Kan probiotika och omega-3 hjälpa vid behandling av depression?

17 november 2020 | Av yogobe

Just nu pågår två spännande forskningsprojekt vid Lunds universitet. Båda studerar effekterna av kosttillskott vid depression – det handlar om Omega-3-fettsyror och probiotika. Läs mer om depression och studierna här!


Forskningsprojekt om probiotika och Omega-3 vid depression

Att vara deprimerad gör att du känner dig nedstämd, trött och orkeslös under en längre period, och har tappat lusten även till sådant som du brukar tycka om att göra. Du kan då behöva hjälp för att må bättre.

Upp till var fjärde kvinna och mer än var tionde man drabbas någon gång av depression. Världshälsoorganisationen (WHO) räknar folksjukdomen till en av de ledande orsakerna till sjukdomsbörda i världen. Kostnaderna för samhället är höga och lidandet för patienter och anhöriga sänker livskvaliteten.

Daniel Lindqvist är ST-läkare inom psykiatri och docent vid Lunds universitet. Under en konferens om psykisk ohälsa menar han att vi i Sverige kan bli bättre på individanpassad behandling, så kallad "personalized medicine". Det handlar kort förklarat om att: den här behandlingen kommer att fungera för individ A, medan en annan behandling kommer att fungera för individ B.

– Jag tror att det är kritiskt att psykiatrin hoppar på det här tåget. Och här ingår att forska på hur vi kan anpassa våra behandlingar till den specifika individen, säger Daniel Lindqvist.

Depression är en vanlig sjukdom som 20 procent någon gång kommer att drabbas av. Daniel Lindqvist menar att trots att mediciner och psykoterapi hjälper många drabbade, så finns en stor del som inte blir hjälpta av dessa.

– Depression är en väldigt spretig sjukdomsgrupp, och troligtvis passar det bättre att se det som många olika undergrupper av depression. Vi behöver forska på om det är meningsfullt att behandla individerna på specifika sätt.

Vanliga symptom på depression

  • Energibrist
  • Initiativsvårigheter
  • Äter för mycket
  • Sover för mycket
  • Koncentrationssvårigheter
  • Börjar grubbla, får negativa tankespiraler
  • Ångest, irritation, ilska
  • Äter för lite
  • Sover för lite
  • Självmordstankar

– Listan här ovan visar att depression snarare behöver ses som många olika undergrupper. Tyvärr kan synen på att det är en sjukdom, göra att man ibland förkastat behandlingar som overksamma, men att de skulle kunna fungera för en undergrupp, säger Daniel Lindqvist.

Tidigare studier har visat att inflammation kan vara kopplat till depression. Daniel Lindqvist har intresserat sig för ämnet och handleder nu två forskningsstudier vid Lunds universitet om detta. Kan det finnas en undergrupp som lider av depression just på grund av inflammation? 

Vissa karaktäristika i depression är mer inflammatoriska, till exempel energibrist, apati, sömnproblem och övervikt, och mot bakgrund av denna hypotes pågår nu två forskningsprojekt:

Studie med fokus på Omega-3-fettsyror

Omega-3-fettsyror har kända antiinflammatoriska egenskaper och åtminstone en tidigare studie studie har visat på att Omega-3 kan vara effektivt mot depression. Till studien vid Lunds universitet har man rekryterat individer med tecken på inflammation i blodprov, samt en grupp utan inflammation i blodet. Båda grupperna får Omega-3-fettsyror som tilläggsbehandling mot depression.

– Vi hoppas på att de som har tecken på inflammation i blodet svarar bättre på tilläggsbehandlingen, säger Daniel Lindqvist. Det kan vara ett litet steg på vägen mot att i framtiden se att det är meningsfullt att använda blodprov eller liknande på den psykiatriska kliniken för att avgöra vilken behandling som är bäst.

Studie med fokus på probiotika

Den andra studien vid Lunds universitet undersöker effekten av probiotika mot inflammatorisk depression. Probiotika, eller snälla tarmbakterier i form av kosttillskott, har en gynnsam effekt på tarmflorans sammansättning och genomsläpplighet mellan tarm och resten av kroppen.

Gustav Söderberg, läkare vid Skånes universitetssjukhus och doktorand vid Lunds universitet, driver detta forskningsprojekt. Han skriver att mycket av den kunskap som finns på området kommer från djurstudier.

– Mer forskning i form av välgjorda kliniska studier på människor behövs så att vi bättre ska förstå hur detta fungerar och för att vi faktiskt ska kunna veta hur det kan hjälpa patienter med psykisk ohälsa. 

Daniel Lindqvist berättar att de nu testar hypotesen att probiotika kan hjälpa en undergrupp av depression. Till studien har de rekryterat personer med övervikt och fetma och som uppvisat inflammation i kroppen vid blodprov. Dessa patienter följer de under 8 veckor, med blodprov.

Daniel Lindqvist poängterar att depression troligen inte är en enhetlig sjukdom och att vi behöver få en bättre förståelse för vad som triggar och underhåller depression för att bättre göra anpassade behandlingar.

Källa:

Läs mer om forskning och hälsa

Yoga online – föreläsningar och workshops vid depression eller nedstämdhet

Föreläsning
3 min

video.genre.grow with

Hur vet du om du lider av en klinisk depression?

Föreläsning
10 min

video.genre.grow with

En föreläsning om hur depression funkar och vad du bör göra om du upplever dig deprimerad.

Workshop
60 min

Yoga with

Hantera nedstämdhet med hjälp av YOMI, psykologisk kunskap i kombination med yoga- och mindfulnesspraktik.

Workshop
45 min

Yoga with

Hantera stress och oro med hjälp av YOMI, psykologisk kunskap i kombination med yoga- och mindfulnesspraktik.

För att se en hel video behöver du vara inloggad som betalande medlem hos Yogobe. Ny till tjänsten? Prova gratis i 14 dagar, utan bindningstid – klicka här för att komma igång direkt!

Yogobe

Vi skriver, kurerar, skapar och gör vårt yttersta för att inspirera och guida våra läsare och medlemmar till balans och hållbar hälsa. När du saknar kunskap eller material inom ett visst ämne, tveka inte att kontakta oss: [email protected]

Vill du också ha tillgång till vårt videobibliotek?
Logga in Prova gratis
Yogobe Nyhetsbrev
Vill du få inbjudningar, tips och inspiration direkt i din brevlåda online?

Läs vårt senaste nyhetsbrev