Rörelseutforskning

Längd:
30min
Behov:
Kroppskännedom
Anja Bergh

Yoga har för mig varit en otrolig blessing! Det är hur jag utforskar mitt medvetande, det som är jag, genom att röra på alla lager av mig själv.