Meditation för att definiera gränser

med Anja Bergh
Längd:
10min
Behov:
Mindfulness and Stress
Anja Bergh

Yoga har för mig varit en otrolig blessing! Det är hur jag utforskar mitt medvetande, det som är jag, genom att röra på alla lager av mig själv.