Meditation för medkänsla

Längd:
20min
Behov:
Compassion and Mindfulness
Pål Dobrin

Pål är meditationsinstruktör (certifierad lärare i Cultivating Emotional Balance (CEB) samt utvecklare av redskap och metod för träning av inre färdigheter.