Mjuka upp leder & rygg

Längd:
20min
Behov:
Energiboost
Eva Seilitz

Eva har bland annat lagt grunden för Kriminalvårdens nationella yogakoncept. Eva anordnar även Pilgrimsyogaretreater och kurser för en hållbar livsstil med den inre hälsan som utgångspunkt. Hon arbetar också med terapeutisk yoga inom anstaltsliknande miljöer.