa dessa teorier ifrån Öst. 

Effekter av meditation – från vetenskapliga studier 

  • Ökat immunförsvar hos bland annat cancerpatienter.
  • Bättre känslomässig balans (genom meditation får många utmanande sinnen bli renade från störande känslominnen och många har även blivit läkta från neuroser och ohälsosamma sinnestillstånd).
  • IBS (Irritable Bowel Syndrome) lindring. När patienter lider av uppsvälld mage, kramper, diarré och förstoppning, började meditera 2 gånger om dagen, minskade dessa symptom avsevärt. Forskare vid State University of New York rekommenderar starkt meditation som effektiv behandling. (Här kan jag vittna om detta själv då jag hade IBS i 22 år av mitt liv och det som hjälpte mig att komma ur denna obalans var bra kost, yinyoga och regelbunden meditation. Idag är jag helt frisk.)
  • Lågt blodtryck. En studie vid Harvard Universitet fann att meditation sänker blodtrycket genom att kroppen blir mindre svarande på stresshormoner på samma sätt som blodtrycksmedicin gör.
  • Inflammationshämmande. Stress leder till inflammation. Forskare vid Emory Universitetet hittade att djup avspänning kan motverka och behandla symptom som artrit, hjärtproblem, astma och psoriasis genom att man kopplar ur stressresponsen en stund.
  • Lugn och ro. För ett mediterande sinne så bevittnas den på samma sätt som vilken annan tanke som helst. För en icke mediterande person upplevs alla tankar som något som måste engageras kraft på och en störande tanke kan därför ta över hela sinnet med ändlösa cykler av ånger, förtvivlan och självförebråelse.

Lär dig meditera – onlinekurs

För dig som vill lära dig meditera, eller få hjälp och guidning att skapa en regelbunden meditationspraktik, har jag tillsammans med Yogobe tagit fram en 12 veckors mediationskurs online. Här får du varje vecka videovägledning som stöd på vägen, tillsammans med inspirationsvideos och textmaterial som följer dig under hela resan. Läs mer om kursen här! 

Lästips

Ulrica Norberg

Ulrica är en av Sveriges pionjärer inom yoga och har skrivit flertalet böcker och artiklar både i Sverige och utomlands. Ulrica har även utbildat över 500 yogalärare i Skandinavien.

Läs mer
Yogobe Nyhetsbrev
Vill du få inbjudningar, tips och inspiration direkt i din brevlåda online?

Läs vårt senaste nyhetsbrev